Произход на света

Сподели

Според Библията светът е създаден за 6 дни а според науката този процес е отнел милиарди години…

Но ако изключим разликата във времето и обърнем внимание на последователността ще видим че няма никакво противоречие между двете версии а остава само въпросът защо в Библията нещата са се случили толкова бързо? Отговор на този въпрос има. Моисей описва Творението като очевидец, но как е видял нещо което се е случило преди неговото съществуване?

Отговор: Както  и останалите библейски пророци Моисей е получил информацията си във видения. В продължение на 40 дни той е бил на планината Синай където вероятно е получил виденията си за миналото, настоящето, бъдещето. Той е видял как вече съществуващия свят е бил създаден. Дългия процес на еволюцията му е бил представен в първите 6 дни от пребиваването му. След това е видял разликата в произхода между Адам и Ева. Адам е създаден от пръст-калций, фосфор, желязо… в процеса на еволюция а Ева от ДНК от реброто му което бележи скок в еволюцията или с други думи „липсващото звено“ което науката търси. Съзнанието се развива с различна скорост от тази на физическото тяло което обяснява причината за този скок. Високото ниво на технологиите прави тази разлика видима днес.

Съответствия

1. В първия ден Бог създал небето, земята, водата и на края светлината. Според науката светлината е съществувала преди водата на Земята, но за да си изясним противоречията първо трябва да се запознаем със символиката на Библията. В евангелието от Йоан1:4 „светлината“ се асоциира с „живот“ което е в съответствие с позицията на науката за възникването на живота във водата през архайската ера.

2. На втория ден Бог направил простор който да разделя водата под него и над него. Това съответства с научното обяснение за формирането на атмосферата през архай и протерозой.

3. На третия ден Бог събрал на едно място водата която нарекъл Морета за да се яви сушата която нарекъл Земя. За науката това е известно като образуване на суперконтинент. След това Бог създал семеносни треви и плодоносни дървета. Според науката тези растения се появяват в по-късен етап, но в Библията те имат символично значение което се асоциира с „храна“. Символиката има за цел да покаже „невидимото“ а първите фотосинтезиращи организми произвеждащи „храна“ и кислород са били невидими с просто око, което налага нейната употреба.

4. На четвъртия ден Бог разделил деня от нощта и създал слънцето, луната и звездите. В края на протерозой и началото на палеозой организмите развиват зрение което им позволява визуално да различават заобикалящата ги среда, деня и нощта, слънцето, луната, звездите.

5. На петия ден Бог създал изобилие от водни животни – което е в съответствие с науката.

6. На шестия ден Бог създал земните животни и на края човекът – и тук има съответствие. След като създал най-великото си творение-Човека, на 7-я ден Бог си дал почивка за да ознаменува събитието.

Закони и морал

Законите и моралът в обществото са създадени с цел равнопоставяне условията за развитие и осъзнаване отговорността за действията. Те са съобразени с човешките възможности и се променят Матей 19:3-8. Законите които не се променят и са валидни за всички без разлика на религия и убеждения са законите на физическия свят в който живеем. Принципът на Моисеевия закон е „грешка-наказание“, той насочва вниманието към физическите закони нарушаването на които не минава безнаказано. Но Моисеевия закон допуска компромис. Жертвоприношението ти дава шанс да платиш за грешките си, а наказанието се изпълнява  върху животно предвидено от закона, според вида на провинението. Този символичен акт ти дава възможност да видиш резултата от действията си и да ги осъзнаеш. Законът дава равни права но възможностите на хората са различни, което създава различни класи в обществото. Хората от по-ниските класи които нямат възможност да плащат за грешките си стават нарушители, и това налага промяна в закона. Саможертвата на Исус е безвъзмездна жертва за поколенията която дава шанс на всеки без разлика на класа или пол, и това поставя началото на нова ера в законодателството. Принципът на Исус е „грешка-прошка“, той насочва вниманието към вътрешния свят и неговия потенциал. Човекът притежава способност да преодолява действието на физическите закони, Исус многократно го е показвал и е научил и други да го правят. В днешно време Вера Кочовска е проявила такава способност, като е демонстрирала  пред екип от учени как може да види химичния състав на веществата,и да го промени.В настоящото законодателство принципите на Моисей и Исус са две противоположни крайности, а „справедливостта на Темида“ се постига когато се намери баланса между тях.

История и пророчества

Историческите събития и пророчествата описани в Библията посочват конкретни личности и места, но като цяло те показват цикличният характер на времето и тяхното повторение в бъдещето. Историята се повтаря, събитията се случват отново но в друго време, на друго място, и в друг мащаб. Те показват възхода,разцвета и упадъка на всяко царство, империя, цивилизация. Човекът се приспособява към условията на цивилизацията което го отдалечава от природата и нейните правила, и води до утопии. Порочният кръг се повтаря, когато поколенията повтарят грешките на предшествениците си вместо да се поучат от историята. Това е „ключът“ на пророчествата  който Исак Нютон е открил в книгата на Данийл .Този принцип е бил известен на Нострадамус, също и на някои съвременни изследователи на Библията, а в други религии се е използвал за отчитане на периоди от време. Събитията в книга Изход дават надежда за бъдещето като показват какъв ще бъде изходът от този порочен кръг. Както Моисей е извел евреите от робството в Египет, така и човечеството ще бъде освободено от робството на незнанието и грешките и ще премине в друго ниво на съзнание. Пророчеството за“ Второто пришествие на Исус“ показва едно поредно превъплащение в непрекъснатия кръговрат на живота. „Откровението на Йоан“ е последно пророчество в Библията което допълва и изчерпва останалите като създава цялостна картина на събития предвещаващи точно определен момент- „Съдния Ден“ или „Великия Ден Господен“ и развитието им след това.

