Център по интердисциплинарно обучение и Академия на Мистериите® „Мадара”

IX алтернативна научна конференция ЕЗОТЕРИКА И ДУХОВНОСТ – ЖИВОТ В НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Шумен, 10-11 октомври 2020