По пътеките на богомилите – носители на нова култура

Сподели

Втора Алтернативна Научна Конференция с международно участие 
4 – 6 октомври 2013

Защо бяха забравени богомилите.

Историците се учат от врагове на богомилите.
Изчезналите апокрифи.
Повторение на христовата драма.
1000 г. по-късно. Богомилският исполин.
Учението – езотерично християнство.
Богомилски вълни и възраждане.
Църква и царе – палачи на духа.
„Българската ерес” в Европа.
Смъртоносен отговор на „христовата църква”.
Каменната книга на богомилите.
Въпроси без отговори.
Пътят на червения змей.
Пирамиди в Босна?
Богомилски следи в европейската култура.
Благовестия. Предреченото ще се сбъдне!

ЗАБРАВЕНИТЕ ИСТИНИ
В паметта на света постепенно изплува споменът за Виделината, която е получил чрез Богомилското учение. Докато на Запад интересът към него расте, нашите служебни историци, под влияния на православната църква и на атеизма го отнасят към религиозните секти.

Няма историческа тема с така широк спектър от мнения за богомилите:
– една от многото средновековни гностични секти
– или носители на чистото езотерично християнство?
– наследници на големи дуалистични учения от Изток
– или създатели на нова доктрина, завладяла Европа?
– „Религия на отчаянието” или носител на прогресивни идеи водещи към по-добър свят, свободен от догми, канони и насилия.
– много опасно, разлагало религията и държавата, създавало бунт и отказ да носят оръжие и така отслабило държавата и тя паднала под робство.
– или сме паднали под робство поради прогонването на този Дух, България се е лишила от жизненост и мъдрост. В страните, които са го приели, е внесъл хуманизъм и Реформация – основа на Новия свободен от догми Свят.

Тук е невъзможно да разгледам трудове на враговете на Богомилството, от които се учат платените историци. Не е чудно, че врагове пишат историята ни.

“Великите сили” крият българското участие в техния Ренесанс. Когато Л. Живкова изпрати студент в Парижката библиотека да дири богомилска книги, той бе върнат със старобългарска поезия. “България ще си навири носа, ако научи какво е направило Богомилството за развитие на Световната култура”.

Съкровища на богомилска мъдрост се пазят и в библиотеки в Мадрид, в Рим, в Цариград, в Русия, в катакомбите на Малтийския Орден на о-в Малта. Докато Насилието властва над света, те няма да бъдат разкрити.

От началото на миналия век у нас са излезли много трудове за богомилите, които отразяват властващия мироглед и не могат да разкрият тайната. Защото тайните се пазят само в Езотеричното (тайното) познание. Това се вижда от книгите на Н. Райнов, Влад Пашов, Фьодор Грузинов, Боян Боев, Топенчаров, които правят връзки с езотеричното учение на Беинса Дуно.

Не е възможно да обсъждаме и трудовете на безброй чужди автори. Някои показват в учението окултни елементи и го свързват с херметичните идеи. Особено след 1930 г. във Франция излизат големи трудове за него и се създават необогомилски общини. Сп. Куриер Юнеско посвети един брой на богомилските могили в Босна; америк. спис. Гносис публикува голяма студия; Езотеричната школа на Златния Розенкройцер се обяви за техен приемник. Спис. Пентаграм ги свърза с тракийски мистерии и с Бялото Братство.

В новия век обширни статии поместиха National Geographic, кн. «8».

През 2012 в Тулуза (стар богомилски град) бе проведена международна конференция относно катарите. Бе издаден сборник от статии от 25 автора. Сега у нас излизат книгите на Мишел Муние, който показва как богомилите пробуждат Европа, също и „Богомилите от България и Босна” на Брокит (1879).

РИМСКАТА ИМПЕРИЯ И ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ
Критиката ги нарича еретици. Но пръв еретик бе Христос, който не търпи компромиси с вярата и обърна сергиите на търговците: “Домът ми за молитва вие превърнахте във вертеп разбойнически…” “На тронът Мойсеев седнаха книжниците и фарисеите… говорят, а не правят …гледат делата им да са видени … и обичат първото място… горко вам! … отвън се виждате праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие!…” (Мт 23)

Тези изобличения заплашваха властта на санедриона, той го наклевети и го разпънаха на кръст като престъпник. Но Исус бе предвидил всичко и обяви: “Даде ми се всяка власт на Небето и Земята. Научете всички народи…” И предсказа: “Иде след мен Князът на света, с него нямам нищо общо”.

