Монада

Сподели

Монадата е нашата божествена искра или индивидуализираната духовна искра. Позната е още като “Присъствието Аз Съм”.

Тя е нашата първична разумност или първата индивидуална идентичност, частица от Бога, която е част от Цялото, но има индивидуалност. Монадата или Духът, както много пъти е наричана, е нашата истинска същност. Всяка монада с помоща но силата на мисълта създава дванадесет душ`и. Целта на създаването им е да може Монадата да добие опит от едно по-плътно енергийно съществуване. Всяка Душа е представител на Монадата в различните реалности (измерения). Душата също така е позната и като “Върховно Аз” или висша мисъл. Подобно на Монадата, Душата създава дванадесет свои подобия, които наричаме Личност (Его), с цел да добие опит от по-плътните светове. Всички ние, които сме въплътени тук на Земята, сме една от личностите на нашата Душа. Според Джуал Кул (Djuhal Khul), в нашата планетарна система съществуват 60 милиарда монади.