Лекция Функционални и био храни. Емоционално хранене – доц. д-р Соня Иванова-Пенева

Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие
06-07 октомври 2012 г., гр. Шумен, България

(още…)

Ние и новото измерение

Първата международна алтернативна научна конференция на Академията на мистериите „Мадара” е вече факт, едно събитие, което разкри познания, хипотези, интересни тълкувания и интерпретации на новите парадигми в развитие и възприемане на материалния свят.

(още…)