За нас

Сподели

„Център за интердисциплинарно обучение“ – организация с идеална цел създадена през август 2005 г., по инициатива на Елисавета Александрова-Зангелми и група лекари, психолози, терапевти, хора с физически увреждания и техните роднини и познати. Всички те обединяват усилията си да създадат една по-добра социална атмосфера и разбиране по отношение на уязвимите групи в България.

Сдружението извършва дейности и обучителни програми, предназначени за широката аудитория от хора, които дават основни познания и умения . Човек се научава да хармонизира себе си и околния свят. Премахване на стреса, контрол над болката, интегриране на съзнанието и подсъзнанието, подобряване на работоспособността, подобряване на паметта, духовно усъвършенстване – това са една малка част от нещата които можете да научите за себе си…

Предмет на стопанската дейност на сдружението е: информационна и консултантска дейност, обучения, издателска и разпространителска дейност, рекламна дейност, посредническа дейност при обучение, обмен с цел обучение на специалисти.

На 14.08. 2009 г. ЦИО създава Духовна Академия на мистериите „Мадара“, под патронажа на кметството на с. Мадара.

  • Защо духовна? – Защото всички участници са тръгнали отдавна по този път и защото всички сме духовни същества, тръгнали по пътя на духовното обучение. Целта е да се усъвършенстваме все повече и повече.
  • Защо академия? – Има един момент, в който се стига да определено ниво на академични знания. Вървейки по пътя на духовното усъвършенстване, човек достига до това ниво. „Познанието е необятно, достатъчно е човек да протегне ръка, за да го получи. Всичко е на определена честота и е достъпно” – казва Елисавета Александрова.
  • Защо „на мистериите“? – От човешка гледна точка, от гледна точка на човешката логика, мистерията е необяснимо събитие (случка). Хората не могат да си обяснят някои неща и ги обявяват за мистерии. Това обаче не е нашият случай. В духовната Академия се изучават и възраждат мистериите на древните траки, египтяни, прабългари и други древни народи. Тези мистерии ни водят все по-нагоре към връзката ни с нашия Аз и с Духа Създател. Стремейки се да ги изучим, ние се тремим към нашето усъвършенстване и ревръщанет они в духовни същества.
  • Защо „Мадара“? – Първата причина е, че Мадара е едно от най-силно енергийните места не само в България, но и в света. Това е много специално, много силно място. Мадара и Рила са енергийни портали, откъдето правим енергийна връзка с духовния свят. Втората причина е, че Мадара бе избран за символ на България.

Академията е достъпна за всеки, който желае. Тя е един духовен егрегор. Хората в нея са Академията, тяхната енергия, тяхното присъствие я създават.

Задачата на Академията е да помага, да обучава, да съдейства за обмяна на опит и знания, превръщайки се в истински духовен център.

Цел на Духовната Академия на Мистериите „Мадара“

Осъществяване на енергийна връзка между природата и човеците. Възстаовяване на връзката на скали, води, растения, животни и цялата енергетика на планетата Земя с нашата енергийна система. Провеждане на обучение в различни мистерии и духовни практики. Достигане до състояние на релакс, равновесие и хармония. Усвояване на практики за визуализиране и медитации и активиране на модели на щастие, радост и успех. Беседи, разговори, споделяне на опитностни. Работа с енергиите на природата за оздравяване, проспериране и лично извисяване. Обединяване на хора с подобни интереси и потребности в областта на духовното.

За кръщението на Духовната академия на мистериите „Мадара“ бе избрано едно от най-силните места на Мадарското плато – Капището или Камъка на колобъра. Колобър са наричали първосвещеника при прабългарите.