Преходните състояния на съзнанието

Сподели

Планетарно послание от Хаторите чрез Том Кениън

Определения

Хаотичните възли са групи от хаотични събития. Според Хаторите Земята е влязла в Хаотичен възел, и в резултат на това можем на очакваме все по-нарастващи нива на хаос – включително земетресения, вулканична активност, анормални климатични модели, екологични сътресения, както и икономически, социален и политически вълнения.

Преходните състояния на съзнанието са онова, което Хаторите наричат промеждутъчни пространства, в които се е случила една основна загуба и ние временно се намираме между старата реалност, която вече е преминала и една нова реалност, която все още не се е оформила напълно.

„Перцептуален маркер” е термин, който Хаторите използват за да опишат начина, по който ние усещаме света, в който живеем и как да се движим през живота, използвайки нашите пет сетива.

Посланието

Поради самата си природа Хаотичните възли имат свойството да генерират преходни състояния на съзнанието. Преходните състояния на съзнанието се появяват когато изчезнат перцептуалните маркери – т.е. знаците на възприятието.Когато това се случи вие влизате в една нулева зона, в която вашата стара реалност вече не съществува, или се е променила радикално, а новата все още не е влязла в съществуванието.

Поради факта, че сте влезли в една още по-интензивна фаза на Хаотичния възел, искаме да споделим с вас своите виждания относно преходните състояния, с надеждата, че ще бъдете в състояние да използвате това познание за ваша полза.

За целта можем да разделим преходните състояния на три основни категории: 1/лични преходни състояния, 2/ колективни преходни състояния и 3/ физическа смърт.

Лични преходни състояния

Нека обърнем внимание първо на личните преходни състояния, тъй като вашето лично възприятие е главната точка, около която оперира възприеманата от вас реалност.

Вашето възприятие на реалността е най-вече лично творение, ако сте като повечето хора. Използвани сте за да изживявате определени реалности във вашия живот и те ви казват къде се намирате, така да се каже. Събуждате се сутрин, поглеждате часовника и колективното възприятие на времето незабавно се появява пред вас. Изборът ви  да се обвържете с тази илюзия, или не, е личен. В действителност, един от белезите на духовното майсторство е способността да се движите успешно през културните илюзии, ясно разбирайки тяхната природа.

Когато една ситуация в личния ви живот се промени драматично, съществува тенденцията перцептуалните маркери да изчезнат, или да се реорганизират.

Нека ви представим един възможен сценарий. Ако сте работили на една и съща работа в продължение на много години, вие сте построили живота си около изискванията на тази позиция. Ядете обяда си в определено време. Връщате се вкъщи в определено време. Взаимодействате с другите по специфични начини, скроени за да паснат на изискванията. Ако работата, която имате внезапно и неочаквано бъде отстранена, перцептуалните маркери ще изчезнат. Няма да има нужда да ставате в определено време, да се храните в определено време, да се връщате вкъщи в определено време и хората, с които сте взаимодействали в по-голямата част от будните си часове вече няма да ви са на разположение.

Характерно за ситуацията е, че дезориентира повечето хора. Перцептуалните маркери са изчезнали.

Същият феномен се случва при всяка радикална промяна в личния ви живот. Ако връзка, която е важна за вас внезапно приключи, перцептуалните маркери на тази връзка изчезват и вие влизате в преходно състояние на съзнанието.

Ако имате здравословна криза и физическият ви живот е застрашен по радикален начин, перцептуалните маркери изчезват, и това може да бъде дезориентиращо. Влезли сте в преходно състояние на съзнанието.

Тъй като интензивността на Хаотичния възел нараства, все повече и повече хора ще изживяват шока от рухването на вълните на своята стара реалност. Онова, което е било сигурно в живота им, сега е несигурно. Онова, което е изглеждало като здрава почва, сега вече не е здраво. Ние разбираме това както в буквален, така и в преносен смисъл. Съществува още една вълна от преходни състояния, която изплува от Хаотичния възел. Тя вече е повлияла на много хора, но нейното влияние тепърва ще се разпръсква в съзнанието като цунами.-  Това специфично преходно състояние има общо с краха на колективните лъжи във вашата култура. Все повече и повече от вас ще виждат зад сянката на играта; ще усещате кукловодите, и макар тяхната идентичност да може да ви заблуждава, ще виждате с нарастваща яснота, че много аспектти от вашата  култура са манипулация, ограничение, и в много случаи – чисти лъжи.

