Еликсир на живота

Сподели

Втора Алтернативна Научна Конференция с международно участие  

4 – 6 октомври 2013

Ти си ме Мамо човек красив родила добре да мисля, 
добре да любя, туй живота е на Рая.

Учителят Беинса Дуно обяснява, че детето символизира онова начало в човека, което се стреми към развитие, към усъвършенстване.

Древна легенда разказва, че преди да се въплътят, всички деца са в досег с Божествената същност. Но в момента на раждането им Ангелът на забравата ги целува по устните и така им запечатва спомените и знанията, които са натрупали през Вечността. Затова, щом се въплътят на Земята, почти всички хора нямат спомен за предишните си съществувания и трябва да започнат да изучават всичко от начало. С навлизане в Епоха Водолей се раждат все повече деца, които не са целунати от този ангел и носят спомен за Духовния Свят. Но за съжаление днешната обкръжаваща среда, възпитание, образование постепенно заличават този спомен и човек забравя защо е дошъл на Земята, какви са отговорностите и задачите му.

Човечеството, пропадало хилядолетия в гъстата материя, се е отдалечило от Първата Причина, от Живата Природа и решило, че притежава сила да прави чудеса. В своята безпаметност, то започва да се бори с Природата, да я “покорява“ и прекроява. С развиваща се икономика то произвежда и се храни с химикали, облича се със синтетика, живее в бетонни клетки, стои по цели часове пред компютъра, телевизора и постепенно се роботизира. Повечето от хората живеят в сън, забързани и захласнати в светски задължения и ежедневни проблеми. За да събуди човечеството, Природата му изпраща на помощ страдания и болести. Едва когато настъпи дискомфорт в живота ни, започваме да се пробуждаме и осъзнаваме колко важно е здравето, разбираме колко ценен е живота и се замисляме за неговата същност.

Които работят с техника знаят, че за да бъде тя в изправност, са необходими планови, текущи и т.н. ремонти, и то преди да се повреди. Ясно е, че за да ни служи по-дълго и без проблеми, тялото също се нуждае от профилактика – от жива храна, естествени витамини, чист въздух, чиста вода. Нужно ли е да идва болестта за да ни припомня, че черпим жизнените си сили от храната, въздуха, водата и светлината и че здравето ни зависи пряко от мислите, чувствата и постъпките ни?

Още Парацелз е казал, че причините за болестите са най­малко пет: влиянието на звездите; храните; умствената повреда; безнравственият живот; божествените наказания. Според него хроничните болести са от звездите; острите заболявания ­ от елементите; естествените болести ­ от щтестлавието, нрава, темперамента…

Известно е, че болестта идва при нас, когато не сме живели правилно. Тя идва, за да сменим грешната си програма. Затова трябва да й благодарим, да разберем защо е дошла, да научим чрез нея всичко онова, което тя ни предлага. Тя катализира в нас сили да променим в себе си това, което е предизвикало появата й и много важно е да не търсим вина в заобикалящия ни свят. Учителят Беинса Дуно обяснява в беседите си, че:

„На Земята няма абсолютно здрави хора. Докато сте в сегашното си тяло, непременно ще боледувате. Дори е необходимо и най-здравите хора да боледуват. Боледуването е тониране. Болестите носят благословение, те смекчават човешкия характер. При сегашните условия на живот, ако нямаше болести, хората щяха да бъдат по-нещастни. Болестите, страданията, противоречията, на които човек се натъква, не са друго освен задачи, които трябва да разреши. Който реши задачата си, той сам изважда благото, което е скрито в болестта.”

Болестта като учител ни показва, че е време да хванем кормилото на живота си, здравето и дълголетието си в свои ръце. За да постигнем това, е необходимо да изминем един нелек път и е необходим вещ Водач. Водач, който да ни разясни смисъла на нашето съществуване и да ни въведе в Тайните на Природата. През всички векове на съзнателно съществуване, умовете на най-пробудените хора са се занимавали с Тайната на живота и неговото подобряване и удължаване. Будните духове нямат покой при мисълта, че Еликсирът на живота съществува някъде и може би принадлежи на някому… 

Къде и как да търсим и намерим Водача и Еликсира на живота ни?

