Обетованата земя

Сподели

Една голяма част от Божият народ ще тръгне от Обетованата земя и ще се разсели в три посоки по целият земен свят с цел засяване на семето на познанието в нови земи.

С това писание ще се опитам на базата на доказани и недоказани устни предания, както и на някои мои лични открития, да направя предположения, които не са задължителни и с които не искам да обвързвам никой друг освен себе си. Когато прочетете тази книга, ще разберете какво значат някой от най-коментираните и спорни понятия в световната история. Чрез нея ще се опитам да дам отговор на едни от най-интригуващите въпроси, вълнуващи световната общественост от дълбоката древността чак до наши дни, а именно:

1. Кой е Месията.

2. Кой е Спасителя.

3. Кой е Орфей.

4. Кой е Христос.

5. Кой е Хор (Хор-Фей) – първият фараон.

6. Кой създаде Древен Египет.

7. Кой създаде Атлантида.

8. Кой е Авраам.

9. Коя е Сара.

10.  Кой е Божият народ.

11.  Коя е „Свещената“ планина РА-ЛА.

12.  Кое е истинското име на връх Мусала.

13.  Чий бог е Богът РА (Богът Баща).

14.  Чий бог е Богът ХОР-ЕЛ (Божият син).

15.  Чия богиня е Богинята СУ (Богинята Майка – Сириус – Изида – Сурейси).

16.  Къде се намира Божи – гроб (гробът на синът – божи).

17.  Кой е създателят и къде се намира най-древният слънчев календар на Земята.

18.  Какъв ден е „Еньов ден“.

19.  Какво значи понятието „Мадара.“

20.  Какво значи името на свещеният за мюсюлманите месец – „Рамадан“.

21.  Какъв ден е „Коледа“ и какво означава „Сурва“.

22.  Къде са се появили първите говорещи хора.

23.  Къде са сътворени Адам и Ева.

24.  Къде се намира главният храм на Бога-Слънце.

25.  Къде се намира „Обетованата земя“.

Има много места по света в които както от древността така и в наше време се разказват различни легенди, едни за „Сътворението на света“ – Догоните, други за „Орфей“ – Траките, трети за „Христос“ – Християнската общност, четвърти за „Аллах“ – Мюсюлманите, пети за ЕЛ-охим – ИЗ-райлтяните и още и още. Всяка една от тях, както и много други теории са свързани в повечето случаи със съвременните религии и различни философски течения. Колкото и различни да изглеждат по между си, дълбоко в своята същност те  си приличат. Те просто се препокриват най-вече по въпроса, на който всичките те се опитват да дадат по свой начин отговор, а именно – Кой е месията, кой е спасителя, кой е пророка и представителя на Господ Бог на земята. Кой е този,  донесъл разума, интелекта и познанието на съвременният разумен (говорeщ) човек, наречен от антрополозите „Хомо сапиенс“. Ще се опитам с няколко думи да конкретизирам тезите по въпроса, защитавани от различните религиозни течения от древността та чак до наши дни.

Цялата статия можете да прочетете в прикачения файл.

Древно тракийско оброчище в месността „Лопатица“, между хижа Трещеник и курорта Семково – интервю с Илиян Бучков и Валерия Фол.


Orfei_mesiqta_spasitelq.pdf