Център по интердисциплинарно обучение и Академия на Мистериите® „Мадара”

IX алтернативна научна конференция ЕЗОТЕРИКА И ДУХОВНОСТ – ЖИВОТ В НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Шумен, 10-11 октомври 2020

Къде Йоан Богослов получи „Откровението“

Доклад изнесен на IX алтернативна научна конференция „Езотерика и духовност – живот в новото измерение”,  Шумен, 10-11 октомври 2020 г.