Произход на света – Част 2

Сподели

Според Библията светът е създаден за 6 дни а според науката този процес е отнел милиарди години…

ВЪТРЕШНИЯ СВЯТ

Условията в които животът се е зародил формират организмите и определят посоката на развитие.Луната е основен фактор поддържащ баланса на тези условия, а Слънцето основен източник на енергия, влиянието на звездите е невидимо както рентгеновите лъчи, но организмите притежават едно качество което е неподвластно на тези влияния и волята на природата.Всяко живо същество притежава собствена воля която го води към „светлината“, или вътрешен стремеж към усъвършенстване, както казва Жан Батист Ламарк.Според Заратустра животът е резултат от стълкновението между две противоположно действащи сили-външните условия и вътрешния стремеж.“Светлината“ е „пътят, и истината, и живота“ посоката на развитие на живота която Исус е разкрил за хората.Тази посока е заложена във всяка една ДНК молекула в нашето тяло, където е записана в генетичната ни програма.Човек получава просветление когато в опита си открие и разпознае информация съответстваща с генетичната му програма.Чувствата, емоциите и най-съкровените мечти, и желания са генетичната информация която има нужда да бъде изразена, която ти казва кой си и какво търсиш.Но за да се интерпретира тази информация, понякога е необходимо да потърсиш аналог от историята, за да можеш да разбереш генетичният потенциал на поколенията който носиш в себе си.Инстинктът ти показва посоката, но не трябва да му се подчиняваш сляпо както Ева е постъпила, а да се научиш да го владееш, и да откриеш начинът по който да постигнеш целта си „грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш.“Битие 4:7.Генетичната програма е формирана в условията на дивата природа в процесът на еволюция.Тя се развива право пропорционално на заобикалящата среда и отразява нейните закономерности и механизми.Агресията е естествената вътрешна реакция спрямо влиянието на външните условия.Агресията е енергията която тласка индивида да се защити, и да продължи напред да обогатява генофонда, и да го предава на поколенията.Като пример бих посочил електричеството което може да бъде опасно, но ако се владее тласка цивилизацията напред.Агресията е енергията от която имаш нужда за да се движиш и следваш посоката.Но има и други които следват своята посока, и за целта са установени правила.Всяка една социална структура или еко система е изградена на принципът на симбиозата-всеки е зависим от останалите и всеки има своята роля.Този принцип е ясно изразен в социалната структура на мравките и пчелите.Ролята на хищниците в еко системата е да следят за грешките на другите, за да не се предават в поколенията.Принципът на симбиозата е валиден и в човешкото общество, не случайно Исус ни учи да обичаме враговете си, защото нашият истински враг е незнанието.Околните ни показват нашите грешки и слабости, които ние трябва да осъзнаем и да коригираме, за да не се предават към поколенията.В обществото има органи и институции които са упълномощени да следят за грешките на останалите, не е случайност че хищници като лъвът и орелът са символи на властта и реда.Апостол Павел ни казва, че всяка власт е от Бога в Рим.13:1, ето позицията на Властимащия по този въпрос: „Аз създавам светлината и творя тъмнината; Правя мир творя и зло! Аз Господ съм, който правя всичко това.“Исая 45:7.Причината за страданието е незнанието, и нашата задача е да открием знанието което облекчава страданието.Евангелието от Йоан ни казва  „Никой кога да е не е видял Бога“ 1:18 и след това обяснява защо „Бог е дух“ 4:24.Бог е дух, но средствата с които си служи са явни.Грешките са неизбежен резултат от несъвършенството, но който търси вярната посока получава компромиси Даниил3:21-27.Рая за който религиите говорят, Божието Царство което идва на земята, е посоката към съвършенството по която човечеството върви, но кога това ще настъпи зависи от скоростта с която цивилизацията се развива.

Част 1 може да видите ТУК.