Приказка за бялата лъвица

Сподели

Родило се някога незнайно къде едно лъвче.

То било  лъвче-момиченце, съвсем бяло, необичайно красиво и добро.Но малкото лъвче се различавало от другите лъвски деца. Това забелязала  най-напред  майката-лъвица. Защото нейната дъщеря не само, че имала бяла кожа, за разлика от жълтеникавите си връстници, но  предпочитала да се храни с мляко и отказвала да яде месо. Каквито и вкусни мръвки да му носела майката-лъвица,  детето не искало дори да ги опита. „От това лъвче няма да стане ловец” – ръмжали недоволно големите лъвове. А известна истина е, че точно женските лъвове са истинските ловци в прайда.
Другите лъвски деца се събирали, играели  заедно,боричкали се, понякога  дори си нанасяли   рани ,  но  държали на разстояние  бялото лъвче и  не го допускали в своите жестоки игри. Защо ли? Защото то самото  не харесвало да участва в техните кървави и  мъчителни схватки. А другите лъвчета не можели да разберат, че зад различния цвят на кожата и отказа от жестокост бялото лъвче имало голямо и смело сърце. То било готово да прегърне с любов целия свят и не искало никого да наранява…
Минало време и бялото лъвче се превърнало в красива лъвица. Веднъж един голям и силен лъв се нахвърлил със зъби и нокти върху Бялата лъвица за да я изплаши и унижи пред   всички животни. Но се случило нещо необичайно. Големият и самонадеян лъв мигом се проснал безсилен в краката на предполагаемата  жертва. Само с погледа на необикновените  си очи Бялата лъвица успяла да върне нападението там, откъдето дошло. Всички животни останали поразени! Никой друг повече не посмял да се противопостави нито на ума, нито на невероятната мощ на Бялата лъвица. Нещо повече, признали я за шаман в прайда. Това я направило специална, не само в йерархията , но и дало право да лекува болните животни. Нищо, че притежавала голямата сила, с която можела да накаже всеки, който би дръзнал да я нападне…
Минали години. Животът продължавал. Но не се чувствала щастлива Бялата лъвица сред зверовете. И един ден тя отишла край Вълшебното езеро във Великата планина, огледала се в бистрите води, вдигнала очи към небето и отправила гореща молитва: „Моля ви, сили на светлината, помогнете ми! Аз страдам. С това, което ме различава от хищниците и със способностите,  които вие сте ми дарили, направете ме… човек!”  Трогнали се светлите сили и превърнали Бялата лъвица в жена, млада лекарка с добро сърце и прекрасна душа…

И започнала лекарката да лекува хората с много милосърдие, бистър ум и топли длани. А може и вас да е лекувала, но вие просто не знаете, че това е тя, Бялата лъвица с необичайна сила, превърната в човек. Но аз зная. Нещо повече, имам една снимка в моя фотоапарат. И ако някой много иска да я види мога да му я покажа, но само ако има блага душа и вярва в приказките. Колкото до тази приказка тя ще има продължение…със сигурност.