Висшата сила никога не изоставя търсещия човешки дух. И както казват мъдреците – когато ученикът е готов, Учителят идва при него. Така, когато сме готови и сме разбрали, че нищо не знаем както трябва, тогава Природата ни дарява с възможността да срещнем този, който за нас е Портал към Познанието – нашият Водач по Пътя към Духовния Свят.

Срещата с Водача е най-вълшебния миг в живота ни, той е шанс да разберем защо страдаме, боледуваме и каква е мисията ни в това прераждане. Но често, заслепени от помпозността на лъжепосветените лидери, ние се заплитаме наивно в мрежата на тяхното его и не издържаме изпита да разпознаем кой е истинският ни Водач.

Само опитен водач, ученик на Духовна Школа, може да ни въведе в нея и да ни покаже красотата на Живота, на Природата. Допуснати в лоното на Живата Природа, ние имаме шанс да се запознаем първо с Пазителите на Еликсира на Живота – Първичните четири „елемента”: Огън (Светлина), Вода, Въздух и Земя и с тяхното влияние върху нас. Тогава разбираме, че:

Елементът Огън управлява всички форми на енергия – топлина и светлина. Той е най-важният елемент за развитие и разширение на съзнанието. В човека ефирната енергия на Огъня се концентрира в кръвта, бъбреците и мозъка.

Елементът Вода управлява всички форми на течностите, емоциите и чувствата. Водата е материален израз на жизнената енергия. Тя е ключ за преминаване на енергиите между видимия и невидимия свят. В човека ефирната енергия на водата е съсредоточена в половите органи, ендокринната система и в злъчката като средство за изчистване.

Елемент Въздух – Управлява всички газове и способността за формиране. Въздухът служи за връзка с Вселената и за предаване на идеи, понятия и образи. В човека ефирната енергия на въздуха е съсредоточена в нервната, дихателната и отделителната система.

Елементът Земя управлява физическите вещества, включително и чувствата. Той е основа на трите останали стихии. Земята е необходим елемент за осъществяване на замисленото и за достигане на очакваните резултати. В човека ефирната енергия на земята е в цялото тяло, като се разпространява чрез скелетната структура и дейността на сърцето.

Тези Първични елементи според Кабала са представители на четирите свята: Първичният Огън е представител на Божествения Свят, Свят на Архитипи; Първичната Вода – на Творческия Архангелски Свят; Първичният Въздух – на Астралния, Ангелски Свят; Първичната Земя – на Физическия свят. Тези елементи са представители и на четирите посоки, и на четирите сезона. Огънят е свързан с посоката Юг, Водата -Запад, Въздухът – Изток и Земята – Север.

Има несъответствия в различните езотерични Школи по въпроса за връзката между елементите и сезоните, затова тук няма да разглеждам този аспект.

Добре е да се разбере, че болестта не е наказание. Тя е знак от Природата, че се отклоняваш прекалено от своя път и така ще дойде голямото бедствие. Затова болестите са особен род лекарства, те идват да ни събудят, за да видим и премахнем слабостите си. Ако съумеем да хармонираме влиянията на елементите на всички нива в себе си, ще постигнем здраве и дълголетие.

Опитният лечител вижда, че мнозина са болни, преди още да се е проявила болестта, защото тя се предхожда в думите, в мислите, в постъпките и съзнанието на човека. Всъщност болестта действа като предпазител, като много фин механизъм за изцеление и оздравяване на съзнанието. Оказва се, че да умееш да боледуваш е голямо изкуство, защото съзнателно да оздравееш, означава да намериш Бог в себе си. Затова Мъдрецът казва: „Здравето е почтеност към всичко”.

Винаги през вековете Школите на Бялото Братство са излъчвали Посветени, вещи лечители, които напътстват народите как да живеят природосъобразно, как да преодоляват и трансформират болестите и страданията и да вървят нагоре към Светлината.