Така, девет века след произнасянето на тези думи, виждаме една езическа религия, загубила живото Слово и подменила християнските добродетели с техните атиподи, с лицемерно горделиво празнословие, с мъртви догми и обреди, канони, пищен блясък, злато и много пари… царската власт им плаща в брой за да пеят пред народа, тънещ в мизерия: “Всяка власт е от Бога дадена”.

Тогава от нашата земя се изправя нов Исполин – брат на мекушавия цар Петър, омотан във интригите на развратната си византийска съпруга Ирена. Завършил е Магнаурската школа, получил Посвещение в Световните Мистерии и владеел могъщи окултни сили, заради което е наричан Боян Мага. Осъзнал отговорната си мисия, той отказва предложения от брат му трон, изгражда образцова езотерична Школа и повежда борба срещу Княза на тъмните сили за възстановяване на Първичното Християнство. Учението му е универсално, защото разкрива простотата на Христовото Слово чрез един съвършено нов български БОГОМИЛСКИ ГНОСИС. Със силно чувство за свобода, богомилите отказват кръвните си връзки и показват държавата и религиите като насилствени институции, които гасят Божествената им искра.

В началото на Х век школа осветява тъмното съзнание на съвременниците. “Не искаме повече литургии, платени с царско злато!” – заявяват те и това е началото на Бунта, разтърсващ царски престоли и попски килимявки на Европа.

България прави корекция на вярата. Тя играе роля на Портал, през който в ІХ-ХІV век едно първично, нецърковно християнство навлиза в Европа и я озарява със светлината на Гносиса. Богомилите не признавали църквата, поради лицемерието на водачите й. Рим и Византия се усетили застрашени, обявили ги за опасна „българска ерес” и не след дълго започнали преследвания и клади.

УЧЕНИЕТО
Църквата го нарича дуалистична секта, за да го набедят, че приравнява тъмнината с Царството Божие. Всъщност, за да покажат фалша на света, богомилите говорят за един първоначален Божествен принцип, нарушен от най-важния ангел Сатанаил, решил да създаде свой свят и да бъде равен с Бога. Слезнал през 7 небеса, той създал видимия свят и човека. Но това е временно, защото един ден Виделината ще възтържествува. За това се говори в „Тайната Книга на богомилите” – диалог между Христос и Йоан. Съвършените я пазели, а Инквизицията я търсела чрез мъчения. Тази книга стои в основата на Катарската Църква. Съдържа тайно учение, как човек да превърне тялото си в подходяща призма за Виделината на Светия Дух (Любовта) и да трансформира кръвта си в чистата кръв на безсмъртните. 

Разликите м/у (Cath-ol-ic) и (Cath-ar-ic) са кодирани в ол и ар (ари). Арий обявил на събор в Никея (325), че Исус е м/у Бог и човек. Но другите били болшинство…

Традиции на Бялото Братство (Богу-милите) през епохите:
– е нерелигиозно, неполитическо, нетърговско движение с окултно учение;
– изучават космология и езотеризъм; древна Мъдрост и Христово милосърдие;
– състои се от 3 кръга: оглашени, верни и съвършени; държат изпити за нивата
– живеят в истина, без клетви, лъжи и клевети; с чистота в мисли, думи и дела; – Не признават задължения към властващия егоизъм; не носят оръжие – символ на насилие; Животът е свещен: не убиват – те са вегетарианци;
– Не спазват тайнства и обреди на опорочената църква;
– В „Отче наш” се молят за небесния хляб– Словото и за небесна Мъдрост;
– Молят се на Светия Дух; размишляват, медитират и тълкуват Йоан;
– кръщават съвършените в Духа чрез ръкополагане;
– култивират добротвортво и любов към другите; водят комунален и социален живот; имат семейства, без съвършените (поради терора);
– приемат половете за равноправни Божествени прояви;
– хранят се колективно с благославяне на храната;
– посрещат изгрев-слънце с общи молитви; водят природосъобразен живот;
– ползват 5-те елемента: огън, вода, въздух, земя, етер;
– лекуват чрез вода и потене, билки и минерали;
– владеят окултни сили и контактуват с висши нива;
– признават еволюция – чрез прераждане и по закон на Карма…

