Медитация „Тирбушон“

Сподели

Обект на тази медитация е увеличаването на централния канал, с цел превръщането му в стълб от светлина с диаметър еднакъв на диаметъра на главата ни.

Медитацията на Джухал Кул „Тирбушон” много прилича на медитацията с триъгълниците, само че тук построяваме само един триъгълник, който се спуска от звездата на душата  по диагонал и в посока на звездата на Земята. Когато започнем за издигаме звездата на душата по канала, представяме си я как се  предвижва с въртеливи движения, наподобяващи тирбушон. При това движение визуализираме постепенното разширяване на канала. След определен период от време, когато всекидневно сме извършвали тази медитация, централният канал се превръща в светлинен стълб с диаметър приблизително еднакъв на този на главата ни.

Препоръчително е тази медитация да се прави два пъти на ден в продължение на три седмици за да си създадем навик. С всеки изминат ден “усещаме” как звездата се движи по-бързо и в по-широки спираловидни движения.

Редът на изпълнението на тази медитативна практика е следният:

1.Рецитираме три пъти мантрата на душата.

Аз съм Душата.

Аз съм Монадата.

Аз съм Божествената Светлина.

Аз съм Любов.

Аз съм Воля.

Аз съм Съвършено Творение.

2.Рецитираме веднъж мантрата на унифицирането.

Чедата на Бог са едно и аз съм част от него.

Аз искам да обичам,  не да мразя.

Искам да служа, не да ми служат.

Искам да лекувам, не да ранявам.

Нека болката да донесе заслужена награда от Светлина и любов.

Нека душата да ръководи външната изява на живота и всички негови последствия.

Любовта, която е в основата на всичко до Светлината да достигне.

Нека просветление и интуиция се проявят.

Бъдещето да прозрее.

Вътрешен съюз да се установи и външните делби да се разсеят.

Любовта да победи.

Всички хора да обичат.

2.Построяваме един голям триъгълник, който достига до звездата на Земята.

3.Мислено започваме да издигаме по централния канал звездата на душата. Тя се изкачва с въртеливи движения по часовниковата стрелка, наподобявайки движението на  тирбушон, като едновременно с това увеличава диаметъра на централният канал до желаните размери. 4.Завършваме медитацията като рецитираме Великият призив.

Великият призив

От извора на Светлина в ума на Бога,

Да бликне светлина в ума човешки –

Да слезе Светлината на Земята.

От извора на Любовта в сърцето Божие,

Любов да бликне към човешките сърца –

Христос да се завърне на земята.

От центъра, където Божията воля знаят,

Цел малките човешки воли нека води –

Учителите тази цел познават и й служат.

От центъра, наречен Род човешки, нека

На Любовта и Светлината Промисълът се изпълни,

И нека той да запечата портата на злото.

И нека Светлина, Любов и Сила

Възстановяват Промисъла на Земята.