Има исторически сведения, че още преди 3200 год., когато прадедите ни са обитавали днешната пустиня Такла Макан (Таримската котловина), са обръщали сериозно внимание на природосъобразния начин на живот и на лечебното хранене. Те са отдавали изключително значение на медицинската профилактика, като са се съобразявали със сезоните и биологичните ритми. Основно правило в древната българска медицина било троичното делене на световете, според което било и лечението: с корените са лекували долните части на тялото, със стеблата – трупа и вътрешните органи, а с цветовете и плода – главата и шията. Те умеели да правят сложни операции, трепанации и изкуствени деформации на черепа. Техен основен принцип е бил да се следва естественият начин на лечение и до хирургична намеса са прибягвали само в краен случай.

Нашият народ е благословен с редица Посветени, които през вековете го даряват със Светлина и му помагат да лекува болките и страданията си. Те го съпровождат в неговия труден път от Атлантида, Тибет, Памир, Етиопия, Египет, Мала Азия…, даряват го с тракийските мистерии и богомилски магове. В древността траките – народът на нимфата Траке – най-добрата лечителка през вековете, били прочути с познанията си за лечебните растения и с природосъобразния си живот. А методът на Орфей за лечение с музика е актуален и до днес. Много познания, използвани от древните българи, траки и колобри, са преминали в познатата ни народна медицина на днешна Дунавска България. Нейни представители в близките времена са Миткалото, Раев, Неофит Калчев, П. Димков…

Голямо влияние и присъствие по нашите земи в древността има лечебната школа на Асклепий. Неговите Лечебните центрове били храм­санаториуми, наричани Асклепион. Пътеките към тях били застлани с мрамор, сградите и оградните колонади били също от мрамор. На входовете стоял надпис: „Тук смъртта не влиза“. Основен лечебен похват е бил да се овладее вниманието на болния чрез подходяща обстановка и психотерапия и да му се помогне да възстанови представите и чувствата си на здрав човек, жаден за живот.

Основните лечебни средства били: разходки на чист въздух, активни и статични движения, масаж, слънчеви, водни и кални бани, изпотяване, чистота на тялото и средата, умерено пълноценно хранене.

При постъпването си за лечение болният първо бил окъпван в „Храма на Ескулап“. После посещавал „Храма на Телеспиус“ (римски бог за благополучен край на лечение), където на болния била вдъхвана вяра в лечението, след което тръгвал по дълъг прохладен коридор – „Свещения коридор“. В него асистентите изследвали и наблюдавали пациента. Те му внушавали, че ще оздравее, ако премахне тъгата от душата си, както вече е измил калта и потта от тялото си. Обяснявали му, че по време на съня си той ще бъде посетен от бог Морфий, който ще му посочи как да победи болестта си. Тази своеобразна автогенна тренировка била добре разработена система по психотерапия. Тя имала за цел да подпомогне пациента да се научи да се храни, да обича и да живее в радост.

Много важни през първия етап на лечението били беседите на лечителя с болния, по време на които се анализирали причините за болестта и се посочвали пътищата за здраве и дълголетие.

Медицинският амфитеатър, събиращ до 4000 зрители, бил следваща важна част на Асклепиона. Там с музика се лекували „тъгата и мракът душевен“, а чрез изкусни комедии се отричали лакомията, пиянството, похотливостта и зломислието, които са сигурни причинители на болести.

Особено внимание в Асклепиона се обръщало на лечението с вода в басейни, в седящи и лежащи вани. В зависимост от лечебното предписание, те се пълнели ту с гореща, ту със студена вода от различни целебни извори. Използвала се и лечебна кал, както и лечебни билкови разтвори. Прилагала се и трудова терапия, съчетавана с различни гимнастични упражнения според заболяванията. Асклепий – един от Посветените, познаващи Еликсира на Живота, умело използвал въздействието на четирите елемента и възвръщал жизнените сили на потърсилите го за помощ болни.

В по-късни времена лечители и водачи на народа ни са Богомилите. Те също като траките са известни с познания за билките и духовните лечителски практики. Въпреки гоненията и кладите, богомилите продължили да работят за благото на народа ни. Техните познания се предавали тайно на готовите и много лечители са продължили делото им.

