Въплъщението на Духовната Истина

Сподели

като част от призванието на българите

Приветствам ви, скъпи мои, аз съм Крион от Магнитната служба. Очаквайки този момент от толкова отдавна, изисквайки чистотата на съзнанието от всеки един от вас, за да можете да получите посланието, което предстои да ви бъде предадено. Очаквайки да се свържете с нивата на божественото присъствие, за да можете да получите с яснота.

Да, това послание пътува към вас от много отдавна – отвъд тези пространства, отвъд тези измерения; от мястото, където всичко това започна; от мястото, където всички вие отдавна вече сте завършили този проект, наречен планета Земя.

И защо ни е да започнем от там – oт толкова отдавна или толкова от далеч, от бъдещето; от мястото, където всичко това се сътвори пред вашите очи, чрез вашите сърца, чрез вашите души, които заедно дадоха позволение всичко това да се случи по точно този начин? Осъзнайте, че причината да сте заедно и в този ден, е точно тази подбуда на вашите души да се осъзнаете заедно. Заедно в едно време и пространство, което би ви позволило да направите всички промени, които знаете, че предстоят. Те ви принадлежат, тъй като от вас зависи, как точно ще се промени тази планета, какви промени ще настъпят в човешкото съзнание, в ядрото на всяко човешко сърце. Всичко това е част от една мечта, която живее толкова отдавна в съзнанието на всеки един от вас. Ние знаем, ние разчитаме информацията в полето на всеки един от вас. Ние познаваме вашето чисто намерение, създадено точно за това – за да задържа, поддържа и осъвършенства тази мечта, това създание, тази мирна, обединена Земя.

И така, проект 2012, година, на която се отдава такова значение. Тя всъщност е просто едно пространство, сътворено от космични свързаности отвъд вашето сегашно познание. Пространство, сътворено с позволение, което отдава правото на всеки един от вас да допринесе със себе си. Да допринесе със своето намерение, със своята светлина, с частицата от себе си, като част от цялостното съзнание, и да помогне, да допринесе мечтата да се превърне в реалност. Това е въпрос на човешкия избор.

И така, как ще избере човешкото същество на един много личен план да преживее своя ден, своя следващ момент, своя следващ дъх? Как ще изберете да преживеете следващата година? Това зависи единствено и само от вас.

Знаете ли, че тази планета има способността да поддържа много реалности, симултантно, едновременно? Това е част от новата енергия, сътворена точно за това. За да се изпита вибрационната маса, която ще съумее да поддържа вибрации, които са чисти в намерението си за промяна и сътветно точно те променят вибрацията на тази Земя.

Всичко зависи от закодираната информация в енергийните полета на човешките същества, които вибрират заедно, в структури, които много пъти сме наричали решетките около планетата. (Зависи от) Коефициента светлина, който тези живи светлинни полета поддържат в кристалната решетка – кристалната решетка, която и в този момент разчита всеки сигнал, който отправяте към Вселената.

Вие всички, човешкото съзнание, всеки един, допринасяте за чистотата на този сигнал. За това, какви форми от свещената геометрия ще започнат да се изписват по самата решетка; за това, какви цветове ще вплетете в новата геометрия; за това, каква матрица ще създадете за новата Земя, как ще я проявите. За това, какъв живот ще изберете да сътворите на планетата чрез извивките на всички тези мотиви от светлина.

Това е моментът за новия човек, за новата Земя. Не случайно такава среща се случва на място като България. Място, което изглежда толкова мъничко в сравнение с много други по земното кълбо, и все пак, толкова много скрит потенциал се събужда в този момент, точно в България. Създатели от много измерения са събрани там, където сте вие. Всъщност, всяко едно същество в тази зала се събужда за своята отговорност; за това, какво то е дошло да направи; за това, с какво е дошло да допринесе за събуждането, за изграждането на тази нова реалност, на тази нова матрица, на кристална решетка, която би зазвучала със звука на нова, светла Земя.

И така, каква е вашата роля, вашето лично призвание в цялата тази новоизграждаща се система, (какъв е) личният принос на всеки един от вас? Всеки – в зависимост от това, колко позволява сам на  себе си да се осъзнае в самите ядра на тази нова енергия – от вас се изисква да бъдете част от осъзнатото присъствие, за да можете да огрявате планетата, с повече и повече от онова, което се нарича Светлината на Създателя.

Съществата, инкарнирани в тела, носещи генетичен и духовен код на българи, основават една поддържаща структура, една фундаментална фондация, която позволява надграждане на нови кодове. Нови кодове, носещи ключовата информация за новия човек, за новата Земя. Това прави мястото, където сте, толкова специално. Вие самите правите това място живо с енергия в потенциал, живо с информация в светлинната й опаковка, готова за разгръщане, за развитие. Вие отключвате потенциалите на тази Земя, защото вие носите обещанието в себе си.