БОГОМИЛСКИ ВЪЛНИ И ВЪЗРАЖДАНЕ
През Х златен век Симеон владее, а Боян Мага свещенодейства. След Симеон държавата запада, но делото на Боян прави от България Нов Ерусалим. Европа е потънала в примитивен феодализъм и мрачен религиозен фанатизъм, а от България лумва ярка светлина и пали факли на безброй хуманистични движения.

Боян Магът изпълнява Божествен план – изпраща лъчите на Братството по света:
– във Венеция, Дубровник, Флоренция, Рим и Малта. Във Византия император Константин VІІ Багренородни става богомил и покръства в учението (957) киевската регентка Олга с цялата й свита;
– В Кипър, Охрид, Прилеп, Солун. Там са богомили и комитопула Шишман и синовете му Аарон, Давид, Мойсей и Самуил;
– Петър Осоговец – в Румъния, в Доростол, Рига, Краков, Виена, Варшава… Светомир Македонец: 30 години създава богомилски църкви из Европа и Азия;
– на Запад: Богомил и Михаил Унгарец (Макрина) – в Панония;
– Симеон Антипа основава много църкви в Краков, Средна Европа, Западна Русия и ръкополага 35 презвитери, и преписва с коментар свещените книги;
Хамерон Дубровницки е писател и водач на святото дело в дн. Сърбия…

Универсалността на Учението и високите посвещения на апостолите е причина за бързото му разпространение по цял свят. Така пламва Византия, Сърбия, Босна, Херцеговина, Далмация… В 958 г. са изпратени 8 мисионери за Хърватия, Унгария и Галия, които са между първо-учителите на Албигойството. Те основават две големи църкви в Марсилия и Будим, известни като Катарство и Албигойство. Когато Братството е подложено на ликвидация от църква и власт. Школата се изнася към тези центрове.

Българската ерес в Европа. Когато, с огън и меч, видимата част на Богомилската школа е прокудена от България, това е само Началото, първото действие на Световната драма. Защото, жестоко потъпкан у нас, Българският Дух имигрира на Запад и запали пламък, който роди колоси като Ян Хус, Лутер, Коперник, Коменски, Бруно, Лок, Русо и др. водачи на Хуманизма. Огънят обхваща и Италия, Франция, Германия, Англия, Испания, Чехия, Полша и Русия. Под различни имена (бугри, катари, албигойци, патарени и…), богомилите създават креации. Хусизмът, Обществото на чешките братя, квакерите в Англия и САЩ, розенкройцерите… са все от този български огън.

Новите университети разпространяват български гносис, теургия космогония. Те преподават история, човеколюбие, Египетска и Зороастрийска мъдрост, Християнство. Затова същността на това учение е Езотерично християнство.

Това е второто действие на Драмата. Стреснатите погледи на света следят с напрежение развитието на Българския Синдром.

Италия
В архивите на инквизицията се твърди многократно, че църквите на патарени и катари произхождат и се учат от българската ерес. Инквизитор Райнер Сакони изрежда списък от еретични движения в Ломбардия и Северна Италия. 17 години той е бил член на катарското общество и знае неговото устройство. И като усеща неговия край, преминава на служба при инквизицията в Милано (1250 г.).

Всички църкви на катарите са 16. Църквата на Конкорецо (19 км от Милано) е най-важна между 6-те църкви в Италия”. Тя остава вярна на българския корен. Нейните епископи пътуват поотделно до България, за напътствия. Около 1195 г. епископ Назарий носи от България свещената книга „Йоаново евангелие”. Така литературата от България се чете тайно и променя възгледите и съдбите на хиляди италианци. Затова свидетелства бясът на Ватикана: в 1254 г. папа Инокентий ІV нарежда да се разрови гроба на епископ Назарий. Срещу опасния мъртвец са изречени най- богохулни думи и костите му са изгорени. Но Духът е неподвластен на огъня. „Изгори, за да светиш!” е една богомилска максима. Книгите се горят, а идеите летят и дават плод в готовите души.

