КоМра терапия

Сподели

Определени новаторски настроени лекари започнаха, през последните десетилетия, да чувстват терзание и безпокойство по отношение на настоящото разбиране за живота.

Това разбиране за живота се базира изцяло на остарели и редукционни теории, които се породиха от изключително материалистичен и наемно-корумпиран подход към науката. Тези новаторски настроени лекари започнаха, кооперирайки се с инженери, физици и учени от други дисциплини, да развиват различни не-агресивни, живото-подкрепящи и екологично безопасни начини, с които се въздейства както на третирането, така и на предотвратяването на болестта.

Така в 1960 година станахме свидетели на раждането на МИЛ-Терапия, акроним на Магнито-Инфрачервено-Лазерна Терапия. Тази терапия най-много подхожда на начина, по който физическото тяло се само-изцелява. Така се постави началото на истинската “допълваща-медицина”. Защото тази технология е така проектирана, че предназначението и е да не се намесва в естествената способност на тялото да лекува себе си а да сътрудничи с него – т.е. вътрешния лечител. Така всъщност технологията предоставя условия, от които тялото има нужда затова за което е най-квалифицирано да прави, а именно – да се само-лекува.

МИЛ-Терапия & коМра-Терапия

Принципът, на който е основана МИЛ-Терапия е известен като Кохернтна Мулти-Радиация. Създателите на МИЛ-Терапия знаеха че четири излъчващи енергии трябваше да бъдат синтезирани в съвместна работа, като едно кохерентно цяло. Тези енергии са:

• Инфрачервен лазер

• Четирите основни цвята: червен – зелен – син – жълт

• Магнетизъм

• Ултразвук

Руските медицински учени, които пионираха в разработката на МИЛ-Терапия, още от самото начало се опитваха да усъвършенстват тази техника. Но съвременните медицински лазери, колкото и да са ефективни, все още използват най-много: инфрачервен лазер, магнити и червена светлина. През юни 2009 година, Radiant Life Technologies™ постигна най-големия пробив в медицинската наука за този век: откритието на дълго търсената техника позволяваща обединяването на гореспоменатите четири енергии в едно кохерентно-коопериращо цяло. Radiant Life Technologies™ нарече тази многократно обогатена форма на МИЛ-Терапия Кохерентна Мулти- Радиираща-Терапия, или накратко коМра-Терапия.

Как Работи коМра-Терапия?

Този нов метод, комбиниращ четирите радиации съдейства на вътрешния лечител както следва:

 

1. инфрачервеният лазер осигурява стимула за лечение.

2. четирите основни цвята осигуряват съобщението към вътрешния лечител; за регенерация или подмладяване, в зависимост от това какво се третира. Всичко това се осъществява чрез:

A. действието на честотите на инфрачервения лазер и честотите на четирите цвята;

B. специфичния порядък и геометрия, който радиацииращите енергии използват.

3. магнетизъм, който осигурява силово поле, което действа като:

A. канал, в който радиациите се поддържат фокусирани и насочени;

B. определящ дълбочината на подкожно проникване на тези радииращи енергии.

4. ултразвукът предоставя нежен, но сигурен импулс-подбуда, позволяващ много по-бърза вътрешна реорганизация на болните клетки. Важно е да се отбележи, че всъщност клетките заболяват, когато се дезорганизират вътрешно поради определено основание, което се явява самата причина за болестта.

Безопасни, Рентабилни Медицински Лазери

Медицинските Лазери днес попадат в две категории:

• лазери с висок интензитет, които са се доказали като изключително успешна алтернатива на физическата хирургия;

• лазери с нисък интензитет, като тези разработени от МИЛ-Терапия и сега подобрени от коМра-Терапия.

Лазерите с нисък интензитет са все по-високо ефективни, както в третирането, така и в превенцията на широк спектър от заболявания. Тъй като медицинските лазери трябва дa се конкурират в свят доминиран от алопатичната медицина, то за лазерните лечения е установено не само, че не пречат на предписаните медикаменти, но напротив, те усилват положителните ефекти на алопатичната медицина . Ето защо медицинската лазерна технология допълва алопатичната медицина.

„Хората не смогват на непрекъсващата ескалация на цените на алопатичната медицина и обръщат вниманието си към алтернативните практики и допълващата медицина“

Лекарите от целия свят и по специално от развиващите се страни, които не смогват на непрекъсващата ескалация на цените на алопатичната медицина, обръщат вниманието си към алтернативни практики и особено към “допълващата медицина”. Днес почти няма съмнение, че квантовата електроника, която доведе до развитието на лазерите, отбелязва огромен принос към медицината. Всеки ден се добавят нови клинични данни към постоянно – растящото доказателство за много високото приложение на медицинските лазери. Все повече е ясно, че лазерите с нисък интензитет са с неизчерпаеми възможности в сферата на лечението.