През миналия век народът ни бе отново благословен от Висшите сили. Тук в България работи повече от 45 години Мировият Учител Беинса Дуно, който ни остави в наследство хиляди беседи и лекции. Това е огромен материал за проучване – богата съкровищница от знания, които хвърлят светлина върху всички области на живота. Във всяка беседа, наред с философските, религиозните, етическите, научните и други проблеми, Учителят разглежда редица въпроси от областта на здравето и дава нова парадигма в областта на медицината. Защо са нужни нови идеи? Знаем, че от най-дълбока древност в окултните Школи на Китай, Индия, Египет… се е развивала и медицината. До днес са се запазили и практикуват техните оригинални методи и системи за лечение. За тях Учителят казва:

“Тия системи са удобни при слизане на човечеството по закона на инволюцията. А понеже бялата раса започва развитие по закона на еволюцията, по пътя на възкачването, тия системи трябва да се изменят.“

Методите и системите, дадени от Учителя, са съобразени с Новата епоха на еволюционно развитие на човешката душа. Той показа как може да дойдем до едно съзнателно отношение към Природата, как да разбираме нашето истинско място в нея и как да осъществим задачата си в днешната епоха. Учителят обяснява, че Лекуването не седи в това да освобождаваме хората от техните болести, но да им дадем начини, методи да запазят своето здраве.

И изрично подчертава, че малцина са тези които могат да се лекуват по духовен начин. Това са само тези, у които няма абсолютно никакво съмнение. В противен случай ще приложите някой от методите на Природата. Има и още един метод – музиката.

В една от беседите си той съобщава с тъга:

„Аз исках да направя едно добро на българите, да им покажа как да намерят еликсира на живота, но сега вече нищо няма да им дам. По-рано бях доста снизходителен към тях, бях готов да им покажа еликсира на живота и им говорих за посрещането на слънцето, но те дигнаха от това цял въпрос и затова да правят каквото искат – повече не се интересувам от тях. Употребих цели 12 години да изследвам българската глава, но я намерих много дебела… И затова, колкото научни данни съм събрал, аз ще ги взема за себе си, ще ги дам на някои посветени, те да ги използват.”

Учителят изпълнява казаното – разпръсква из беседите си познанието за Еликсира на Живота и само готовите и усърдните могат да го достигнат. Мнозина от неговите ученици, които са подготвени за това, стават известни лечители, владеещи Тайната. Един от тях е Лечителят Петър Димков, спасил мнозина от тежки заболявания и показал на готовите пътя за трансформация.

Благодарение на мисловната вълна, пусната от Учителя, талантливи български учени са влезли в нейната вибрация и създадоха уникални природни продукти, частици от Еликсира на Живота за лечение на тежки заболявания.

Един от тях е Д-р Стамен Григоров, открил тайната на един от Българските еликсири на здравето – българското киселото мляко. Това е бактерията Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus, която е незаменима съставка за протичането на ферментацията на киселото мляко. Лечебните свойства на българското кисело мляко са известни на човечеството от векове. Млечнокиселата ферментация се ползва от дълбока древност за лек на редица болести, но едва през 1905 г. научният труд на Стамен Григоров успява да даде обяснение откъде идват лековитите качества на млечния продукт.

Друг българин, докоснал се до Тайната, е д-р Димитър Спасов Пасков, един от основополжниците на българската експериментална фармакология. През 1959 год. д-р Пасков екстрахира антихолинестеразната съставка от листата и цветовете на блатното кокиче – алкалоид, който наричат галантамин. Изолирана в чист вид, тази съставка получава името Нивалин. Този продукт е спасение за много страдащи от пареза, детски паралич…

Иван Раев – народен лечител от с. Шипка е друг посветен в Тайната. Той е откривател на „българското лечение“ на Паркинсоновата болест (около 1905 г.) с винен екстракт от корените на беладоната. Той е потомствен билкар – баща му лекувал с лудо биле домашни животни от биволска болест (нар. име на летаргичния енцефалит). Раев е удостоен с Ордена на италианската кралска корона. През 30-те години на миналия век Италия е залята от епидемия – енцефалит. Местни лекари съобщават на кралица Елена Савойска (баба на Симеон II), че на световен конгрес са чули за български метод за лечение на това смъртоносно възпаление. Раев е поканен от кралицата в Италия и за една година напълно излекувал над 1400 души. Наричат го „кура булгара“ – българското лечение. Болницата в Рим, в която е работил, носи неговото име.