В края на 12 век „Тайната книга” от България попада в известен нотариус от Конкорецо, който украсявал документите си с изображения на животни, змии, преплетени ленти, шнуровидни мотиви… Тези винетки и символи красят българските книги от Х-ХІІ в. като Енинския апостол (ХІ в.), Битолския триод (ХІІ в.), Слепчанския апостол (ХІІ в.), Болонския псалтир, Радомировия псалтир и др. Това говори за директно влияние на богомилското изкуство в Италия.

Франция
Френските общества се наричат Катари (чисти) и Бугри, което напомня за връзки с България. Това име обобщава ересите, като се търси стабилна форма за общ международен фронт срещу феодалния гнет. Надеждата за спасение е към Балканите. На Албигойския събор през 1167 г. в Сен Феликс дьо Карман нашият папа Никита събира Тулузката църква, Патарените от Италия и от други църкви от Европа. „Може да сме разделени, но имаме мир и взаимопомощ помежду си …”

Резултатите от тези синхронни действия са усърдно заличавани от Инквизицията през 13 в., но и от това, което е останало, личи тяхната значимост. Идеите на Богомилската „Тайна книга” в Каркасон се реализират и върху други сфери на живота. Това се вижда ясно по надгробните богомилски паметници в Босна, Херцеговина и България. Каменните блокове са украсени с розети, птици, кръгове, летящи гълъби и човешки фигури с разперени длани. тези изображения показват възвръщане към първичните християнски символи, характерни за „Катарския требник” (ХIII в.) и върху многобройни богомилски паметници. Дървото на Живота показва стара традиция, свързана с „Апокалипсиса” (2:7) и Кабала. Катари и богомили са преоткрили езотерична символика от по-древни времена.

Босненското богомилство
От XI век патарени, катари, манихеи и богомили търсят убежище в Сърбия, Босна, Херцеговина, Далмация. Някои от тях през Трогир се прехвърлят в Италия. Оцелелите ръкописи сочат името на богомила Хамерон Дубровнишки. Под различни имена (торбеши, бабуни, кудугери) богомилите не само оцеляват за няколко века, но и превземат самата Босненска Църква и тя става богомилска. На фона на грозната мартирология на богомилите из цяла Европа, Богомилската църква е щастливо изключение близо три века, за ужас на църквата. В тези няколко века богомилските идеи се просмукват в жилите на свободо-любивия босненски народ, който и днес не отстъпва от идейните си позиции при инвазията на много по-силен противник (1992-1995). Тук богомилите оставят особени паметници на културата, които са една неразчетена до днес енигма.

ЦЪРКВА И ЦАРЕ – ПАЛАЧИ НА ДУХА
В своя пасквил “Беседа против Богомилите” презвитер Козма хули и анатемосва богомилите, изопачава думите и делата им и ги нарича „мръсни, долни, прости”… В 960 г. византийския император Роман ІІ предава богомилите на Църквата. Богомилите палят огъня на знанието, а тъмните сили – на кладите. На първите клади е Василий Византиец (961), другите са обезглавени и хвърлени в Босфора.

Когато Никита Странник публично порицава византийския император Никифор ІІ, че подкупва киевския княз Светослав да нападне България, той го посича (967). Сред хилядите жертви на княза е Петър Осоговец – изтезаван и изгорен в Доростол.

В Преслав са мъченически убити 170 богомили, между тях са десетки жени. Имената им са записани в архивите на Симеон Антипа. В манастира „Св. Параскева” са изтезавани и убити Михаил Унгарец и Теодор Преславски с 200 Верни (969)… Богомил е изгорен насред столицата, като преди това пред очите му са посечени над 400 негови ученици. Последен е изгорен Симеон Антипа.

