Седемте нива на Слънчевата система

Сподели

Съществуват седем космични нива и всяко от тях се състои от седем поднива.

Физическо Ниво. Това е най-сгъстеното ниво. Човечеството се намира на това ниво на Земята.

Етерно Ниво. Това е матрицата на физическото ниво, която се вплита в него. В това ниво много от извисените Учители могат да слязат и да установят връзка с човечеството, за да работят с ученици на физическо ниво. Тук се намират и много Деви, които работят с минералното и растителното царства. Нашите чакри също са етерна матрица на физическите ни органи.

Астрално или Емоционално Ниво. Много прилича на физическото, само че тук нещата са по-ясни и разбиранията по-истински. Например тук не си избираме дрехата, която ще облечем, защото дрехите се образуват от това, което сме отвътре, т.е. те са отражение на нашата същност. В този план не съществува булото на илюзията и ние се разкриваме такива, каквито сме в действителност

Ментално Ниво. Материалът, изграждащ това ниво, е мисълта. Тя е тази, която създава нещата. Материята в това ниво е резултат на нашите мисли.

Будично Ниво. Познато е също като каузално (причинно) ниво. На това ниво се намира Душата, известна още като Върховен Аз. Тук Душата може да съществува като съзнание или усещане. Тава е царството на причинността.

Атмично Ниво. На това ниво се осъществява връзка с монадното царство, където съществува пряка връзка с Монадата или Присъствието Аз Съм и е нивото на съвършената единица. Може да бъде уподобено с мост свързващ с монадното ниво или самата Монада.

Ниво Логос. Това е нивото на реализация на Монадата, нивото на пълно единение. Тук се осъществява връзка с Божествената същност и безкрайността.

Съществуват седем космични нива и всяко от тях се състои от седем поднива. Описаните по-горе нива на нашата система всъщност са поднива на първото космическо ниво, наречено физическо космическо ниво. След като завършим развитието си на тези поднива, преминаваме към първо подниво на следващото космическо ниво и т.н. докато достигнем до Източника. Казват, че един Божествен ден, който е съставен от едно вдишване и издишване, продължава 4 милиарда и 320 милиона години. Крайната точка на издишването е най-отдалечената точка от Бог, до която може да се достигне. Веднага след това започва пътят към завръщането у дома.