Астрология

Сподели

Най-популярната езотерична наука известна в целия свят от незапомнени времена и води началото си Египет, Вавилон, Япония, Китай, Тибет – навсякъде има следи от нейната символика.

Езотерични науки Област на изследване и методология
1. Астрология Влиянието на звездите и планетите върху Земята и хората
2. Нумерология Влияние на числата върху човека
3. Хиромантия Гадаене по длан и ръце
4. Радиестезия Наука използваща подсъзнанието за усещане на вълните и процесите
5. Френология Гадаене по лице
6. Алхимия Химико-физични експерименти
7. Шаманизъм Ритуали, лечение и контактуване с долната земя и духовете на животните
8. Кабала Наука за числата

 

Така например египтяните са имали специфична система от философски възгледи, основаващи се на данните на астрологията.

Зороастър-виден законодател на религията и мъдрец от древността, също е бил астролог (Зороастър означава „Син на звездите”). Белус – управителя на Вавилон, е смятан за основоположник на науката за звездите – толкова големи са били неговите познания в тази област. В древна Персия имало много знаменни астролози, сред които се отличава Джамасп, по прозвище Ал Хаким Мъдри, в която книга „Съдът на Джамасп” се тълкува разположението на планетите, предвещаващо появяване на Христос, раждането на Мохамед и други събития. В Гърция идва от Египет, където 13 века преди раждането на Христос положението на звездите като сферични кръгове е било установено с голяма точност.един от най-известните астролози в Гърция бил Анаксимандър – предсказал земетресението в Лакедерон. Питагор, Платон, Хипократ също са се занимавали с астрология.

Любопитен факт е, че Хипократ-бащата на медицината, изрича, че:

„човекът, който не се ориентира добре в астрологията, по-скоро трябва да бъде наречен глупак, отколкото лекар”.

В древен Рим също има дълъг списък с имена на известни хора, които твърдо вярват в астрологията – Плиний, Гален, Цицерон и др.

В историята на Китай, Индия, Тибет-навсякъде се сблъскваме с астрологията, процъфтяваща цели векове.

Не е намалял интереса към тази наука и в наши дни. В научната литература и публикувана информация особено през последните 30 години, сочи, че астрологичните данни са били проверявани с методите на математическата статистика. Били установени следните факти: космофизическите условия в момента на раждането на човека оставят отпечатък върху неговото по-нататъшно развитие, предопре – делейки формирането на неговите особености; било установено пред – разположението на човека към епилепсия при определено съчетание на планетите; анализът на конфликтните двойки, показва достове -рността на астрологическите методи за оценка на съвместимостта между хората;

Съвременната астрология има няколко специфични направления или раздели:

  1. Натална астрология: изучава, анализира и определя всичко което е свързано с човека и неговата съдба. В нейната сфера са темперамента, характер, интелект,способности, професионална ориентация, здравето на човека, възможни заболявания, слаби места в организма и др.
  2. Мунданна астрология: разглежда и анализира влиянието на космическите фактори върху племена, народи, нации, върху отделни градове и държави, региони и континенти.
  3. Метеорологична астрология: изучава връзките на различните космически фактори с формиране климата на Земята, времето в различните региони с възможни природни катаклизми.
  4. Хорарна астрология: разглежда и анализира картата на Хорар, съставена в момента н раждането на някаква идея, прогнозира времето или резултата от някакво събитие и е свързана с всички моменти от живота на човека.