В 1211 г. цар Борил ръководи лично изтезанията… Делото се изнася навън…

От кладата в Цариград (1111) пронизват съзнанието думите на богомилския водач Василий Врач, претворени с перото на поета (Г. Събев):
“Служете, мои братя, на тоз Идеал по-велик от него жив не е видял!
Тялото умира, че то е конечно Истината само ще живее вечно…”

В резултат на тези вътрешни борби великата Българска империя отслабнала и накрая била завладяна от нахлуващите турци, като през ХІV век големи части били ислямизирани. С това нашата страна си навлича една тежка карма, която после изплаща с 5-вековно робство под гнета на друговерци.
Българската църква и досега е в кармичен дълг към българския народ поради гоненията на Богу-милите. Все още свещеници твърдят, че заради богомилите България паднала под робство: „Богомилите са вредни!”

Явно, историческият урок не е още научен…

СМЪРТОНОСЕН ОТГОВОР на „Христовата църква”
Катари и албигойци са две форми на една доктрина, произлязла от България. За властниците от Европа „бугри“ е опасна за техния ред ерес. Главните вълни на тези ереси се изпращат и ръководят от България, Мека за тях. Разбрала, че с прости анатеми няма да се справи с „Българската ерес”, Католическата църква призовава за обединен фронт срещу нея.

През 1179 г. Латеранският събор анатемосва всички Катари, Патарени и др. български еретици и подготвя кладите. Папа Инокентий ІІІ води жестока борба срещу тях и след 1208 г. прави първият в Европа холокост. Неговите армии атакуват мирните катари в Лангедок, Ю. Франция, с настървение, сравнимо единствено с бесът на нацистите през ІІ Световна война. Тулузкото графство, тогава Прованс, е унищожено с нечовешка жестокост. Тогава се дава заповедта: „Да се избиват всички, а Бог ще познае своите!” 300 000 въоръжени мъже избиват десетки хиляди хора, несъгласни с модела на папската машина.

Църквата създава църковен трибунал с цел да унищожи ереста. Възниква Францисканският орден (1209), който избягва насилието и със скромен живот се приближава и внедрява в катарските среди. В 1215 г. се създал и Доминиканския орден, от който после е изградена Инквизицията. Тя е най-страшното оръжие, узаконено под църковно було. Утвърдена е от папа Григорий ІХ (1233). Изобретяват се методи за мъчения, утвърдени с папски декрет (1252). Така маската на Христови служители пада и лъсва страшния лик на Сатаната. С лозунги „свобода на правата вяра” възкръсналият лукав гений на Злото тръгва на Кръстоносни походи срещу чистите друговярващи.

Това е трето действие на тази световна драма. Поетът реди:
„Все така безстрашни умираха в младост пред Престола Божи да пребъдват в радост Ян Хус и Василий, и Джордано Бруно, предвестници светли на Беинса Дуно…”

След зов за помощ 1167 г., когато много катари са изгорени на огромна клада във Везле, във Франция отива българинът Никита. Аскет и оратор, той привлича, утешава, окуражава хиляди хора и е образец на вяра и живот. Посетил много крепости, като Каркасон, Фоа, Караман. Посветил епископи и създал връзки между тях, за да могат сами да предават Учението в служба на човечеството. При тръгване за България, почти цялата френска аристокрация била с него…

Репресиите продължават над два века, избити са над милион катари – “най-верните на дявола еретици, в заговор срещу Римокатолическата църква”. Бесът на варварите няма край. Но както при мъченията на християните при Римската империя, ефектът е обратен: огънят обхваща цяла Европа и разтърсва тронове и църкви. В Школата е записано: “Ако искаш едно идейно движение да прогресира – преследвай го! Изгори го и то ще свети с огъня на мъченика. Ако искаш да пропадне – дай му властта!” Богомилите бяха преследвани – те не се поквариха.

КАМЕННАТА КНИГА НА БОГОМИЛИТЕ
По цялата територия на Сърбия, Босна, Херцеговина и Далмация днес се виждат т.н. „Богомилски камъни” или „богомили”, по сърбохърватски стечки. Те са каменни стели, изсечени от монолитни блокове с тегло от 2 до 32 тона и брой около 50 000. Понесли следите на вековете, те излъчват величие и сила. На тях са изобразени фрески на дворци, замъци, вили, крепости, манастири, градове и други исторически знаци, украсени с ценни образци на декоративното изкуство. В релефа на стечките е ясно изобразено жизнелюбие – растения, животни, танци и странно, кодирано и още неразчетено послание към бъдния свят. Много учени са опитвали да проникнат в тайните им, но, непознаващи езотеричните традиции, до сега не са открили цялостно обяснение…

Например: Розетата в кръг, поставена най-горе, символизира Космичния Творчески Източник, Цветето на Живота, от който произлиза всичко живо.

