Служене в ордена на Мелхизедек

Използвани са свещени тайни и мъдрости, които не трябва да се преотстъпват на непосветени!

Използвани са много цитати от книгата на познанието „Ключовете на Енох” (Enoch).

(още…)