Лъжата, за която говорим тук, не е лъжата на икономиката, на войните, или на враждуващите религии, а лъжата за собствената ви идентичност – лъжа, която крепи вашето състояние на затворници. Това е лъжата на вярата и културните твърдения, че вие не сте нищо повече от физически същества и че, няма други царства на съществуване отвъд вашия земен опит.

Осъзнаването на тази лъжа е предвестник на личната свобода, но в началните му стадии това може да бъде доста дезориентиращо. Това е защото многоизмерните опитности са твърде трудни за интегриране с вашите ежедневни преживявания. Ако се отзовете изоставени на пустия остров между земния и многоизмерния живот, сте влезли в преходно състояние на съзнанието.

Нашата цел е да споделим тази информация и да предложим един практически курс от действия по време на преходните състояния на съзнанието.

Когато лично влезете в мощно преходно състояние, можете, като повечето човешки същества, да останете съкрушени. За много индивиди шокът от осъзнаването, че перцептуалните маркери са изчезнали, заедно с реалността, която са приемали за истинска е дълбоко разтърсващ.  Поради факта, че времето се ускорява – под това имаме предвид, че много събития се случват в по-малко време, да останете в състояние на шока от съкрушението е психологическа отстрочка, която не можете да си позволите. Главното, което искаме да ви предадем тук е, че независимо от природата на преходното състояние, без значение дали то е лично и се дължи на промени в личния ви живот, или  на разпознаване на културната манипулация – вие сте създателите на вашата реалност.

Можете да имате историите, обясняващи защо внезапно животът ви е зациклил, но това са само истории. Можете да обвинявате други хора, ситуации или институции за вашия проблем, но това е прехвърлена отговорност. Историите ви могат да са истински и може да съществуват други хора, ситуации или институции, които да обвинявате, но когато сте влезли в преходно състояние на съзнанието, се намирате в централния водовъртеж на един мощен съзидателен процес. Няма причина за плачете за „разлятото мляко”, както гласи една от вашите поговорки. Каквото е изгубено, е изгубено. Каквото си е отишло, си е отишло. Сега централният въпрос е какво ще направите.

Дали ще останете зашеметен, в шок, обърканост, гняв или тъга? Или ще пристъпите  в идентичността си на създател на своя живот?

Нямаме какво да кажем на онези от вас, които изберат да останат в по-ниските състояния на съзнание. Нашите препоръки за  онези, които са достатъчно смели и дръзки да навлязат в своята идентичност  на създатели. Ако сте един от тях, ето какво предлагаме.

Когато всичко изчезне – имаме предвид перцептуалните маркери на предишната ви реалност, разберете, че влизате в празната точка.

Празната точка е критично важен преход между старата реалност и новата. Онова, което е било, е приключило. Вместо да съжалявате за изгубеното, приемете празнотата. За много хора, това е предизвикателство, защото празната точка е мястото, в което нищо не може да бъде направено. Вие просто трябва да бъдете свидетел, наблюдател, тъй като на тази ничия земя не съществуват перцептуални маркери.

Бъдете внимателни какви нови знаци на възприятието  ще поставите на това място, тъй като тези идеи и вярвания ще бъдат звездите в новото небе на вашия ум, и ще ви водят по пътя към тези нови времена. Това са звездите на мислите и вярванията, които сами сте поставили в небесата на своето собствено си  съзнание. Така че, бъдете мъдри, наши спътници-пътешественици в Мистерията, когато създавате нови звезди.

Колективни преходни състояния на съзнанието

От наша гледна точка човешката общност сега изглежда като огромна космическа змия, която сваля своята стара кожа, гърчейки се, виейки се, изхвърляйки старото бреме и боклуци. Някои от тях приемат формата на икономически вълнения. Други имат политическа природа. Някои се проявяват в колапса  и трансформацията на културните институции. Други от тези гърчове са свързани със земетръсната и вулканична активност, както и анормалните климатични модели.

Тъй като природните и причинените от човека катастрофи ще нарастват, все повече от вас ще се отзовават в преходни състояния на съзнанието. Очевидно, онези, които преживеят земетресение, изригване на вулкан или деструктивни климатични промени, са най-предразположени към влизане в преходни състояния, но тези, които емпатични по природа могат да изживеят силата на удара на подобни катастрофи, сякаш физически са присъствали там.

В действителност с разкъсването на воала, разделящ едно човешко съзнание от друго, все повече и повече от вас ще изживяват промените, случващи се в света,  на дълбоко вътрешно ниво.

Сега ние бихме искали да адресираме въпроса за едно нова съзидание към онези от вас, които са се отзовали в последиците на природна или създадена от човека катастрофа, като земетресение, вулканично изригване, или деструктивни климатични модели.