Порталите, които вие имате способността да отворите, са там, изградени, функциониращи – на много нива. Те са там, активни, само защото съзнанието на българина се събужда от много отдавна. Информацията, наслагвана, залегнала, закодирана в тези земи, тя чак сега е способна да излезе на повърхността, защото има определена маса от осъзнати човешки същества, които поддържат структурата на новата Земя. Защото новата Земя вече се е събудила в сърцата на всеки един от вас.

Колкото по-осъзнати, колкото по-присъстващи станете вие, толкова по-бързо масата на съзнание с кодове, сходни с вашите, ще се събуди заедно с вас. Всички вие присъствате в една решетка, която ще наречем Светлинната Решетка на Човешкото Съзнание. Когато един от вас осъзнае даден момент от разлистването, от разгръщането на съзнанието на божественото у вас, всеки друг, свързан с честотите на тази много-честотна, мулти-измерна мрежа на божествено съзнание в развитие, ще почувства тази промяна. Ще почувства това осъзнаване по толкова много начини, във всяка клетка, във всяка частица от Сътворението, наречено човек. Това е холографната мрежа на разгръщане като част от всеки един от вас.

Толкова отдавна процесите на разлистване започнаха по тези земи. Толкова пропита е тази земя с информация от същества, които са търсили божественото по толкова много начини. Светлината е пропита в земята, по която стъпвате. И ако бихме описали светлинните точки на планетата, порталите, които имат способността да се отключат първи като свързващ проводник в тези свещени процеси на промяна, като места, които първи са готови, като светлинни колони, да поддържат вибрацията на новата Земя, вие стъпвате по едно такова място.

Има ключови места по тази земя, наречена България, и вие знаете, че пирамидалните комплекси от светлина са по цялата планинска верига. Не напразно планините обхващат огромна част от земята ви, за да могат да поддържат вибрационната маса, която да позволява на високо-честотни енергийни вортекси да се сливат с присъстващата информация, закодирана в тези планински вериги. Всеки един от вас, който е съумял, по един или друг начин, да се свърже на едно много съзнателно ниво с тези места, да се докосне до същността им, да изпита информацията, която се съдржа там, да се свърже с енергията на древните по тези земи – вие имате възможност да осъзнаете колко важна е вашата част във всичко това. Как всичко, което се е случило до този момент, се слива с онова, което тепърва проумявате като бъдеще, за да създаде сегашния момент, когато група същества като вас, ще се съберат на място като това, за да създадат квантовото пространство, което ще подпомогне разлистването, отключването на всичко, което се съдържа като информация, като потенциал за развитие.

Разберете, осъзнайте, че нищо не се е случило преди потенциалът да узрее във вашите сърца. Единствената сигурност е, че потенциалите съществуват, че няма нищо, което вече да се е случило по начин, който не подлежи на промяна. Изборът на човешкото същество се зачита преди всичко. Тези от вас, които се пробуждат първи –  пробуждане по начин, който изисква осъзнатото присъствие, начин, който изисква чистотата на съзнанието, способно за интерпретацията на кодовете, които получавате в този момент – у вас е отговорността за развитието. Всеки един от вас е част от присъствието, което изгражда потенциала. Потенциалът, който поддържа изграждането на новата решетка. Решетка, която би позволила много по-високо честотна информация да се слива със самата почва на тези земи, чрез вашите тела. Вие сте сред първите, които отключват божественото съзнание за присъствието на човешкото съзнание в божествената матрица!

Това е информация, която не е споделяна до този момент. Божествената матрица започва да съществува в съюз с човешкото съзнание в развитие по един съвършено нов начин. Това са два свята, сливащи се едновременно, за да създадат силен съюз. Съюз, който да положи основите за изграждането на новия човек, на новата Земя. На едно ново поколение човешка раса, която ще съумее да поддържа златната божествена любов на Създателя заедно със светлината от най-чистия източник на любовта.

Осъзнайте, че светлината и любовта са част от вас по начин, по който тепърва започвате да осъзнавате. Вашите сърца и в този момент се свързват по начин, който е свещен. Това изгражда една мощна, уникална, изрядна, съвършена решетка, изградена от мотиви, поддържащи изграждането на новата свещена геометрия. Новите звуци, цветове и светлина могат да бъдат изляти в матрицата на сегашното човешко съзнание единствено с позволението на същества като вас. На тези, които идват от самото наследство на пазителите на тази планета.

Позволете си да откликнете на кода за абсолютното съвършенство. Позволете си да отключите баланса във всяка своя клетка. Не е необходимо да бъдете различни от онова, което вече сте в сърцето на своя източник, там, от където проектирате това съществуване. Единственото, което се изисква от вас, чрез вас, е да създадете централната опорна точка. Централната опорна точка на абсолютния баланс между всички учения, които някога са давани на Земята; между всички пространства, които съдържат информацията за духвния растеж на човешкото същество; между всички пътища, които някога са извървяни от учителите на планетата. За да създадете баланса между всичко това. Унифицираната точка, която да поддържа разлистването на всичко това.