Друг наш съвременник – д-р Лозанов – създаде уникален метод сугестология и сугестопедия за обучение и лечение по методите, инспирирани от Учителя.

Лечителят от с. Свети Влас д-р Теню Чаушев (1919 – 2005 г.), възпитаник на дядо Влайчо – ученик на Учителя, ясновидец и лечител – използваше при лечение на пациентите си влиянието на четирите елемента.

Болният първо стоеше минимум 15 минути бос на тревата в двора му, след това влизаше на преглед. Едни от обичайните му съвети бяха да се посреща изгрева на Слънцето, да се пие сутрин на гладно чаша топла вода, разходки на чист въздух и да се премине към безкръвна храна.

Нямам за цел, а и едва ли в няколко листа могат да се изброят всички български лечители през последния век, докоснали се до Тайната.

Като последен пример ще спомена делото на инж. Никола Хлебаров (1943-2013г.), който в продължение на 17 год. създаде 788 уникални български еликсира – водноспиртни извлеци на наши неотровни билки. Еликсирите на акад. Хлебаров имат следните свойства:
­ – укрепващо и противобактериално действие;
­ – не са резистентни и нямат акумулиращо действие;
­ – съхраняват витамините и съдържат урсолова и олеанова киселини;
­ – бързо катализиране на организма;
– допринасят за психическата стабилност;
­ – прочистват кръвоносните съдове и регулират кръвното налягане;
­ – действат като противоотрова.

Непретенциозен на вид, този продукт е върнал усмивките в много домове. Това е един коктейл от естествени витамини и етерични масла. Употребата е проста и лесна: в чашка с минерална вода се накапват необходим брой капки. Прилагат се и външно за масажи, промивки и като дезинфекциращо средство, изобретателни домакини ги използват и като консервант.

Екипи от лекари от медицински клиники и институти в страната изследваха действието на различните видове Еликсири. Получените резултати доказват абсолютната безвредност и тяхното благотворно въздействие върху здравето.

За създадените билкови продукти с марка “Еликсир” Хлебаров получи многобройни дипломи и златни медали (Брюксел, Дубай, Албена, Токио, Москва, САЩ), но в родината си така и не бе разбран. При издаване на първата книга за еликсирите инж. Хлебаров сподели с читателите:

«За теб, българино! За твоето здраве! За здравето на жена ти, на децата ти! Всичко, което сьм направил, е наше, защото всеки, по какъвто и път да вьрви, трябва да стигне до хората, с които живее, към чиято общност принадлежи! За да им бъде полезен!

Стигнах до еликсирите, след като извървях дълъг път на познанието – от учебните лаборатории в института до многогодишната си практика в предприятия на химическата и хранително-вкусовата промишленост. Навсякъде и с каквито и научни задачи да съм се занимавал, винаги съм имал една цел – да създавам естествени средства за профилактика и лечение.

Защото само чрез тях средната продължителност на човешкия живот ще може да надхвърли 80 и да стигне дори до 120 години. Научните ми търсения целят: със средствата, които създавам в името на продължаването на живота, да стимулирам в много по-голяма степен развитието на творческите способности у хората, отколкото всекидневната им борба за оцеляване. Защото борбата за оцеляване е наистина „без което неможе”, но тя може да се превърне в една късогледа и егоистична стратегия – да съществуваш заради самото съществуване, независимо как и на каква цена. Без творчество, т.е. без да правиш нещо за другите, без мечти… Що се отнася до моята мечта, тя е свьрзана сьс сьздаването в Бьлгария на Научен центьр на Живота, в който да работят най-изявените специалисти на света.