Ако разрушителната сила е била достатъчно мощна, перцептуалните маркери на вашата предишна реалност могат вече да не съществуват. Можете да се изправите пред недостиг на храна и вода, съществуват много разнообразни фактори, които могат да се обединят, за да създадат състояние на шок и съкрушение.

Бихме искали да бъдем много ясни в това, което искаме да кажем. Шокът и съкрушението пред лицето на катастрофата са естествена реакция на откъснатия от гърдите младенец. Ако решите да превъзмогнете и трансформирате момента, ще се издигнете нагоре към висшите измерения на своето собствено съществуване, своето собствено същество, ще пристъпите към онези царства на съзнанието, които са отвъд времето и пространството.

Ще можете да успокоите и уталожите шока и съкрушението пропорционално на степента, в която сте способни да приемете трансцеденталните аспекти на своето същество като част от изравняването с цел оцеляване.

Главният белег, който трябва да бъде идентифициран в средата на хаоса, на коя да е форма от хаоса, е порталът на възможността.

Тази възможност за оцеляване или за нов живот може да присъства по начини, които не очаквате. Това се дължи на факта, че перцептуалните маркери вече не присъстват и вашето съзнание може да не разпознае възможността, дори тя да присъства.

Съществува един дълбоко вкоренен човешки навик, или тенденция, която желае да приспособи и подчини новите реалности на онези от миналото. В подобни ситуации това би било злополучен навик.

Има много, което бихме могли да кажем за хиперпространствените реалности, включени в избора, който се прави по време на хаотични събития, но бихме желали да отстраним тази мисъл и да ви дадем онова, което би било най-практично. Може би някой друг път ще споделим с вас своите философски размишления за вашата безкрайна природа и безкрайните възможности, които живеят във вас. Засега, обаче, нека бъдем по-прости и да ви дадем една формула за разпознаване и създаване на възможности за нов живот и нова съдба, когато те ви се представят. Приемайки, че сте влезли в преходно състояние на съзнанието, и че сте създали приятелски отношения с точката на празнота и се чувствате повече или по-малко удобно с великата несигурност на вашето състояние, ето какво предлагаме.

Бъдете любопитни и очаквайте чудеса.

Влизайки в състояние на любопитство, вие включвате един аспект от ума си, който е свободен да се движи безпрепятствено чрез очакването. Той става подобен на ума на дете, и тази невинност, която не е инфантилност, ви позволява да влезете във едно вибрационно състояние на съзнанието, което ви помага в огромна степен.

Поддържайки състоянието на очакване на чудеса, вие освобождавате силата на съзиданието в себе си, и до степента, в която реализирате това, ще откривате нарастващи сфери, в които ще откривате случайно интересни неща, съвпадения или неочаквани съкровища, независимо дали те са физически по природата си, или ментални и емоционални.

Комбинацията от любопитството за това, какво ще се случи после и очакването на чудеса ще ви придвижи бързо от празната точка към един нов живот, ново съзидание, независимо от това какво се случва с тези около вас.

Полезно е да си спомним, че по време на колективните преходни състояния на съзнанието всеки човек е създател на своята собствена реалност, и че, в средата на хаоса хората ще направят различен избор и ще влязат в различни лични реалности.

Не се колебайте и влияйте от онези, които влизат в по-ниски вибрационни царства. Не можете да ги спасите от самите тях. Погледнете нагоре и живейте нагоре с любопитство и в очакване на чудеса, дори в най-гибелната ситуация,  чудесата могат и ще се случват за вас.

Физическа смърт

Една от най-големите трудности за въплътените същества е преходното състояние на съзнанието, което вие наричате смърт. Това се дължи на факта, че изчезват всички перцептуални маркери, включително петте сетива. Ако човек се идентифицира единствено със своето материално съществуване, за него това преходно състояние ще бъде най-трудно. Това е защото той, или тя го свързват с прекъсване на съществуването.

Макар физическият свят да продължава да съществува, за съзнанието вече няма входяща врата от петте сетива. Сякаш светът е изчезнал заедно с тялото. Великият Аз Съм, централният белег на трансцеденталното съзнание, вече не получава информация от тялото, от петте сетива, или външния свят. Това може да бъде дълбоко разстройващо и дезориентиращо за онези, които не са изживели другите царства на своето същество.

Ако говорим метафорично, вие сте като голямо дърво, Дървото на Живота, с много клони, много, много листа и цветове, и вашето настоящо физическо съществуване е само едно от тези листа и един от тези цветове.

