УНИФИЦИРАНА СЪРДЕЧНА ЧАКРА

Сподели

За да се свържем отново с Източника на Живата Светлина (Тангра, Буда, Адонай, Аллах, етс.) е необходимо да усетим нашето тотално Цяло. Това може да бъде постигнато чрез развиване на унифицираната ни сърдечна чакра.

На практика това се постига чрез постепеното  разширяване на сърдечна ни чакра, докато тя обгърне и включи в себе си всички други чакри и едновременно с това да спои всички човешки аспекти в самия индивид, доката накрая той се слее с Източника.

ПРИЗИВ ЗА УНИФИЦИРАНЕ НА СЪРДЕЧНАТА ЧАКРА
“An Ascension handbook” Tony Stubbs

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, разтваряйки гърдите си докато те се превърнат в красива сфера от светлина, като с това почувствам, че се разширявам.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки чакрата на ларинкса и на слънчевия сплит, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки чакрата на третото око и чакрата на пъпа, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки чакрата на короната и основната чакра, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки чакрата алфа над главата ми и чакрата омега под основата на гръбначния ми стълб, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло. С това аз разрешавам на енергйната вълна на Метатрон да вибрира между тези две точки. Аз съм  една енергийна Единица.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки осмата чакрата над главата е чакрата на бедрата ми, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло. С това аз разрешавам на моето емоционално тяло да се слее с моето физическо тяло. Аз съм  една енергийна Единица.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки деветата чакрата и областа над коленете ми, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло. С това аз разрешавам на моето ментално тяла да се слее с моето физическо тяло. Аз съм  една енергийна Единица.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки десетата чакрата и коленете ми, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло. С това аз разрешавам на моето духовно тяло да се слее с моето физическо тяло. Аз съм  една енергийна Единица.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки единадесета чакрата и долната чадт на краката ми, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло. С това аз разрешавам на моята универсална душа да се слее с моето физическо тяло. Аз съм  една енергийна Единица.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си, чувствайки, че Светлината се разширява, обгръщайки дванадесета чакрата и чакрата под краката ми, като при това разширение, те стават едно унифицирано поле от Светлина вътре, през и около моето тяло. С това аз разрешавам на моята христова универсална душа да се слее с моето физическо тяло. Аз съм  една енергийна Единица.

Вдишвам светлина със центъра на сърцето си и се моля на най-възвишеното ниво на моя дух да се излъчи от центъра на сърцето ми, и изпълни това унифицирано поле. Излъчвайки светлина през всичките дни на моето съществуване.  Аз съм  една духовна Единица.

Откъс от книгата Сейким. Енергия на живата светлина на Елисавета Александрова-Зангелми