Душа

Сподели

Нежност, Милост, Красота

Затворени в нашите сърца!

И там – дълбоко в самота,

е скрита нейде нашата душа!

Покрита с множество воали,

и плътна тягостна обвивка

Напира винаги като от дупки на кавали –

да тръгне  и да изпищи…

Но може ли човек да я разтвори,

свободно да си полети,

в далечни негови мечти!?

Като къделя с безбройни нишки,

оплитаме –  и я  тормозим,

и всяка фибра там трепти –

щом щастието нежно сполети,

Човешката душа!

Нежна струна от вълни,

вибрации и светлини,

топлина и жар по някога запръсква,

и тялото започва сякаш да се пръска –

Защото тясно е да бъде там,

Душата нежна –  дар на нашия Божествен храм!

Отпуска ме се или стягаме безбройно

когато ни е знойно,

и литваме ако усетим как да я докоснем,

с  нежни палци като с четки на художник,

творец на думи и музика без край,

с любов сърдечна , истинска и нежна

отваряме душата си и нека няма край!

02.05.2004г