Как да си направим Оргонит

Сподели

Преглед на матриците на оргоновите материали, тяхното изработване и приложение
от Джон Логан

Преводът на това издание е публикуван под Creative Commons Attribution License.
В преводния вариант на оригиналното ръководство не е включен материала за направа на мобиус бобина и оргонен генератор.
Превод: viktor@uni-plovdiv.bg

От книгата:

Терминът „Orgonite“ се отнася за нов клас материали, които са съставени от смес от метални частици в органична среда. Терминът „Orgonite“ е даден от Каrl Welz, човекът, който всъщност го изобретява.

Първоначално Welz нарекъл така само своите комерсиални продукти, но впоследствие това наименование се наложило за всички изделия, свързани с този материал. Предполагам, че в съзнанието на Каrl Welz и някои негови приятели, orgonite означава индивидуална рецепта на Welz, но за повечето хора това означава всички материали, произведени с помощта на един и същи, основен концептуален подход. Но във всеки случай тук става въпрос по-скоро за материал с оргонна матрица, отколкото за многопластов оргонен акумулатор.

Парче оргонит ще действа като оргонен акумулатор като привлича оргон от заобикалящата среда, но с допълнително измерение. Оргонитът обработва оргонова енергия като взаимодейства с нея, за разлика от акумулатора, който само я кондензира.

Съществува многообразие от варианти на суспендиране на метални частици в органична среда (противно на това да се редят тънки пластове органична материя с метали, както при оргонните акумулатори) и много други вещества, които могат да се добавят в сместа, за да придадат повече потенциал или да специализират оргонита към различни приложения. В наши дни, основните, фундаментални съставки на оргонита са метални частици и органичен медиатор, в който те са потопени. Обикновено този медиатор е смола.

Много метафизични дисциплини работят с една и съща енергия, която има много имена (оргон, идилична сила, рейки енергия, прана, чи, етер, био-енергия, био-магнетична енергия, хуна енергия, животински магнетизъм, меки електрони, електричество на свободната маса, радиестезични цветове, астрална енергия, четвърто измерение, енергия на емоционалното тяло, енергия на живата сила и много, много др.) и материалите с оргонна матрица са одобрени като лесно адаптируеми и високо функционални достижения за робота в тези области.

Оргонитът едновременно освобождава оргонова енергия, когато се стимулира от други форми на енергия и има капацитета да променя оргона от едно състояние в друго. Това е особено подходящо за превръщане на енергия от нездравословно състояние в здравословно, балансиране и придаване на определени свойства на оргоновата енергия, която той обработва.

Това го прави полезен в много области на приложениe, от алтернативната медицина до радионика и традиционна метафизика.

Органичните вещества привличат оргонова енергия и я засмукват като гъба, докато металните проявяват тенденция да я отблъскват. Оргонитът дърпа оргонова енергия навътре в себе си и, докато тя е в него, металните и органичните частици я дърпат и отблъскват във всички посоки едновременно. Това поставя енергията в хаотично състояние. Когато енергията излезе отново от оргонита, се връща обратно в организирано и дефинирано състояние. Като краен резултат от това тя излиза в чисто състояние. DOR (Deadly ORgone Radiation) – вреден оргон, се превръща в OR (ORgone Energy) – полезен оргон.

Оргоновата матрична материя или оргонит няма само свойство да променя OR от еднаформа в друга, но и свойството да генерира OR, когато бъде стимулиран от други източници на енергия…

Можете да изтеглите и прочетете книгата от прикачения файл.

orgoniti.pdf