Когато човек преминава през преходното състояние на съзнанието, наречено смърт, има няколко права на избор. Ако следвате духовна традиция, централната фигура в която е гуру, аватар, или спасител, можете да последвате пътя на това същество към вибрационните царства на неговото/нейното съзнание. В някои религии това е известно като небеса.

Ако следвате пътя на гуру, аватар или спасител и те разберат, че влизате в неговите/нейните небеса или  вибрационни постижения, по необходимост вие също влизате в ограниченията на тяхното съзнание.

От наша гледна точка вселената е безкрайна по природата си, и под това ние подразбираме не външно пространство, а многоизмерните реалности на вашата вселена. Съгласно нашия опит, в съществуването няма нито едно същество, което да разбира и прегръща всичко, което е.

Ако, въпреки това, искате да последвате вашият гуру/аватар/спасител в царствата на смъртта, ние имате няколко предложения. Едното е наум на призовете неговото/нейното име.  Това е древно разбиране, вградено в египетския термин Ren, означаващ име. Когато призовете името на духовно същество, един аспект от него/нея непреодолимо започва да се движи към вас.

Ако в момента на срещата с вашия гуру/аватар/спасител, той или тя ви сметнат за достоен, ще бъдете отведен от тях в техните небесни царства.

За онези от вас, които следват източните духовни традиции, съществуват мантри, свързани със специфични божества. Припяването наум на тези мантри по време на смъртта, или в царствата на смъртта, има същия ефект.

За онези от вас, които не са част от духовна традиция, следваща гуру, аватар или спасител, преходните състояние на съзнанието, наречени смърт, предлагат други възможности.

Както и другите две преходни състояния на съзнанието, царството на смъртта притежава една точка на празнота. Нейните преобладаващи характеристики са покоят/тишината/ и мракът. Всички възможности съществуват в Празнотата, но в действителност не са в съществуванието. Това прилича на жълъда от дъбовото дърво. Дъбът, сам по себе си, гигантско дърво, потенциално се съдържа в жълъда, но все още не съществува.

И така, когато се отзовете в Празнотата, която ще разпознаете чрез факта, че сте абсолютно сам в мрак и пълна тишина, знайте, че се намирате в централния възел на своите съзидателни сили.

Онова, което изберете да създадете, ще определи курса на вашата съдба и това в какви светове или царства на съществуванието ще обитавате. Това е една критична пресечна точка.

Много хора, изплашени от мрака, тръгват преждевременно към светлината. Онова, което не разбират, е че в копнежа си, те създават светлината. Пред тях се отваря един портал, подобен на тунел, и те могат да се движат в този тунел от светлина, срещайки онези, които са познавали преди, поради което се връщат обратно във въплъщение иди други вибрационни царства на съществуванието, без напълно да разберат последствията.

Това със сигурност е една възможност, което е отворена за вас, и тя често се избира.

Друга възможност, обаче, е да останете в празната точка, обитавайки самата Празнота, осъзнавайки себе си като чисто съзнание – превъзхождащо всички феномени.

Ако останете в това състояние на съзнание достатъчно дълго, без нуждата да създавате нещо, ще откриете своята идентичност като Великият Аз Съм. И от тази точка на съзнателност можете да изберете обстоятелствата на вашето въплъщение. Можете да изберете световете, които ще обитавате, или царствата на съзнанието, в които ще живеете.

Този последен метод ви дава най-великите възможности, макар да е най-труден за повечето хора. Причината за тази трудност е свързана с факта, че повечето хора смятат за неудобно да не притежават тяло. Копнежът за тяло и изживяване в материалния свят често преждевременно  издърпва човека от Празнотата.

Като обобщение, можем да кажем, че поради засилващите се фази на Хаотичния възел, вие ще се отзовете в преходни състояния на съзнанието. Независимо на какво ниво ще се свържете с тях, дали в личния си живот, в колективно изживяване или чрез преходното състояние, което наричате смърт, знайте, че сте създатели на своята реалност.

ХАТОРИТЕ, 20 Април, 2011г.

Наблюденията и мислите на Том Кениън

Аз лично намирам това послание за смайващо убедително и изразително, съдържащо огромни полета от информация. Четох го и го препрочитах няколко пъти, и всеки път откривах нещо ново. В тази комуникация наистина има много, което може да се прочете между редовете.

Особено ми хареса твърдението на Хаторите …

„Бъдете внимателни какви нови знаци на възприятието поставяте в пространството, тъй като тези идеи и вярвания ще бъдат звездите в новото небе на вашия ум, и те ще ви водят в тези нови времена. Това са звездите на мислите и вярвания, които сами сте поставили в небесата на собственото си съзнание. Така че, бъдете мъдри, когато създавате нови звезди, наши спътници-пътешественици в Мистерията.”

