Седемте измерения

Първо Измерение е измерението на минералите, на водата, на атомите и молекулите, които изграждат основните генетични кодове. Това е измерението на точката, на едномерното съзнание.

(още…)

Централен Светлинен Стълб

Централният Светлинен Стълб или Централния Канал е термин, който се отнася до светлинната колана, която се намира между основата на гръбначният стълб и върхът на главата.

(още…)

Звездата на Душата

Приблизително на 15 см от върха на главата на всеки обитател на планетата съществува една етерна звезда от светлина. Нейната големина и блясък зависят от духовното ниво на всеки един.

(още…)