Хирургични инструменти на траките от І век между които и за очна хирургия, приличат на съвременните

Втора Алтернативна Научна Конференция с международно участие
4 – 6 октомври 2013

(още…)