Релефите на човек с вдигната към Небето ръка може да означава протест – отказ да се подчинят на инквизицията, воля за живот на жестоко преследвани. Представя и призоваване на Висшите Сили към справедливост. Петте разтворени пръсти зоват петте елемента, основа на света. Над ръката стои астрологичният знак на слънцето, даряващо сила, живот и упование. Лявата ръка е на кръста, което може да се тълкува като отказ да се ползва оръжието (лък и стрела). Този загадъчен лък се тълкува от Ефтимий Загавин чрез известна богомилска фраза: „И дяволът бяга от богомилите така, както стрелата от лъка.”

Сърните символизират чистота и справедливост. Стилизираният Кръст – жертвоготовност за увеличение на плода, Лозата – плода на учението – учениците.

Над някои фигури стои полумесец символ на Луната и женствеността. В блюдото от полукръга се събира жизнената течност – сома, която после се излива върху земята и дава началото на всичко живо. А когато под дъгата е гравирана хоризонтална линия, това е знак за гробница „бабий” (от „баба” – жена). Изображенията на лилии показват Мъдростта на Девиците на Звездния огън.

Растителни орнаменти до ден днешен се срещат в шевиците на местните национални костюми в дн. Босна, Дунавска и Волжка България. Във всяка шевица е скрито послание, за разчитане трябва познание по българско образоведство.

Танцуващите фигури изпълняват свещена богомилска евритмия, чрез която се хармонизират и свързват с Космичния жизнен ритъм. Спиралата показва еволюционното повторение на циклите на живота – основен мотив за евюлюция чрез прераждане. А за тълкуването на изобразеното Дърво на живота са необходими познания по Богомилската кабала и Таро.

Това, разбира се, са само някои размишления и податки около тайните на богомилските стечки. Да не забравяме, че в тази четвърта част на Богомилската световна драма остават неизяснени доста съществени загадки:

Въпроси без отговор
По какъв мотив тези скромни хора, в чийто катехизис е записано да не се набиват на очи и да не изпъкват с нищо екстравагантно, са строили тези впечатляващи паметници? Откъде са взели материала за тях, еднакъв за няколко съседни страни? Как и с каква техника са успели да транспортират тези монолитни блокове и да построят тез многотонни монументи? И за колко време? Ако това са гробници, къде са мъртъвците? Може би те са издигнати в чест на убитите, които са изгорени, което не се връзва със символите, макар и неразчетени? Може би, може би… предположения, презумпции…

По стил и изпълнение барелефите, разпръснати из цялата територия на бивша Югославия, са единно цяло и за разшифроването им е необходим единен ключ, за да бъдат разчетени еднозначно, а не тълкувани „на парче”. Затова Галя, моята спътница в живота, заяви: „Това е Каменната книга на богомилите!”. Книгите изгоряха, но написаното върху камък стои. Кой ще го разчете?

Много странно са се държали богомилите в Босна – богомилската страна. Защо само тук са успели да се наложат? Каква тайна крие Босна, Херцеговина?

Доскоро това бяха въпроси без отговор. Днес „в края на тунела” (старата епоха) се забелязва малка светлина. Тя очертава Ново познание за Новия Свят.

Пътят на Червения змей
За да свържем новите разкрития с богомилите, ще трябва да надникнем в тяхната Космогония и Традиции. В едно езотерично писание от преди четем, че: „Богомилството разкрива Пътя на Червения Змей… познат на всички мистици като: Червен змей, Вихрен Дракон, Фохат на алхимиците, Кундалини на йогите. Тази сила, събудена у човека, му дава Ключа на Вселенската сила и всемогъщество, прави го маг с вътрешно величие и сигурност във всеки похват. Целта на всички магични писания и практики е разкриване и стъпване в Пътя на Червения змей.”

