Паневритмия на „Слънчевата полянка“

Сподели

Паневритмия на „Слънчевата полянка“, Шумен

https://www.youtube.com/watch?v=4AwckVrIV7M