Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Аида Марковска

Мястото на всеки човек – в семейството, рода, народа и човечеството. Как да бъдем щастливи там, където сме и такива, каквито сме.

(още…)