Арктурианците говорят за структурата на времето – част 2

Сподели

Скъпи наши Възнасящи се приятели,
ние Арктурианците идваме при вас СЕГА, за да ви информираме за структурата и за функцията на времето. Както добре съзнавате, времето е илюзия на третото и четвъртото измерение.

Част 2 – Функцията на времето

Позволете ни да ви обясним функцията на времето в трето, четвърто и пето измерение. Първо ви напомняме, че първо, второ, трето и четвърто измерение са в парадигмата на ВРЕМЕТО и индивидуално, отделно съзнание в отделни форми.

От друга страна, пето, шесто и седмо измерение са в парадигмата на СЕГА и индивидуализирано, Обединено Съзнание в променливи форми.

В измеренията от седмо нагоре всички съзнания съществуват като ЕДНО в безкрайното СЕГА. Не е нужна форма, тя се носи само при пътувания в по-нискоизмерните светове.

Времето на Трето Измерение

Главната функция на времето в трето измерение е да създаде илюзията на разделение.

Ако трябва да пътувате дълго време, за да посетите някой човек, тогава вие сте разделени от този човек. Вие знаете, че вие и този човек сте разделени, защото нещо “друго”, което не сте вие, е между вас и този друг човек.

Вие вървите, пътувате с кола или друго превозно средство, за да стигнете при другия човек. Колкото повече време ви отнема, за да отидете при него, толкова по-далече ви се струва този човек. За пример: ако ви отнема един час със самолет, за да го посетите, ще ви изглежда, че не е толкова далече, тъй като вие възприемата разстоянието по различен начин, отколкото ако пътувате с кола до него.

Ако карате с кола до този човек, може да ви отнеме 6-7 часа и ще имате много повече и различни възприятия по пътя си. Следователно този човек ще ви се стори много по-далече, ако изберете да стигнете до него с кола, отколкото със самолет, но в крайна сметка разстоянието е същото. Единствената разлика е  времето, което ви отнема, за да стигнете до него.

Друга възможност е да се обадите на този човек по телефона или дори да го видите по Скайп. Тогава той няма да е толкова далеч. Той ще е там с вас на компютъра или по телефона, макар че реално може да е от другата страна на планетата. Така можете да преживеете внезапно чувство на единство с него, защото не ви отнема време да пътувате през „пространството”, за да си комуникирате един с друг.

Вашият Интернет, който бе проектиран от Галактическото ви семейство, има много голям принос за увеличаването на Единното Съзнание, защото можете да изпитате единство, без да е нужно време, за да стигнете един до друг. Затова за вашето съзнание става по-лесно да си представи единството с всичко живо.

Всъщност, вашето Съзнание се е разширило достатъчно, че да обхване не само вашето Лично Съзнание, но и вашето Национално Съзнание, вашето Планетарно Съзнание и дори вашето Галактическо Съзнание.

Когато съзнанието ви се разширява, времето става по-маловажно в живота ви, докато комуникирате със Същества извън вашата 3D-концепция за време или пространство.

Времето на четвърто измерение

Най-често вие преживявате четвърто измерение чрез сънищата и медитациите си. Както всички сигурно знаете, времето в четвърто измерение е много по-различно от това в трето измерение. Например, може да сте имали дълъг сън, в който определена песен да е звучала по вашето 3D-радио през целия този сън. После сте се събудили, за да разберете, че още даже не е свършила тази песен по радиото. Песента е била само 3 минути, докато вашият сън може да е обхванал много години преживявания.

Освен това, в четвърто измерение не отнема „време”, за да пътувате от едно място до друго. Може да се намирате на едно място, после внезапно да се прехвърлите на друго място. Също така можете да промените формата си в четвъртоизмерните сънища или видения. В тях можете да се прехвърляте от човешка форма в такава например на вълк и обратно.  

Следователно функцията на времето в четвърто измерение е да обърка достатъчно вашето трето-измерно мислене, за да започнете да се освобождавате от вашата привързаност към времето. Сънищата и медитациите ви също помагат да се освободите от вашата привързаност към вашата сегашна третоизмерна форма. Във вашите реалности от четвъртото измерение вие можете да променяте формите много пъти по време на един сън и/или една медитация.

Освен това вашето съзнание е много различно в четвърто измерение, отколкото в трето измерение. Във физическия свят вашето съзнание е нещо, което ви държи будни за физическия свят. Обратно, в сънищата и медитациите вашето съзнание е вашият компонент, който може да пътува свободен от всички физически ограничения.

Също така състоянието ви на съзнание влияе силно върху това как възприемате протичането на времето. Например, когато сте вглъбени в съзидателна работа и/или нещо, което обичате да правите, тогава почти не забелязвате как минава времето. Това, което усещате като 15 минути, може да се окаже 2 часа, ако погледнете часовника.
От друга страна всички сте забелязали колкото бавно тече времето, когато правите нещо, което възприемате като скучно, трудно или „работа”. През това време някой, който харесва тази дейност, може да го възприеме като много кратък период.

Когато сте въвлечени в дейност, която обичате или е креативен израз на вашото истинско АЗ, времето изглежда, че е спряло за вас – това е така, докато не видите часовника. Но все пак, на часовника ли искате да повярвате или на вашето истинско АЗ?

Виждате ли колко нереално е времето? То е създадено, за да съчетае вашето мислене с матрицата на третото измерение на Земята. Веднъж щом прехвърлите начина си на мислене в четвърто-измерната матрица, възприятието ви за време ще се измени силно. А след това, като навлезете в пето измерение, ще можете напълно да напуснете времето и да живеете в СЕГА.

