Звездата на Душата

Сподели

Приблизително на 15 см от върха на главата на всеки обитател на планетата съществува една етерна звезда от светлина. Нейната големина и блясък зависят от духовното ниво на всеки един.

Звездата на Душата не е самата Душа, а неин инструмент чрез който тя действа и се проявява. Когато рецитираме мантрата на душата, звездата се активира, заблестява и след това е готова да се подчини на мисълта ни. Тя може да се движи, уголемява, намалява и т.н. и да изпраща лъчи от душата към личността при изпълнение на различни духовни практики и за построяване на антакарана – моста от светлина свързващ личността, душата и монадата. Колкото повече рецитираме мантрата и се упражняваме със звездата, толкова по добри резултати ще имаме във всички области на живота.