Създайте тази опорна точка чрез себе си. За да може много повече от вашата божествена есенция – (тъй) като (сте) тези, които поддържат божествените кодове за новата човешка матрица на съзнание, за новата човешка раса – да се излее в тези измерения, да се синхронизира с тези вибрационни честоти. За да може много по-голяма част от човешкото съзнание да се докосне до божествената сила на единствената реалност на светлината. Да се докосне до вибрацията, която е в резонанс с чистотата на сигнала, който вие получавате като българи, като даденост, като дар.

Дарба, за това, че сте избрани, призвани; за това, че сте избрали да се родите на тази земя; за това, че избирате да получите новите кодове на сътворението. За това, че избрахте да поддържате основата на това, в което ще се превърне тази планета. За това, че поемате отговорност да се превърнете в пазителите на новата Земя, на новото време, на новия човек.

Това се дава за първи път като информация пред групата, събрана в този ден. Вие сте очаквани от много време. Всеки един от вас е подозирал всичко това, което споделихме с вас днес. И все пак, хубаво е, когато получите потвърждение за онова, което само сърцето е знаело. Като потвърждение от другата страна на завесата, която вижда всички тези потенциали вече разлистени, разцъфнали в цялата божествена красота, която е способна да бъде пресъздадена чрез човешкото същество, което тепърва се осъзнава за това, че Бог е част от съзнанието на една човешка клетка.

Красотата на това творение и цялата причина за сливането на всички точки на Сътворението, за да създадат портала, който очаквате да се отвори през 2012 – всичко това е част от план, който вече се случи. Вие вече минахте през този портал. В момента си спомняте къде трябва да сте като чистота, като вибрация, за да може при слизането обратно в тези измерения, в това пространство, в тези тела, да можете да се докоснете до човешкото съзнание и наистина да сътворите промяната, за която винаги сте мечтали. Промяна, която е закодирана в клетките ви от самото начало.

Всичко това започна много отдавна. Предстои още много преди завършването на този етап от творението, преди завършването на осъзнаването в този измерен план. Предстои развитие, което вие едва сега докосвате със сетивата си, защото всичко, което сте познавали до този момент като духовност, като възприятие, като човешко осъзнаване за това какво е Бог, предстои да се промени.

Новата парадигма едва сега докосва повърхността ви. Разберете, осъзнаването на това, че Бог е жив във всеки един от вас, тепърва предстои да бъде пренаписано. Животът в човешко тяло е сътворен по начин, по който диханието излива всеки следващ момент от вибрация, всеки следващ момент от проявление, всеки следващ момент на отключване за това, което съществува дълбоко у вас.

Осъзнайте, че с всеки следващ дъх, вие избирате къде се намирате в тази система от преплитащи се потенциали. Във всеки следващ момент вие избирате коя част от новата Земя да се пресъздаде чрез всичко, което сте, чрез всичко, което вече избрахте да бъдете.

Ние се прекланяме пред вас, пред всичко, което сте, пред вашето начало и пред вашия избор да бъдете част от най-величествената трансформация – еволюцията на човешкото съзнание. Еволюция, която едва сега се сбъдва чрез всеки един от вас. Величествена промяна, която се олицетворява чрез лицето на всеки един от вас.

Следващия път, когато погледнете отражението в огледалото, имайте способността да си спомните из дълбините на единството, от където всичко това започна, каква е вашата част в това ново дихание, в това ново сътворение, което всъщност е част от вас. Това ново дихание, което се ражда от дълбините на всеки един от вас.

Задачата е важна. Важността й все още предстои да бъде осъзната, но разберете, най-важното осъзнаване е осъзнаването, че всичко зависи от индивидуалния избор на човешкото същество.

Какъв избор ще направите? Каква е реалността, която ще създадете?

Осъзнайте, че великолепното единно присъствие на високо-честотните единства на любовта се излива чрез всеки един от вас, защото избрахте да се въплътите в тела на българи. Има нещо специално, свързано с тази раса, с тази земя и то е изборът на тези, които се раждат в точно тези генетично изтъкани тела, изборът да можете да се свързвате с Източника директно.

Това прави вашата пътека, вашето пътешествие до другата страна нещо много специално, тъй като пътят живее в сърцата на всеки един от вас. Единственото, което е необходимо да направите, като същества изтъкани от божествената любов, е да съсредоточите фокуса на присъсвието дълбоко у себе си и да осъзнаете, че тази земя е част от всеки един от вас. Да отключите кодовете на много-пластовото, много-измерното съзнание, което се съдържа тук и да заявите, че сте готови за пълното сливане на светлината – на Висшия Източник на светлина с човешкото съзнание.

Поддържайте тези честоти на светлината на Земята и всичко, което предстои да осъзнавате, ще бъде новият път на човечеството към създаването на новата Земя.

2012: портал, изграден от намерението на човешкото съзнание да премине във вибрация, която да се разгърне за потенциала на Бог, прероден в много човешки сърца.

… и това е точно така …

чрез Марина Мечева

14.12.2011г. София

http://kryonbg.info/KRYON_Sofia.html

ВИЕ ЧЕТЕТЕ ТОВА ПОСЛАНИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА АСЯ ПАВЛОВА