Седемте измерения

Сподели

Първо Измерение е измерението на минералите, на водата, на атомите и молекулите, които изграждат основните генетични кодове. Това е измерението на точката, на едномерното съзнание.

Второ Измерение е измерението на растителното и животинското царство, макар че те стават все по-рафинирани, в смисъл на честотата на вибрациите в резултат на промени на планетарните вибрации, и започват да влизат в трето измерение. Във второто измерение съзнанието за личност и чувството за его липсват.

Третото Измерение се основава на материята и е състояние на съзнанието за обемност и на осмисляне на егото. Вибрацията на това измерение създава илюзията за разделяне и индивидуалност.

Четвърто Измерение е състоянието на висшето съзнание и груповото ре интегриране на личността, без да се изгуби индивидуалността. Това е последното измерение, в което е необходимо физическо тяло.

Петото Измерение е състоянието на експерименталното съзнание на “аза”, докато се намира в групова общност и не е ограничено от линейното време. Съществата в това измерение могат да приемат форма, когато пожелаят. Измерение на Светлина, където всички са съзнателни учители и отдадени изключително на духовността и Божествената Воля.

Шесто Измерение е измерение на Христовото или Будическото Съзнание, което ще рече, че сме отговорни предимно за цялото, а не само за себе си. Това е измерението, където е закотвена монадата и се намира структурната матрица на света. Измерението е изградено от цвят и звук и съдържа всички аспекти на Светлината.

Седмото Измерение е чиста Светлина, чист звук, свещена геометрия, чисто творчество и проявление – ниво на безкрайното съвършенство. Тук личното съзнание се слива с цялото и опитността е многомерна.