Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

Любов Миронова

Как се програмира човешкото съзнание – ценности, добродетели, навици…

Любов Миронова е финансов контролер, педагог и треньор по лична ефективност. Тя има две основни професионални занимания. Можете да я срещнете като търсен консултант за бизнеса и любим преподавател в УАСГ или като създател на озарената педагогика и единственият съвременен български автор на дидактически материали по хуманна педагогика за деца, родители и учители. И в двата случая ще попаднете на работохолик, мечтател, пътешественик, любител на фотографията и перфекционист, независимо дали внедрява счетоводни софтуери, тренира мениджърския екип на бързо развиваща се компания или модерира годишната конференция на ФРУД – единственото място, на което учители и родители могат да сравняват всички съществуващи хуманни педагогически модели по света.