Паневритмия

Сподели

Това е новата българска наука за здраве и хармония. Тя носи в себе си най-напредничавите идеи на съвременното човечество и проектира неговият стремеж към разумност, мир и любов.

Създадена в България през през 40-те години на 20 век, под ръководството на Петър Дънов, паневритмията е богатство, чиято истинска стойност започваме да преоткриваме.

Много хора са чували и виждали нещо свързано с паневритмията, но забързани в ежедневието никога не са отделили време за този бисер в съкровищницата на българският народ.

Научните основи на паневритмията бяха поставени през октомври 2001 г. на Първата научна конференция под надслов: “Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото”. В изнесените доклади на български учени и специалисти беше доказана значимостта на упражненията по паневритмия за здравето на деца и възрастни.

КАКВО НОСИ ПАНЕВРИТМИЯТА?

Паневритмията подпомага правилното психо-физическо развитие на играещите благодарение на единното въздействие на движения, музика и слово.

 1. Предпазва от гръбначни изкривявания и подпомага комплексното лечение на налични вече гръбначни изкривявания.
 2. Раздвижва цялото тяло и го развива хармонично. Под влияние на паневритмията движенията стават по-красиви, пластични и отмерени.
 3. Съдейства за регулиране на телесното тегло .
 4. Развива чувство за ритъм и синхрон.
 5. Създава умения за успешна работа в група.
 6. Подобрява психическия тонус и повишава концентрацията на вниманието .
 7. Развива както самоувереност и себеуважение , така и уважение към другите.
 8. Създава положителни емоции и удовлетворение от умението да разбираме, обичаме и владеем своето тяло.
 9. Пробужда любовта ни към всички живи същества в природата.
 10. Носи радост от красивите движения, от общението с природата и от приятелството.

ПАНЕВРИТМИЯТА – НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ

Сред изобилието от предложения за занимания със спорт, танци, източни бойни изкуства и туризъм, днес се явява нова привлекателна възможност – Паневритмията. Тя е самобитна двигателна активност, която предизвиква все по-голям интерес у нас и в чужбина. Какво представлява Паневритмията? Можем да я опишем външно като ритмична гимнастика, която се изпълнява синхронно, в кръг, по двойки под съпровод на музика и пеене. Паневритмията е единство на движение, музика и слово. Тя ни помага да опознаем и разгърнем възможностите на своето тяло без да го претоварваме.

УПРАЖНЕНИЯТА ОТ ПАНЕВРИТМИЯТА РАБОТЯТ ЗА:

 • Изграждане на красиво и хармонично тяло;
 • Подобяване стойката на тялото и предпазване от гръбначни изкривявания;
 • Нормализиране на телесното тегло;
 • Развиване на чувството за ритъм;
 • Изграждане на красива и лека походка;
 • Подобряване координацията на движенията;
 • Поддържане на добър баланс между сила и гъвкавост на мускулите.

Паневритмията стимулира правилното физическо развитие, но подпомага също и психическото развитие на човека. Тя възпитава:

 • Усещане за такт и умения за групова работа;
 • Себеуважение и уважение на човека до нас;
 • Любов към природата и стремеж към хармонично съжителство с нея;
 • Активност, целеустременост и постоянство в добрите навици;
 • Себепознание и воля за проява на най-положителните качества.

Паневритмията не поставя граници за участниците в нея. Малки и големи, тренирани и нетренирани – всички, които наричат себе си човеци, могат да играят Паневритмия за:

 • Да укрепят своето здраве;
 • Да развият интелигентността си;
 • Да изяснят чувствата си;
 • Да събудят своите дарби;
 • Да се научат да обичат и да преодоляват успешно трудностите.

Паневритмията носи в себе си най-напредничавите идеи на съвременното човечество и проектира неговият стремеж към разумност, мир и любов. Създадена в България през през 40-те години на 20 век, под ръководството на Петър Дънов, Паневритмията е богатство, чиято истинска стойност започваме да преоткриваме.