След Обучение и Изпитания, ученикът се Посвещава. С „магично миропомазване с елей (въздух и етер) на 18 центъра от тялото се енергизират и другите тела… 4 -на етерния двойник, 7 -на Звездното тяло и 7- на мисловното.”

От този текст се вижда, че Школата направлява протичането на жизнената енергия по меридианите, за да се постигне по-висше съзнание. В Школата се изучава също, че и земята има енергийна мрежа с локализирани биоактивни центрове и „силни места”. На такива са строени напр. Египетските пирамиди, древноиндийските храмове, българските манастири и дворци като тези в Царевец, Бояна или Евксиноград, съхранили вибрациите на българската народност. Изобилието на такива центрове и школи в една страна в продължение на векове е указание за трайна благословия върху нея, придружена със специфично биоенергийно излъчване и възможност за развиване на нови сетива и мироглед. Босна е такава страна – с древни паметници и пирамиди.

Пирамиди в Босна!
Откриването на пирамиди в Босна толкова изненада учените, че те се държат като шопа видял жираф в зоологическата градина – „Е, па тая не мой да я биде!”. Открити са в 2005 г. в центъра на Босна от археолога Сам Османаджич, професор по антропология. Сателитните снимки на местността показват пет хълма с геопространствени аномалии. Разкопават се три от тях (на Слънцето, на Луната и на Дракона), разположени в ъглите на равностранен триъгълник. Пирамидите са 4-ъгълни със северна ориентация, с 365 метрови страни и ъгли от 600

Това са първите открити пирамиди в Европа, най-големите и най-прецизно ориентирани на планетата, покрити с най-качествен бетон създаден на земята. Радарните анализи показват тераси, пътеки, тунели и зали във вътрешността им. Под пирамидите има десетки километри от тунели, те сега се разкопават. Температурата в тях е постоянна, въздухът е свеж, самочувствието се повдига, болестите си отиват. Там Галя забрави ужасното си главоболие. Там са намерени мегалитни плоскости и сфери, обикновено над и свързани с течащите води, върху някои от тях има неразчетени руни. В Пирамидата на Слънцето видяхме също следи от особени знаци. Османаджич предполага, че са енергийни символи, за които още нямаме познания. Разкопките и разкритията продължават.

Възрастта на пирамидите е над 25 000 години. Те не са гробници за мъртвите, а са строени за живите. Действат като енергийни машини с 4,5 метра електромагнитни полета. Целта явно е била да стабилизират климата и обилната вода и кой знае още какво… Построила ги е цивилизация, много по-развита от нашата, познавала е земята и енергиите много по-добре от нас. В древността тук са били илирите, които после са се слели с траките, после е имало средновековен богомилски град. Когато Ватиканът се опитва да завладее Босна, богомилите са пристигнали тук, носейки новите идеи с едно независимо от Европа знание и учение. Явно е, че те са ползвали тези космични енергии…

Тези открития потвърждават, че древната история на Балканите, Европа и света трябва да се пренапише отново. Разбира се, „шопските” учени не са съгласни, защото трябва да отрекат своите стари тези за произхода и еволюцията на човека, крепящи се на несигурни академични презумпции и на изключително избирателно представяне на резултатите от различни проучвания.

БОГОМИЛСКИ СЛЕДИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА
Въпреки жестоката мартирология, богомилите оставят следи в европейската култура, които личат и до ден днешен. Напр. името българин се използва в италианската и френската топонимия и антропонимия. Под Bulgari, Bugari, bugeri, bugres се разбира българската ерес. Булгария и Булгарно, Булгарограсо, Булгарело, Булгерия, Болгаре, Болгери са имена на селища в Италия. „Бogomil-us” прониква по културен път в някои европейски езици (в английски език – от 1574 г.)

Богомилите възраждат древната идея за сътворението на света чрез космична хармония. Тази идея се използва от Данте, от Гьоте („Фауст”), от Хендел („Месия”) в нарушение на църковните канони. Густав Малер създава Осма симфония (1907) за 1 000-а изпълнители с идеята, че вселената звънти в хармония.

