Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

Ваня Кънева

Вирусни програми и деструктивни записи в съзнанието на българите. Как да се освободим?

Ваня Кънева изследва различни техники, практики и устройства, предназначени да неутрализират вредни въздействия, нехармонични енергии и мисъл-форми с цел възстановяване на хармонията и баланса в обкръжаващата ни среда и вътрешния ни свят.