Духовна академия на мистериите Мадара

Сподели

Създател на Духовна академия на мистериите „Мадара” е Елисавета Александрова-Зангелми, международен учител по различни енергийни лечебни системи и холистичен терапевт.

Духовна академия на мистериите „Мадара”

От 13-ти до 15-ти август 2009г. в Националния Резерват „Мадара“, под егидата на кметството в с. Мадара в лицето на кмета на селото – Христина Димитрова, бе отбелязано „раждането“ на Духовна Академия на Мистериите „Мадара”.

Идеята и за създаването на Академия „Мадара“ възниква през 2006, когато се появява нужда от създаването на един духовен център, който да притегля желаещите за обучение и съвместна работа за хармонизиране и изцеление на Земята и хората. Академията е организация, с помощта на която много хора, които имат желание за духовно развитие, ще получават помощ и подкрепа. Същността на Академията са хората, които я съставят.Тяхната духовност, стремеж към усъвършенстване, себепознание и развитие.

Защо духовна? – Защото всички участници са тръгнали отдавна по този път и защото всички сме духовни същества, тръгнали по пътя на духовното обучение. Целта е да се усъвършенстваме все повече и повече.

Защо академия? – Има един момент, в който се стига да определено ниво на академични знания. Вървейки по пътя на духовното усъвършенстване, човек достига до това ниво. „Познанието е необятно, достатъчно е човек да протегне ръка, за да го получи. Всичко е на определена честота и е достъпно”.

Защо „на мистериите”? – От човешка гледна точка, от гледна точка на човешката логика, мистерията е необяснимо събитие (случка). Хората не могат да си обяснят някои неща и ги обявяват за мистерии.

Защо „Мадара”? – Първата причина е, че Мадара е едно от най-силно енергийните места не само в България, но и в света. Това е много специално, много силно място. Мадара и Рила са енергийни портали, откъдето правим енергийна връзка с духовния свят. Втората причина е, че Мадара бе избран за символ на България.

„…Този район увенчан с величествени скали, красива и богата природа и обилна вода, е привлякъл човека още в дълбока древност. Веднъж заселил се през неолита(новокаменната епоха), той никога вече не е изоставил това място. Според времето, своите възможности и потребности е създал тук пещерни открити и закрити светилища, богати дворци и имения, крепости, храмове, отшелнически килии и манастирски комплекси, места за уединение и за общи празници. В него са оставили следи от своята материална и духовна култура много етнически общности, отсядали за дълго или по-кратко време: първобитни люде, траки, римляни, византийци, славяни, българи, турци и др. През дългия исторически период Мадара се е утвърдила като център на всички съществували по българските земи култове. Обитателите се прекланят пред могъщите свещени скали, в светилищата на тракийските богове до вечните извори, в капищата на Тангра, в Христовите църкви и Мохамеданските джамии. Днес десетки паметници и старини от всички епохи коронясват хълма, платото,скалите. В това отношение Мадара може да се сравни с легендарната Троя. Затва първите изследователи я нарекли „Българската Троя….”

(Изватки от книгата на Васил Маринов „Свещената Мадара”)

Академията е достъпна за всеки, който желае. Тя е един духовен егрегор. Хората в нея са Академията, тяхната енергия, тяхното присъствие я създават.

Задачата на Академията е да помага, да обучава, да съдейства за обмяна на опит и знания, превръщайки се в истински духовен център.

Цел на Духовната Академия на Мистериите „Мадара” Осъществяване на енергийна връзка между скалите, водите, растенията и цялата енергетика със съответните чакри в нашта енергийна система. Духовни практики за освобождаване на натрупани излишни количества от енергии и довеждане до релакс, равновесие и хармония. Практики за визуализиране и медитации и активиране на модели на щастие, радост и успех. Беседи, разговори, споделяне на опитностни. Работа с енергиите на природата за оздравяване, проспериране и лично извисяване.

За кръщението на Духовната академия на мистериите „Мадара” бе избрано едно от най-силните места на Мадарското плато – Капището или Камъка на колобъра. Колобър са наричали първосвещеника при прабългарите.

Първи семинар на Духовна Академия на Мистериите „Мадара“

13,14,15 август 2009 на Плиска и Мадара. Оноваване на Академията, ритуал кръщене.Лечебни сеанси. Ритуал за обединяване на трите лъча от Агарта,Шамбала и Мадара.

Втори Семинар на Духовна Академия на Мистериите

На 9,10 и 11 Октомври 2009 в екологичното селище АЗАРЕЯ се проведе Вторият семинар на Духовната Академия МАДАРА – рожба на Център за Интердисциплинарно Обучение. Участваха повече от 30 човека. В прекрасните екологични и природни условия на троянския балкан преживяхме незабравими мигове на релакс и хармония!

Трети Семинар на Духовна Академия на Мистериите

На 28 и 29 ноември 2009 в х-л „Кирека” в местността Кирека над с. Калугерица, на 2 км от националния парк Мадара се провежда семинара на тема: Инициация по пътя към Висшия Аз, чрез хармонизиране на тялото и душата в култовите места на древните цивилизации и култури по българските земи.

Извънаредна среща на академиците

На 26,27 и 28.02.2010 г. в Хотел”Момина крепост” Ксилифор В.Търново

ТЕМИ: Провеждане на различни медитации като Настройване към лъчите от основния спектър и система на чакрите. Медитация на Виолетовия пламък. Медитация Разширяване на сърдечната чакра (Обединение на чакрите). Медитация ”Да живееш в сърцето”.

Бразилския филиал на Духовна Академия на Мистериите „Мадара“

На 27 март 2010г – Лазаров ден в България – се открива бразилския филиал на Духовна Академия на Мистериите! На 6 април 2010 г бе първата сбирка на Духовна Академиа на Мистериите МАДАРА – Филиал Бразилия, с учебен характер на нея са правени медитации и е започнато изучаването на първите мистериите и ритуалите за посвещаване в Ордена Мелхизедек.

Четвърти семинар на Духовна Академия на Мистериите „Мадара“

На 23, 24 и 25 Април 2010 в Резерват Мадара се провежда семинар на тема „Мистериите на древните траки и прабългари в земите на култовото селище Мадара – българската Троя”. „Богомилите”

Пети семинар на Духовна Академия на Мистериите „Мадара“

На 22,23 и 24 Май 2010, в Еко-селище в с. Куманите в Тревненския балкан, Разглеждани са теми по предложение и избор на участниците и ритуали за посвещаване в Ордена Мелхизедек

Шести семинар на Духовна Академия на Мистериите „Мадара“

На 23, 24, 25 и 26 Юни 2010, езотерична екскурзия Белинташ, Татул, Перперикон и Златоград. Разглеждани теми  „Мистериите на лечебните ритуали с билки” „Приемственост в мистичността на древните школи от Египет-Тракийска култура/орфизъм/- Древна Гърция и Римската империя” „Посветеният Питагор”.

Седми семинар на Духовна Академия на Мистериите „Мадара“

На 25,26,27,28,29 и 30 Юли 2010г на Седемте Рилски Езера.ТЕМИ: „Духът е ключ към Универса” „Посветените Мойсей, Рама, Кришна, Исус, Петър Дънов”.