Мисля, че нашите митични реалности се променят на нивото на нашия колективен ум. Старите звезди, старите мисли, вярвания и предубеждения за реалността, които са ни водили като култура от хилядолетия, изглежда избледняват, да не споменаваме, че те са ни водили в посоки, в които мнозина от нас вече не искат да продължават.

Колективният кораб на нашата култура като че ли плува във водите на Великата Мистерия без ни най-малко уважение към светостта на тази планета и живота върху нея. Но дори нашият колективен плавателен съд да плува през Великата Мистерия, сякаш несъзнателно, той и ние боготворим самото съществуване на Мистерията. Тази много странна двойнственност ми изглежда в еднаква степен забавна и трагична, в зависимост от това в какво настроение се намирам , и дали съм свързан или не със самата Мистерия.

Една от ироничните страни на нашата ситуация е, че екипажът на този съсъд, онези, които го карат да плува, вграждайки своята жизнена сила, съзидателност, и в някои случаи, кръв, пот и сълзи, сме самите ние – аз и ти, и всички други почти седем милиарда живи хора върху тази изящна планета. Всички ние управляваме този съд, независимо от своята лична ситуация, житейско положение или вярвания.

Има хора сред общността на Ню Ейдж, които казват, както са казвали от години, че сме близо до Единството, и че Златната Епоха е на следващия ъгъл. Аз не споделям това възприятие.

Всички се намираме в една и съща лодка заедно, независимо дали ни харесва, или не, и на мен ми се струва, че нашият екипаж е разделен на две. Има много хора, които настояват, че парадигмите на алчността, невежеството и узурпацията са единствената истинска отправна точка за нашите секстанти.

Други от нас, обаче, чувстват, че са водени в грешна посока, че ние поовече не можем да опустошаваме тази планета и нейния живот /както човешки, така и от всякакъв друг вид/. За нас, в небесата на ума ни съществуват нови звезди. Ние настройваме нашите секстанти ясно и твърдо към тези космически фарове.

Какво ще се случи е въпросът, който всеки задава. Окуражен  съм от тихия бунт, който виждам да се случва наоколо.

Мнозина от нас, членовете на екипажа /подозирам, че ако си прочел това, си един от нас/, мълчаливо предприемаме действия, за да обърнем курса на нашия колективен съд /т.е. нашата културна лудост/ или най-малкото да го забавим.

Някои от нас за извадили своите секстанти и сочат новите звезди на другите наоколо. Правим това, изживявайки промяната, която искаме да видим. Правим това, имайки смелостта да живеем една нова Земна реалност, която чувстваме, че е възможна. Правим това, протягайки доброта и доброжелателство един към друг.

Когато е необходимо, правим това, отстоявайки позициите си. Това ми напомня за Движението, посветено на корените на тревата в някои от най-бедните страни по света. Неговата цел е да запази употребата на не-хибридни семена – семената, създаващи нови семена, когато се жъне реколтата, и съответната страна да не се поддава на международните икономически интереси, които ще поробят най-бедните от Земята, като ги накарат да купуват нови семена вместо да изхранват себе си и своите семейства.

Докато пиша това, аз почти плача над тяхната смелост  да застанат срещу Титаните, насочили курса на нашия колективен плавателен съд през алчността, невежеството и най-дълбоко незачитане на светостта на живота.

Колкото трудни и изпълнени с предизвикателства да са тези времена, както за индивидите, така и за колектива, мисля, че в несигурността, пред която сме изправени, има надежда. Казвам това, защото човешкият дух някога се е издигал до висините, когато е бил изправен пред ужасяващо несигурни времена.

Ако Хаторите са прави, всички ние ще се изправим пред многобройни преходни състояния на съзнанието преди времето на земния ни живот да е свършило. Перцептуалните маркери на нашата стара реалност са разместени. Сега се занимаваме със загубата на възприеманата от нас реалност и старият свят ще определи следващия цикъл от Земното съществуване за човечеството.

За всички нас, индивидуално, каквото изберем да създадем в преходните състояния на живота си, ще определи царствата на съзнание, които са отворени за нас.

Пожелавам ви, мои спътници от екипажа и на онези, които обичате, безопасен преход през тези бурни времена. Но независимо от това какво се случва, от това къде и в какви ситуации се отзовем в това опасно пътешествие, нека си спомним, че сме – над всичко – създатели на своята собствена реалност. В небето има нови звезди и нови светове за откриване. Бъдете дръзки. Добро пътуване.

Превод: Галя Райчева