Пета алтернативна научна конференция, 8-9 октомври 2016, Шумен

Сподели

Таньо Танев, Ангел Манев

Първият бисер на Християнството в Европа (слaвяни, православни и богомили)

Таньо Танев – Инженер, работил в областта на иновативни космически разработки с реален принос в областта на космическото уредостроене. Изследовател на Древната история и Езотерика с множество разработки на границата на науката. Създател на Български циклов календар на Танев-Манев и потребителска археометрична музикална система.

E-mail: dyadotan@abv.bg

Телефон за връзка: 088 515 2835

 

Ангел Манев – Атомен физик, асистент в Институт за космически изследвания и технологии към БАН. Професионални интереси – дистанционни изследвания на Земята от Космоса. Участнвик в реални космически експерименти. Изследовател на Древната история и Езотерика. С дългогодишни интереси в областта на: изследвания на границата на науката. Съавтор на Български циклов календар на Танев-Манев.

E-mail: amanev@abv.bg

Телефон за връзка: 088 806 0758