Истина и политика

Религията е политика и Библията не казва цялата истина,ако искаме да открием останалата част, трябва да обърнем внимание и на другите религии. Повечето библейски пророци са оставили сведения за времето, мястото и начина по който са получили просветление, Буда и Мохамед също са го направили, но Моисей и Исус не казват нищо. Ако проследим живота и на двамата ще открием нещо общо между тях, Моисей е пребивавал 40 дни на планината Синай, а Исус 40 дни в пустинята. И двамата са прекарали този период без храна и вода което показва, че нещо необичайно се е случило там и, че това е най-вероятното време и място на тяхното просветление Матей4:4. Както Моисей така и Исус не казва цялата истина, относно пребиваването си в пустинята и относно много други неща. В евангелието на Йоан 16:12, Исус е обяснил причината: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.“ Много послания на Исус са притчи, този начин на общуване не те осъжда за грешките и слабостите а ги пренася в друг свят където можеш да ги видиш и осъзнаеш. Всяка една история или легенда, независимо дали отразява реални събития или е мит, важно е посланието което носи, духът който отразява. Легендите от гръцката митология отразяват процесите във вътрешния свят, Зигмунд Фроид е установил тази връзка, също и други учени след него, а имената на някои герои са се затвърдили като терминология в психоанализата: нарцисизъм,едипов комплекс. Събитията от историята и наследството което са оставили, отразяват духът на епохата и посланията на поколенията.Духът на съвременната цивилизация се изразява чрез научно-техническият прогрес,кино,музика.Посланието във филмът „Матрицата“ ни показва ограниченията на незнанието ни за света в който живеем, и за самите себе си, въпреки високото технологично ниво. Изкуството е начин да преодолееш несъвършенството на реалността и нейните ограничения,и да изразиш себе си. Това е начинът който и Исус е използвал за да изрази Духът на истината, за който той говори в Йоан16:13.

Външният свят – физическия

Според науката началото на съществуването на Вселената е поставено преди 13,7 млрд. години от „големия взрив“, но според други това което изглежда като взрив е синтез на материя в геометрична прогресия, който математически изглежда така: 1-2-4-8-16-32-64-128… Началото 1 е „Словото“ Йоан1:1, или „cемето“ според персийския пророк Заратустра. Енергията възпроизвежда информацията от „cемето“ и резултатът е материя в различните й форми – светлина, звук, вещество. Това е вероятната причината поради която разширяването на Вселената се ускорява вместо да намалява, както очакват поддръжниците на теорията за „големия взрив“. Религиите разкриват планът който е заложен в семето, вътрешният свят. Всичко което Исус е проявил отразява човешката природа, божественото в нея Битие1:27. Лъжехристите за които Исус предупреждава в Матей24:24 са хора които са открили божественото в себе си и, че се вписват в Христовия Стандарт, но не осъзнават животинското в себе си, което им диктува на подсъзнателно ниво. Змията която е изкушила Ева символизира първичен инстинкт който е проговорил вътре в нея. Дяволът и неговите разновидности в различните религии, символизират животинското в човешката природа, несъвършенството.Човешката раса не е завършен продукт на природата, Хомо сапиенс не е краят на еволюцията. Просветени по темата твърдят, че краят на света, или „свършека на века“ който религиите вещаят, представлява краят на Хомо сапиенс и начало на следващо ниво.

Доктрини и символи

Според някои тълкувания доктрината „Света Троица“ символизира божественото триединството на Вселената, което присъства и в други религии: съзнание, енергия, материя. Бог Отец е съзнанието, Синът е Неговия физически резултат, а Светия Дух е връзката между тях – енергията. Айнщайн е установил такава закономерност и я е формулирал математически по следния начин: E=mc2 философски разгледано материята представлява концентрация на енергия плюс информация за свойствата си. Числото на Дяволът 666 символизира времето на неговото съществуване: 3 отделни нива по 6 етапа на развитие.

1. Началото на библейското Творение, или появата на първите форми на живот, поставя началото на това ниво. Продължителността му е около 4 млрд. години до човешката поява. Адам е бил най-добрият представител на Хомо еректус чийто гени били използвани за създаването на ново поколение хуманоиди – Хомо сапиенс. 6-те дни на Творението символизират 6-те етапа на развитие а 7-ят ден бележи края на това ниво и началото на следващото.

2. Създаването на първият Хомо сапиенс – Ева поставя началото на това ниво,преди около 200 000 г. Генетичното разнообразие в човешката раса показва етапите на развитие в това ниво. „Съдния Ден“ ще отбележи края на това ниво и началото на следващото.

3. Библията нарича това ниво „Възкресение“ и според „Откровението на Йоан20:1-15 продължителността му ще трае 1 000 г. Краят на това ниво ще отбележи Края на Дяволът, или краят на животинското в човешката природа и постигане на съвършенство.

Ако това не е правилно тълкувание на числото на Дяволът, то поне показва пътят на еволюцията и нейният щастлив край. По-важно е да се разбере кой е Дяволът, и каква е неговата природа и бъдеще, отколкото значението на един от символите му.

Следва…