Какво сме дали на Света? Фотокопирната Техника

Сподели

Какво сме дали на Света? е въпросът. А това е шестият Отговор.

Построяването на фотокопирната техника става възможно благодарение на откритието на фотоелектретното състояние на веществата, направено през 1937 от:

Академик Георги Наджаков, българин.

Днес е невъзможно да си представя цивилизования свят без копирната техника. И отново всичко тръгва от един българин.

Няколко думи за акад. Георги Наджаков.

Академик Георги Наджаков е роден през 1897 в гр. Дупница.

Завършва физика и математика през 1920 в Софийския университет.

Специализира в Париж в лабораторията на Пол Ланжвен.

И в Сорбоната при Мария Склодовска-Кюри.

Бил е ректор на Софийския университет в периода 1947 – 1951.

Негови откритията в областта на физиката са:
– фотоволтаичния ефект при диелектрици и полупроводници, признат като ефект на Наджаков – Андрейчин;
– фотоелектретно състояние на веществото, за което стана дума;
– открития по фотоелектричната проводимост;
– ланжвеновите йони;
– магнитните изследвания;
– латентния фотографски образ и други.

В добавка:
Академик Георги Наджаков е създателят на Физическия институт при Българската академия на науките. Той е и един от основателите и член на Пъгуожкото движение на учените и на Световното движение за защита на мира, също той е член и почетен председател на Световния съвет на мира.

Още нещо!

Носител е на златен медал на мира Фредерик Жолио-Кюри.