Медитация за Земята

Сподели

Днес ще се радваме заедно със Земята.

С нас са всички Светли сили, Великите Архангели и Милите Ангели, нашите Пазители и Учители, Възнесените Майстори и нашият Висш Аз.

Да вдигнем ръце с дланите нагоре и да поемем цялата Любов и Светлина, която в момента лети към нас.

Нашите тела  вибрират с ритъма на Вселената и жадно поглъщат древната Енергия – тя е тръгнала преди еони от време с едничката цел – днес да бъде с нас, да бъде за нас. А ние сме родени затова – да я посрещнем и прегърнем.

Месеци и години се готвихме за този момент и днес нашите тела, Душите ни и чистите ни Сърца са готови. Днес няма да изпратим към Майката Земя негативна енергия, за да я пречисти и да ни я върне. Днес ние сме чиста Любов – приемаме, натрупваме , заблестяваме и така трансформираме Любовта на Вселената, че да я отдадем на нашата любима планета. Сърцата ни бият развълнувано, радостни сълзи блестят в очите, а Душите  ни тихо редят – Красота, Хармония, Истина, Любов , Светлина! И когато почувстваме, че Енергията, която трансформираме през сърцето, стане силна, мощна и светла, нека се гмурнем смело през Портала на нашия Сърдечен Център. Ще се озовем в Центъра на вихъра – Красота, Хармония, Истина, Любов , Светлина! Той ни издига, за да се извисим до Христовото Съзнание – чиста, ярка, заслепяващо Бяла Светлина. И когато самите ние затрептим и засветим с всяка наша клетка, ще знаем, че правим това, за което сме дошли – да бъдем проводник за Христовото Съзнание на Земята.

Погледнете! Пред нас е цялата Планета. Да полетим!

Нека с Радост да споделим Любовта си. Огледайте се!

Не сме сами, ние сме хиляди, един до друг сме и заедно се радваме на нашата Майка Земя. Да се вдъхновим от нейната красота – сините безбрежни морета и океани, зелените поля и гори, бучащите водопади, обвити с хиляди капчици в цветовете на дъгата, шеметните планински върхове, извисени над облаците, нежните, силни и красиви животни и растения. Толкова много изящество и мощ навсякъде около нас!

Нека си изберем някое красиво място, скъпо на Душата ни, и да се приземим там. До нас са всички Светли Души на Планетата. Да се хванем за ръце.

Любовта извира през Сърцата ни – силна и трансформираща. Нека всички заедно да прегърнем Майката Земя. Ние вече сме толкова много и сме станали толкова големи, че успяваме да я обгърнем цялата. С нашата Любов повдигаме Земята в ръце и я водим към нейното извисено бъдеще.

Това Е – затова сме създадени и сме щастливи, че го правим. Всички заедно – ние сме Едно Сърце, Една Душа, Една Любов, голяма като Вселената!

Даряваме тази Любов на Мирозданието и се издигаме заедно с Планетата на Синия Пламък!

Летим заедно в Пространството и знаем, че няма по-велик миг от този.

Оттук нататък ще бъде новата Ера – на Любов и Светлина!

Нашата Майка признава силата ни и вече ще сътворяваме заедно в мир и съгласие, красота и хармония в живота ни.

ДА БЪДЕ!

Сърцата ни преливат от Любов и Благодарност. Благодарни сме за лъчите от Светлина, за постоянно подкрепящото Крило на всички Ангели и Архангели, за всеопрощаващата Любов на Възнесените Учители.

Благодарни сме на Висшия си Аз!

Благодарим на Твореца-Създател за Благословията!

НАМАСТЕ!

 

Автор: Росица Тричкова, 21.12.2012 – 01:35