Земята ни е благословена с уникална етерна енергия. Продуктите на Н. Хлебаров – Еликсир, са материален еквивалент на тази Небесна благословия и върхова реализация. Еликсирите са дарение, и послание, и шанс, и живот…

Ще се върна отново към богатството, оставено ни от Учителя Беинса Дуно. В своите беседи той обяснява механизма на болестта и нейното преодоляване:

„Всяка болест има своя външна и вътрешна причина, която човек може да намери: Физическа – неправилно дишане и хранене; Психическа – неправилно мислене и чувстване. При всички случаи болестите се дължат на нарушаване на Божествените закони. Причините за болестите са много: кармични, наследствени, от въздействие на чужди мисли…

Учителят дава следната класификация на методите за лечение:

Първият начин е чрез въздействие на природните фактори, те. Четирите елемента – светлина, въздух, вода и храна; Вторият начин е лекуване от лекар; Трети начин – Божествен, при който болният оздравява моментално. В оздравяването на болния вземат участие 3 фактора: Природата – 50 %; лекарят – 25% и болният – 25%. Ясно е, че за да има резултат лечението, болният и лекарят трябва да призоват на помощ и Природата – тогава лекуването е пълноценно. Подходящият метод на лечение зависи главно от степента на духовното развитие на болния. Някои ще се лекуват с лекарства, други – с билки и природни фактори, трети – с вяра.

Обект на медицината е човешкото тяло – неговото устройство и функция в норма и патология, но не трябва да се забравя, че освен физическо тяло човек притежава още астрално, ментално и причинно тяло. Учителят обяснява:

„Докато е на земята, човек работи главно с физическото си тяло – най- подходящ инструмент за земята. Обаче той мисли, чувства, търси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? – С умственото си тяло. С какво чувства? – с астралното си тяло. С какво издирва причините и последствията на нещата? – с причинното си тяло. Значи човек живее с 4 тела: физическо, астрално, умствено и причинно. Всяко тяло извършва специална служба и е съставено от специфична материя.

Мозъчната система представя Божественото у човека, дихателната и сърдечно-съдовата система са представители на Духовния свят, а стомаха и храносмилателната система – на физическия свят. Мисълта се проявява чрез мозъка, чувствата – чрез симпатичната (вегетативна) нервна система в т.н. слънчев възел, волята се проявява чрез ръцете и краката. Седалището на съзнанието сега е в мозъка, но някогашната столица е била на друго място – в слънчевия възел, това е духовното сърце на човека, разположено под лъжичката. Слънчевият възел е свързан с черния дроб. Всички нечистотии от умствената и чувствената област на човека отиват в черния дроб, от там – в центъра на земята, където се пречистват.

Когато Учителят говори за органите на човешкото тяло, той разбира техните функции двояко – физиологически и психически.

Мозъкът определя мисълта на човека; Дробовете – чувствата; Стомахът – желанията му. В дебелите черва е адът на човека – неговите низши желания и стремежи. Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръв по цялото тяло, но то представлява още възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки.

Белият дроб е трансформатор на умствените енергии, които отправя към мозъка, а черният дроб е трансформатор на чувствените енергии…

При сегашните условия да се диша е цяла наука. В Индия йогите имат система за дълбоко дишане. То е едно специфично дишане за придобиване на Божествения Живот. Има един начин за дишане, чрез който човек може да придобие своето безсмъртие. Сега всички дишат така, че да умират, но има един специфичен начин на дишане, чрез който може да добиеш безсмъртие. Туй в средните векове са го означили като еликсир. Има известен еликсир, но еликсирът е свързан с въздуха. Има едно специфично дишане, при което човешките дробове могат да приемат прана. Има два вида прана. Едната носи енергия с известна зараза, от която човек умира – става горене и се нарушава равновесието в организма. Другата прана уравновесява и всякога дава малка придобивка. Това е жизненият еликсир в живота. Той се намира във въздуха. Жизненият еликсир се намира и в светлината и във водата. Но трябва да знаеш как да пиеш и къде да намериш тази вода в малки количества. Трябва да знаеш как да възприемаш светлината, да имаш известно разположение. Някой път може да ги възприемеш по такъв начин, че вместо полза да принесе вреда. Може да дишаш така, че самото дишане да ти причини вреда. Онези, които не разбират тази наука и приложиха дълбокото дишане на йогите, имаха повече отрицателен резултат.

Казах – методите на йогите са неприложими за Западна Европа.