В XV век италианският композитор Франчино Гафори чува в миланската катедрала странни дисонансни песнопения, известни поне 200 години преди това. Установило се, че всичко идва от Ломбардия, която е богомило-катарски център. Фолклористът Васил Стоин разкри техния български произход и лансира хипотеза за българския произход на диафонията (Париж, 1925). Австрийският фолклорист Жералд Меснер откри такива мотиви в изобилие в с. Бистрица, Софийско. Произходът на ломбардските полифонии е богомилски и не се покрива с каноните на Римската църква или на светската музика в Ломбардия.

В Прованс (Тулузското графство) богомилските идеи се проявяват в различни форми в театъра, в полифоничната църковна и светска музика, в езика и книгите. За силно древнобългарско влияние във Франция свидетелства журналистът д-р Христо Стойчев, наблюдавал в края на миналия век традиционния танц Буре в областта Оверн, който бил съвсем като нашенската Ръченица.

Подобна история разправяше и адвокатът Георги Драганов от Ямбол, който се включил да играе българско хоро в непозната група край Женевското езеро.
– От къде знаете нашия танц? – питали го те, като свършили.
– Та това е нашият български танц „Буйряно Буйрянке”!
Като чули „български”, те го понесли на ръце с викове: „бугар, бугар…!” Били наследници на богомилите, оцелели от жестоките преследвания.

За Александър Скрябин (1912) изкуството е синтезно – той чува звученето на цветовете и вижда музикалните тонове в цветове. Така възражда синтеза на богомилите, те знаели какъв цвят съответства на всеки звук. Неслучайно, в същата 1912 г. Учителят Беинса Дуно възроди богомилското познание в „Завета на цветните лъчи на Светлината” като синтез на идеи в цвят.

В „История на Инквизицията” е отбелязано, че „След стабилизирането им в България, влиянието на богомилите се чувства и на Запад… и на Север в Европа.” Тези идеи рисуват богомилите като борци за по-добър и справедлив свят. През средновековния мрак богомилите пренасят до нас древни нравствени ценности.

БЛАГОВЕСТИЯ. ПРЕДРЕЧЕНОТО ЩЕ СЕ СБЪДНЕ
Като Световно социално явление, Богомилството очерта един период в Европейската история, в който Българският Дух напуска националните рамки на страната си и застава начело на общочовешкото развитие.

Днес Европа ни гледа с пренебрежение отвисоко, но трябва да си спомни, че е наш длъжник заради Богомилската Камбана, която я събуди от средновековния унес, създаде алтернатива на деспотичната църква и предизвика Хуманизма, Реформацията, Ренесанса и Великата Френска революция, които оформиха основите на Новия Свят. А щом е забравила, ще трябва да й напомним, че дори техният повик към Равенство, Братство, Свобода е по същество наш, богомилски!

Моето І благовестие е, че Богомилският петел не може да бъде унищожен, защото при преследване се умножава.

ІІ благовестие: Богомилският корен не е напускал Родината си. Под други имена и форми, те винаги са били и са тук.

ІІІ. Богомилите са готови да разкрият ново духовно Възраждане. Кога? Когато му дойде времето. Когато хората прозрат илюзиите на властниците. За някои това време дойде. Другите, в бездните на материалната Вселена, рано или късно ще научат своя земен урок. Хората имат различни часовници на еволюция.

ІV благовестие: Богомилският петел ще пропее отново, бурите на живота ще преминат и предреченото ще се сбъдне. В своята „История” последният богомил Симеон Антипа предсказва какво ще правим: „Някой от бъдещите ще върви върху руините и ще дири скрити съкровища. (Днес ние правим точно това!)

Учителят Беинса Дуно обяви, че богомилите сега идват отново. Те днес се завръщат, за да поставят основите на Новата Духовна епоха.
В Аурата на Духа ще се стопят като мрачен спомен сенките на материалните илюзии. И тогава ще настане Новото Небе и Новата Земя.

Това е пето действие на световната Мистерия. За някои е вече реалност. От древни мистерии, през прозаичното настояще, богомилите водят към бъдни мистерии на предречения от тях Нов свят. Новата епоха ще бъде Епоха на синтез на сърцето и ума, на изкуството и науката, Епоха на Духа.

Фениксът възкръсва! Така рекоха богомилите и го рисуваха катарите.

И така ще бъде! Аз вярвам в това.

Варна, 28.08.2013 г.