Силата на мисълта и думите

Сподели

Мисълта е само една, но има две различни характеристики: съзнателна и подсъзнателна. Съзнателната мисъл е рационална, обективна, тази която мисли, анализира, дедузира и се намира в постоянно действие.

Съзнателната мисъл е отговорна за нашите действия и за това, което сме. Подсъзнателната мисъл е субективна, безлична, неизбирателна и нейната задача е да изпълнява заповедите дадени й от съзнателната мисъл. Съзнателната действа, а подсъзнателната реагира.

В дълбините на подсъзнанието ни се намират всички божествени характеристики – безкрайна мощ, мъдрост и здраве. Нашето съзнание  е универсално и създава космическия ред вътре в нас. Подсъзнателната мисъл притежава безкрайна сила, която е способна да реализира всички наши желания, но тя никога не влиза в действие без да получи заповед от съзнателната мисъл, затова казваме, че  ние сме това което мислим, защото всички наши мисли рано или късно се материализират. Ние сме творение на нашите мисли. Материалният свят може да бъде оприличен на филм, в който сме актьорите и всеки сам си “пише” ролята, която изпълнява. Радостната новина е, че винаги когато пожелаем можем да сменим ролята си и това постигаме с помоща на мисълта си. От нас зависи дали ще бъдем положителни или отрицателни герои, щастливи или нещастни, бедни или богати, здрави или болни, защото ние сме едновремено артисти, режисьори и драматурзи в този филм.

Мисълта е мощна  сила , която действа както навътре, така и навън. Когато мислим вокалните ни струни се движат и това движение, както и всички други движения  възпроизвежда вибрации. Тези вибрации създават вълни, които се движат в пространството. В момента в който достигнат до някой рецептор  мисълта веднага е “хваната”. Според Sri Yogananda: Всички мисли остават да вибрират в космоса вечно. Всеки духовно и енергийно издигнат учител може да открие мислите на всеки един човек, независимо от това дали се намира в материалният свят или е на някое по-високо енергийно ниво. Същността на мисълта се корени в универсалността, а не в индивидуалността, както много от нас си мислят.

Мисълта е сила и тя е способна да създаде здраве, мир, хармония, богатство, любов, щастлив брак, успехи, реализация или всичко онова, което си пожелаем.

Бихме могли да разделим историята на човечеството на три големи ери: ерата на физическата работа; интелектуална ера и  ментална ера. С настъпването на Новото хилядолетие започваме да откриваме, че мисълта е сила способна да промени и възобнови живота на всеки един. Да се надяваме, че ще се научим да използваме тази сила за въдворяване на доброто на Земята.

Силата на думите: Съществуват думи, които произнесени гласно или мислено с ентусиазъм и силно чувство създават енергия, придаваща им лечебна сила. Някои определени думи притежават особенни енергийни вибрации, които можем да почувстваме веднага след произнасянето на думата. Многократното повтаряне на самата дума, на мантрата или на цели изречения увеличава силата на излъчваната енергия. В този случай използваме две отделни големи сили: силата на мисълта, проявяваща се чрез думата и силата на повторението.

Според Joshua D. Stone съществуват тринадесет думи или фрази , които притежават особена сила и това са :

  • Мантра на душата или монадата.
  • ELOHIM Елохим
  • AUM – Аум
  • OM MANI PADME HUM –  Ом мани падме хум
  • Аз Съм, Аз Съм, Който Съм
  • Аз съм Бог
  • Аз обичам
  • ADONAI – Адонай (Господ)
  • SO HAM – Со Хам (Аз съм Бог)
  • EL SHADDAI –  Ел Шадай ( Бог в Цялата Му Сила)
  • YHWH
  • RAM – Рам
  • YOD HAY VOD HAY – Йод Хай Вод Хай (Отец)

От моята лична практика мога да споделя, че има и много други мантри и думи на Силата, които възпроизвеждат голям ефект при произнасянето им, като например – SKHEM,  KOIDESH , ALLAH, “Sa Sekhem Sahu”, “Sai Ram”, Тангра,  “Изиз лекувай света”, етс.

Добре е да използваме някои от тези думи, когато медитираме, когато работим по създаването на Антакарана или се отдаваме на лечебна практика. Винаги да изговаряме думи заредени с добри мисли и чувства за да лекуваме себе си и другите. Великият древен мъдрец Соломон е казъл че “езика на мъдреците изцелява “ (Книга Притчи Соломонови – гл. 12 и 18)

„Изис Сейким”-пълно ръководство“