Времето на пето измерение

Единственото време в пето измерение е СЕГА. Времето НЕ е СЕГА, тъй като СЕГА не е замръзнал момент от времето. СЕГА в пето измерение е това, което създава време, като ви напомня, че можете да синхронизирате вашето висшеизмерно мислене с матрица от трето или четвърто измерение, ако искате да изживявате време.

СЕГА може също така да се използва, за да синхронизирате вашото съзнание с по-високи честоти на реалността, като фокусирате вашето пълно намерение и внимание върху по-високите честоти на реалността. С други думи, СЕГА е средството за вашето Енергийно поле (вашите мисли, чувства, действия и поведение) да избере ВСЯКО състояние на съзнание и ВСЯКО измерение, което искате да преживеете.

Ако обаче се намирате в пето-измерното СЕГА, но фокусът ви е върху времето като мислите за нещо, което трябва да направите утре, или друго, което сте забравили да свършите вчера, съзнанието ви ще излезе от преживяването на СЕГА.
Веднъж щом излезете от прежививяването на СЕГА, съзнанието ви се връща обратно към свързаните с времето реалности на по-низшите светове. Следователно, последната функция на времето е да ви напомня, че можете да излезете извън границите на времето, като синхронизирате вашето Енергийно Поле със СЕГА.

Синхронизирането със СЕГА

Ако можете да запомните, че времето ви подсказва, че сте в по-ниските светове, можете да използвате метода на броене на времето, за да определите текущото ви състояние на съзнание. Може да ви изглежда, че определянето на вашето състояние на съзнанието е лесна задача. Но какво става, когато сте в капана на „скучен” проект, който не ви „харесва”, но ТРЯБВА да го направите, за да нахраните семейството си?

Какво ще направите? Ще сложите усмивка на лицето и ще действате все едно, че ви е приятно. Въпреки това, ако отделите “време”, за да се свържете с вашия АЗ, няма да можете да се лъжете повече. Това означава, че ще трябва да се промените. И какво ще промените? Ще промените вашето мислене!

Ще решите да НЕ се лъжете повече и да забележите, че ако нещо ви отнема „наистина дълго време”, на вас вероятно НЕ ви е приятно да го правите. Щом разберете вашата Истина, затворете очи и използвайте вашето надарено с въображение съзнание да ви заведе на вътрешно пътешествие към това да правите и да бъдете това, което ОБИЧАТЕ.

Запомнете, че когато правите нещо, което обичате, времето свършва. Затова, може само да се загледате някъде в пространството за няколко минути, а това може да ви се стори като цял живот. И наистина, то може да е цял живот в свят извън времето. Преди да напуснете това място, спомен, видение, състояние на съзнанието, синхронизирайте вашето Енергийно Поле със СЕГА-то на това преживяване.

Продължавайте с това упражнение отново и отново. Когато Енергийното ви Поле е постоянно синхронизирано със СЕГА, ще сте приключили цикъла от инкарнации в нисшите светове. Тогава ще живеете във вашата пето-измерна безвремева реалност и ще се намесвате в по-ниските измерения само, за да помагате и лекувате членове от тези светове.  

Да отвикнете от Времето

Как можете да синхронизирате вашето Енергийно Поле с Единното? Вашето Енергийно поле се създава от мислите, които позволявате да останат в ума ви, и емоциите, които изпълват тялото ви. Ако вашите мисли и емоции са свързани със задълженията, ограниченията и умората от илюзията за времето, вие ще останете постоянно синхронизирани с трето и четвърто измерение.

От друга страна, ако можете да използвате мислите си, за да концентрирате вниманието си върху СЕГА, и за използвате вашите емоции, за да осъзнаете вашата реалност чрез картини на въображението и чувствата,  вие постепенно ще освободите вашето Енергийно поле от ограниченията на времето. После, когато сте освободени от времето, вие сте в СЕГА, а СЕГА е в Единното.

Като мислите и говорите чрез изображения, съзнанието ви може да пътува в циклични модели, които се вплитат във взаимодействащи си модели. Затова запомнете, че трябва да освободите ума си от стриктния навик за последователно мислене и реагиране спрямо вашия външен свят. Гледайте  реалността не от тялото си, а от вашата същност. Тя е ЕДНО със същността на Гайа и служи като ваш личен портал към пето измерение и нагоре.

Когато гледате реалността през вашата Същност, вие сте освободени от външната илюзия, защото първичните ви възприятия ще идват през емоциите и интерактивното съзнание с вашите висши изражения на АЗ-а. Тези висши изражения на АЗ-а са компоненти на вашия Мултиизмерен АЗ, който е копирал и поставил тяхната/вашата Същност в сегашното ви земно тяло.

Говорене и мислене чрез изображения е похват, който е свободен от маркери на времето като разстояние, ограничения, разделение, пол и полярности, и ще ви помогне много да разчупите навика за време.   

Също така, ако изживявате пълноценно всеки момент от вашето Настояще и освободите всички мисли за илюзиите на миналото и бъдещето, малко по малко ще настроите вашите модели на мислене към пето измерение.

В пето и по-високите измерения, моделите на мислене и емоции се въртят в кръга на мултиизмерната светлина и безусловната любов. НЯМА отделни линии с безкрайно количество пресечни точки. Има само течащи енергийни полета, които пътуват в прогресивно креативни фрактални модели.

Ние ви чакаме в тези модели на СЕГА,

Вашият по-висш израз на АЗ,

Арктурианците и нашите Галактически Приятели

Арктурианците чрез Сюзан Лий Каръл, 11.09.2012

Превод: Златолин

Източници:

  1. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/
  2. http://the2012scenario.com/2012/09/suzanne-lie-the-structure-and-function-of-time-by-the-arcturians-part-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=suzanne-lie-the-structure-and-function-of-time-by-the-arcturians-part-2
  3. http://lucecita.blog.bg/lichni-dnevnici/2012/09/19/.1001138