Програма на Втора Алтернативна Научна Конференция с международно участие

Сподели

Езотерика и духовност – живот в новото измерение
04 – 06 октомври 2013

П Р О Г Р А М А

ПЕТЪК 04.10.2013

14:30 РЕГИСТРАЦИЯ

15:00 ОТКРИВАНЕ

15:30 НАЧАЛО НА ДОКЛАДИТЕ

•    15:30 – д-р Стефан Серафимов – „Тангризмът като учение за самоуправление”
•    16:00 – Васил Маринов – „Древни култове и съвременни духовни практики”
•    16:30 – Атанаска Бахнева – „Квантово лечение”
•    17:00 – д.т.н. инж. Ангел Христов – „Българите -Етнос и Етноним”
•    17:30 – проф. д-р Соня Иванова-Пенева „Светлината в Храната”
•    18:00 – д-р Ангел Поп Ангелов (Македония) – „Мисли, Енергия,Дейстие”
•    18:30 – въпроси към участниците

19:00 -19:30 ЗАКРИВАНЕ НА ПЪРВИЯ ДЕН

СЪБОТА 05.10.2013

10:00 НАЧАЛО НА ДОКЛАДИТЕ

За специален гост на Конференцията е поканен Негово Превъзходителство посланика на Република Индонезия г-н Бунян Саптомо.

•    10:00 – д-р Христо Михайлов – „Езотериката в лечителската дейност”
•    10:30 – Огнян Симеонов – „Три метода за себеизцеление-  Техника за Емоционална Свобода (ТЕС); Възстановяване на връзката-метод на д-р Ерик Пърл; Лечебният код на д-р Алекс Лойд и д-р Бен-Джонсън ”
•    11:00 – акад. Христо Маджаров – „ По пътеките на Богомилите – носители на нова култура”
•    11:30 – инж. Галя Маджарова – „Еликсир на живота”
•    12:00 – 13:00 – КРЪГЛА МАСА – Въпроси към участниците

13:00 – 14:00 почивка

•    14:00 – Илиан Бучков – „Връзката между бесите и древен Египет”
•    14:30 – Камелия Наумова – „Биорезонсна  диагностика и терапия. Квантова медицина”
•    15:00 – Ангел Манев – „Загадки от старата Стара Загора”
•    15:30 – П.И.
•    16:00 – 16:30 КРЪГЛА МАСА – Въпроси към участниците
•    16:30 – инж. Таньо Танев – „Космическите псалми на Орфей над село Гела – археометричен анализ”
•    17:00 – доц. Красимир Коев д.м. „Хирургични инструменти на траките от Iвек между които и за очна хирургия,приличат на съвременните
•    17:30 – Владина Цекова– духовни пътешествия
•    18:00 – Елисавета Алесандрова –Зангелми  „Медитацията катализатор за положителни промени“ + кратка медитация.
•    18:30 – 19:00 КРЪГЛА МАСА -Въпроси към участниците
•    19:00 Закриване втори ден

19:30 Коктейл за участниците и гостите – паркетен салон на Военен клуб (ДНА) град Шумен. Вход с покани.

НЕДЕЛЯ 06.10.2013

10:00 НАЧАЛО НА ДОКЛАДИТЕ

•    10:00 – проф. Тодор Балабанов – „Приемствеост на култовете в „Мадара””.
•    10:30 – Пламен Аспарухов – „Екзотехнологии за здраве:Грандер,Пенергетик,Рейгар.”
•    11:00 – Валентина Димитрова – Тибет,духовно пътешествие.
•    11:30 – Васил Василев (Украйна) – „Естественото състояние на човешкия разум.Метод на Силва.Душевен покой”.
•    12:00 – Марин Казаков – „Една неизвестна шпионска история от войната на Никифор Геник срещу Крум Страшни”.
•    12:30 – 13:30 КРЪГЛА МАСА – въпроси към участниците

14:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА