МЕДИТИРАНЕ С КРИСТАЛ

Сподели

Вдишваме и издишваме дълбоко няколко пъти. Отпускаме се и релаксираме, докато дишаме спокойно и леко…

Визуализираме се как ставаме съвсем малки. Представяме си, че влизаме в нашето собствено тяло и се отправяме към сърцето си. Осъзнаваме светлината около нас. Чуваме  ударите  на  своето  сърце  и  чувстваме  движението  му  като  един  танц. Много  бавно  продължаваме  напред към центъра на сърцето си. Щом го достигнем ние  виждаме един много красив, голям  и прозрачен розов кристал.  Продължаваме  напред  и  влизаме в кристала. Оставаме  в  кристала  и усещаме неговата енергия как трансформира нашите енергии и  как  те се  превръщат  в  Любов, в  Божествена  Любов. Чувстваме енергията   да  преминава  през  цялото  ни  тяло  и  Божествената  сила  да  се  изсипва  върху  нас.Усещаме,че  тя ни  прави  силни  и  сигурни  в  себе  си. В центъра на кристала  виждаме  един  магически  трон , блестящ  и  излъчващ златна светлина. Отправяме  се  към  този  трон  и  осъзнаваме, че той е  наш. Тронът  има  всичко , което   желаем. Сядаме на трона, той е точно по мярката на тялото ни. В следващият момент усещаме, че върху нас се спуска  една  плащеница ( мантия ) , която  ни обгръща. Чувстваме спокойствието и божествената хармония, които ни обгръщат. Сега към нас  идва  една  изящно  красива  корона. Тя  ляга удобно  на  главата ни  и  енергията  от  коронацията  преминава  през  цялото  ни  тяло. Чувстваме енергията, усещаме вибрациите й  и се сливаме с тях. Към нас се отправя царствен жезъл . Протягаме  ръка  и  приемаме  този  жезъл.  Усещаме цялата Сила, която се влива в нас.

В този моент почувстваме с цялото си същество кои  сме всъщност. Слагаме си ръцете в областта на сърце си и чувстваме  енергията  на  кристала, как  се  излъчва  от  тази  област на тялото ни – сърдечната чакра. Ръцете ни се изпълват с тази прекрасна лечебна енергия. Цялото ни същество вибрира с енергията на кристала.

Оставаме в медитативно състояние, с ръце върху сърцето  си толкова, колкото желаем…

Откъс от книгата Сейким. Енергия на живата светлина на Елисавета Александрова-Зангелми