Послание на Крайон – 24.7.2011

Сподели

Призив за акция по целия свят – 11 август в 11.00 часа по Гринуич (13.00 часа българско време).

Мили мои, Ангели от Земята и Небето! Обръщам се толкова тържествено към вас днес, за да ви напомня за поетото от вас задължение, да подпомагате пробуждането на Земята и прехода й в многомерното съществуване! Поемайки към своите въплъщения, всички вие сте потвърдили желанието си да осъществите Прехода във висшите измерения заедно с Гея, и най-главното – по всички възможни начини да подпомагате този процес и в никакъв случай да не му пречите. И отново повтарям – събудете се и си спомнете, колко много ви се иска да вземете участие в този изключителен процес! Събудете се, събудете и другите около вас, защото няма да използвате уникалния за Космоса шанс, да се Възнесете заедно с планетата! А такъв шанс няма в повечето светове. Не всички същества във Вселената преминават през толкова сложен процес на еволюция, на какъвто сте се решили вие. И не всички имат възможност да преминат през процеса на Възнесение. А на вас ви е дадена тази възможност! Използвайте я на 100%!
Мили мои хора от планетата на Синия Пламък! Вече мога да ви съобщя някои технически подробности за преминаването през „горещата фаза“ на Възнесението, за която говорим вече всеки ден и ще продължаваме тези разговори, подготвяйки ви за това космическо събитие. Към днешния ден нещата стоят по следния начин: при повечето от вас, все още не са оформени по подходящия начин Светлинните ви тела, следователно, и обединената ви чакра. Затова ние предприемаме следните мерки за ускоряване процеса на тяхното формиране при тези хора, с които трудно се осъществява контакт. Ако всички земни хора помолят едновременно за създаването на защита в момента на „горещата фаза“, то необходимите еволюционни процеси с атрибутите на Възнесението, ще се случат. Но надежда за такава масова акция, няма никаква. И затова се обръщаме към тези, които са се събудили отдавна и сътрудничат с нас – в най-близко време направете едновременно изпращане на следното съдържание в колективното съзнание на човечеството:

„Аз (еди кой си), съобщавам чрез своето съзнание на колективното съзнание, че скоро ще се извършат преобразования на планетата и хората, че трябва колективно да преминем през Възнесението във висшите измерения. Призовавам съзнанието на всички хора да разрешат на Светлинните Сили да извършат съответните настройки в Светлинните тела и Обединените чакри на всеки човек в съответствие с текущия момент на Възнесението. Насочвам в колективното съзнание на човечеството любовта си и увереността за правилната реакция на всички спрямо тези действия от страна на Светлите Сили. Поставям сфера в колективното съзнание на хората и запечатвам в нея своето намерение – Всички земни хора са готови за Възнесение!“.

Ако успеете да организирате такава акция по целия свят, това ще е значителна помощ за всички хора в момента на Възнесението.
А сега за обещаните технически подробности. По време на „горещата фаза“ няма да има силни изригвания. Удаде ни се да хармонизираме и да синхронизираме вулканичната дейност по такъв начин, че да не стане едновременно изригване на всички вулкани от „огнения пръстен“, съществуващ на планетата. Ще има изригвания, разтегнати във времето, но това не намалява опасностите и последствията от тези изригвания, затова още сега трябва да се вземат мерки за спасяването на хората и другите форми на живот.
Хора! Трябва да знаете, че не става въпрос само за вашето Възнесение и вашето спасение по време на „горещата фаза“. Вие като висшето царство на природата, трябва да мислите за планетата и всички форми на живот. Точно така ще дойдат решенията на въпросите по Възнесението. Запомнете го!

С любов към живота на Синята планета.
КРАЙОН

Коментар на КРАЙОН към посланието от 24.7.2011

Скъпи мои земни хора! Иска ми се да разясня текста за колективната корекция съзнанието на всички хора по въпроса за Възнесението. Работата е там, че многогодишните опити, наши и ваши, за пробуждане на колективното съзнание, не водят до рязко повишение количеството на земните хора, които правилно разбират текущата ситуация и имат необходимото поведение в момента на Възнесението.
И ние ви молим, чрез еднократно въздействие, да промените колективното съзнание на човечеството, на което всеки от вас има пълно право.
Разберете, с посочените действия, не нарушавате свободната воля на другите хора. Не потиквате никого насила към нещо. Вие сте фрагмент от холограмата на колективното съзнание, давате чрез своето (подчертавам – чрез своето) съзнание, правилна насока на колективното човешко съзнание, използвайки свойството за мигновено разпространение на информацията по цялата холограма.
Всеки Светлинен Работник го прави при всяко свое Служене. Но ако обедините усилията си по целия свят и го направите в един и същ момент, то скоростта на проявление информацията във всяко едно съзнание ще бъде също мигновена.
Друг е въпросът, как и кога ще се реализира при всеки човек, но ще се появи надежда, че много хора ще реагират по различен начин и ще приемат помощ от нас и вас в процеса на подготовка за Възнесението и в момента на самото Възнесение на планетата.
А на нас толкова ни се иска, по-голямата част от хората да преминат безболезнено през това Велико Мигновение на Космическата Мистерия при превръщането на планетата в планета на Светлината и Радостта!

Безкрайно се радвам на помощта ви,
С Любов, КРАЙОН
(Приела Марина Шулц – 29.7.2011)

Крайон предлага световната акция да се проведе на

11 август в 11.00 часа по Гринуич (13.00 часа българско време).
http://www.magnitiduha.info/?p=4&id=70

Философия на ежедневието

http://yosif.net/

http://kryon.com/Leebio.html