Пета алтернативна научна конференция, 8-9 октомври 2016, Шумен

Маргарита Праматарова

Селестинската визия. Нова интерпретация на молитвата. Въздействие и увеличаване на молитвеното поле

(още…)