Учителят казва за водата: Тя е носителка на живот, на жизнена храна. Който знае да ползва тази храна, той може лесно да се лекува. Водата носи живота в себе си – жива вода. И сега хората търсят еликсир, който обновява живота. Това е водата. Но на сегашната вода ѝ липсва нещо. Още един елемент има, който трябва да влезе във водата. Това е вечният живот. Щом вечният живот влезе във водата, вие ще имате това, което наричат „еликсир“ – за обновяване на живота. Колкото водата е по-чиста, толкова и храносмилането става по-правилно, а умът става по-свеж.

В една от беседите Учителя дава метод за приготвяне на този еликсир:

Необходими са 600 гр вода и 5 чисти стъклени съда: 3 купички (над 400 гр), стъклена тенджера (над 600 гр) и огнеупорно шише или буркан (над 600 гр).

В първата купичка ще сложите 100 грама вода, по-късно в нея ще сложите 1 гр. мисловна енергия; във втората – 200 грама вода – за 2 гр топлинна енергия и в третата – 300 грама вода – за 3 гр физическата енергия, или за енергията на движение, за стомаха. Ето как ще вземете тези енергии:
– един грам мисловна енергия – Ще поставите трите си пръста на слепите очи, ще концентрирате мисълта си и след това ще потопите пръстите си в стоте грама вода.
– два грама топлинна енергия – ще турите трите си пръста на двете ръце от двете страни на дробовете си, ще концентрирате топлинна енергия към пръстите си и после ще потопите пръстите си в 200-та гр вода.
– три грама физическа енергия – ще турите двете ръце, но главно трите им пръста, на стомаха, отдето ще извлечете три грама физическа енергия, която ще турите в 300-та гр вода.

Всичко това ще стане в отделни панички, които отпосле ще съедините в стъклената тенджера. После ще прекарате ръцете си отгоре и ще кажете: „Да стане така, както е казано!“. Ще възварите тази вода до 100 градуса. След това ще я прехвърлите в стъкленото шише (буркан), ще запушите добре съда и ще го оставите да седи 10 дни на Слънце.

Най-после, всеки ден по три пъти – сутрин, преди обед и преди вечеря ще си взимате по една чаена лъжичка, докато свършите всичката вода. Така ще вложите един грам мисловна енергия в мозъка си, два грама топлинна енергия в дробовете си и три грама физическа енергия в стомаха си. Щом изпиете това лекарство, колкото болести имате, всички ще се махнат. Не трябва да гледате със суеверие на този лек, но трябва да направите опит и да видите какъв резултат ще имате. Който има вяра, нека само той да направи опита.

Трябва да имате предвид, че от всеки пръст на ръката изтича особен род енергия. От палците изтича Божествена енергия, една от най-силните и здравословни, лековити енергии в човека. Първият пръст е за Господа, а останалите два – за нас. От първия пръст изтича най-мощната енергия, а останалите пръсти трябва да седят като тил, само да подкрепят. Двете ръце на човека представят едно динамо, чрез което можете да предавате и да възприемате енергия. („Ако имате любов” НБ 25.II.1934 г.)

От цитираните по горе извадки от беседи се вижда, че Учителят все пак ни е разкрил тайната на Еликсира на Живота. До него не се достига лесно – необходимо е постоянство и много работа върху себе си, и то не произволна мешавица от практики, а следване на една методика от една Школа на Новата вълна на Водолея. Ние българите сме облагодетелствани, че Мировият Учител е говорил на родния ни език. Богатството от беседи е пред нас, но ще припомня, че ни е необходим Водач. Само опитен Водач, допуснат в Школата, може да ни въведе в богатството й от познания. Еликсирът на Живота е до нас, но ние не го забелязваме. Той е достъпен за всеки, който е усвоил и хармонирал енергиите на четирите елемента в себе си. Когато човек постигне хармония с Живата Природа, тогава може се свърже с петия елемент – Духа – Еликсира на Живота. А това е Възкресението, Новото Раждане, към което ни води Учителя така че да започнем добре да мислим, добре да любим, защото това е живота на Рая. Ще завърша с думите на Христо Маджаров:

Ние не можем да създадем живот. Но можем да го съхраним, като изграждаме Храм на Живия Бог в своето тяло. Можем да носим този факел и да палим готовите огнища, докато сиянието им озари тъмния небосклон на загиващата цивилизация и се слее със зората на изгряващата Нова епоха.