Българският зодиак

Сподели

„Времето е в нас и ние сме във времето.
То нас обръща и ние него обръщаме.“

Времето, това неуловимо и необяснимо нещо или може би нищо, винаги ни е вълнувало. Хиляди години човекът ловец се е опитвал да го улови и опитоми като диво животно. Но то е като водата в шепите, винаги изтича.

И кое време да лови? Своето, на водата която тече като него, на Луната, на Слънцето? Всяко нещо има свое време и те всички са различни. Някои са променливи, други не. И така, от улов на улов, ловецът трупа опит и знания за времената. Избира си едно от тях и започва да съизмерва другите с него.

Днес ние използваме времето на околоосното въртене на Земята и земната обиколка около Слънцето, за мерни единици спрямо всички други времена. Дори и днес още се използва времето на лунната обиколка около Земята, а в древността се е използвало и времето на юпитеровата обиколка около Слънцето. С установяване на времена-мерки стигаме до календара. Що е календар?

Можете да прочетете цялата статия в прикачения файл.

Българският зодиак