Мегалитите в България и на Балканите

Сподели

Физикът доц. д-р Любомир Цонев е един от най-известните изследователи на мегалитите у нас.

От 2003 г. мегалитните паметници в България привличат вниманието му в качеството на хоби. В тясна връзка с тях обаче, от 2009 г. поема инициатива да се усвои и прилага в България фотолуминесцентният метод за датиране в археологията (печена керамика и мегалитни обекти) и геологията (геологични проби). Методът е предложен във Великобритания през 70-те години на ХХ в., но не се прилага в България.

Цонев е един от създателите на проекта „Балкански мегалити“, заедно със Димитър Колев от Института по астрономия към БАН. Целите на проекта са – да създадат колкото е възможно по-пълен онлайн каталог на мегалитните паметници в България; да предоставят свободен достъп до информация — фотографска и текстова, за по-запазените мегалитни паметници, който да стимулира културния туризъм на територията на България; да се съберат и показват данни за актуалното състояние и за промените, които настъпват с годините във вида и съдбата на всеки мегалитен паметник и да лобират пред съответните институции за запазване, укрепване, реставрация на мегалитните обекти в България.

Линк за изтегляне на книгата:
Любомир Цонев. Мегалитите в България. Издателство Фарго, София, 2010, ISBN 978-954-8641-77-7