Основните съставни части на астрологията:

А/. СТИХИИ

  1. ОГЪН – вътрешна и външна активност, разширяване, взаимодействие /воля,енергия,искреност,агресивност,умение да се командва,демонстративност,честолюбие/.
  2. ВЪЗДУХ – вътрешна активност, външна пасивност, разширяване по липса на взаимодействие /ум, наблюдателност,склонност към безредие, откритост, изменчивост, разумно подчинение/.
  3. ВОДА – вътрешна пасивност, външна активност,активно взаимодействие по липса на разширение, експанзия /чувства, подчинение, трудолюбие, грижовност, скритост на мислите, романтизъм, истеричност, внимание към детайлите, алчност, ревност, завист/.
  4. ЗЕМЯ – вътрешна и външна пасивност, липса на разширяване и взаимодействие /его, упоритост, рационалност, емоционална устойчивост, добронамереност, егоизъм, равнодушие, твърдост/.

Б/. ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА

Това са 12 равни части от еклиптиката /видимият път на Слънцето по небесната дъга/. По този път се движат всички планети на Слънчевата система. Знаците на Зодиака и зодиакалните съзвездия са различни неща. Кръгът на знаците на зодиака се намира в пределите на Слънчевата система и е свързан с годишните сезони /например Слънцето влиза в знака на Овен на 21.03., в знака на Телеца на 20.04 и т.н./. Кръгът на зодиакалните съзвездия се намира далеч зад пределите на Слънчевата система. Изместванията на знаците спрямо съзвездията се измерва в епохи, продължаващи по 2160 години. В  сегашната епоха точката на пролетното равноденствие/началото на знака на Овена/ се намира в съзвездието Риби, определяйки по този начин епохата на Рибите, епохата на Вярата. Сега точката на пролетното равноденствие се приближава към съзвездието на Водолея, поради което настъпва епохата на Водолея, епохата на Знанието.

Кръгът на знаците на Зодиака – това е кръг от дължини. На всели знак съответства участък с дължина 30 градуса. В центъра на зодиакалния кръг се намира Земята. Постъпваща върху нея енергия от различните знаци на зодиака се различава по качество, определяйки различията в свойствата. Всеки от 12-те знака се отнася към една от четирите стихии, на всека стихия съответстват 3 знака, отразяващи диалектическото развитие на свойствата на стихията /тържество, противоречие, разширяване на противоречието – т.н./

– към Огъня:   се отнасят Овен, Лъв и Стрелец-тригон на Огъня;

– към Въздуха: Везни, Водолей и Близнаци-тригон на Въздуха;

– към Водата:   Рак, Скорпион и Риби-тригон на Водата;

– към Земята:   Козирог, Телец и Дева-тригон на Земята;

Знаците тъждествени на своята стихия – Овен, Рак, Весни, Козирог, образуват Кардинален кръст и се наричат – Кардинални. Техните общи черти са: действие, вътрешна и външна активност, упорство, стремеж към промени, целеустременост, предприемчивост. Отрицателни черти при тях са: егоизъм, неудовлетвореност, възбудимост, раздразнителност, преумора.

Вътрешно противоречиви знаци Телец,Лъв,Скорпион, Водолей образуват фиксиран кръст и се наричат Фиксирани. На тях са присъщи следните общи черти: увереност, стабилност, решителност, мъжество, чувство за собствено достойнство, съпротивление, издръжливост, голяма работоспособност, воля, надеждност. Отрицателни черти са; самоувереност, консерватизъм, упорство, твърдоглавие, инертност, авторитаризъм, деспотизъм.

Знаците Близнаци, дева, Стрелец и Риби образуват подвижен кръст и се наричат Подвижни или Променливи. Техните общи черти са: подвижност, гъвкавост, дипломатичност, приспособяемост, разнообразие, словоохотливост, стремеж към промени, изменения.

В/. СВЕТИЛА

На астрономите засега са известни 10 светила, използвани от астролозите: Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Всяко светило по особен начин влияе върху човека и отговаря за определени негови психологични функции. Светилата са свързани с конкретни знаци на Зодиака, които им съответстват по свойства. Тази връзка се нарича-Управление. Слънцето като център на Слънчевата система, съответства на царствения знак Лъв. Останалите светила се разполагат по зодиакалните знаци, започвайки от Слънцето, съобразно увеличаването на тяхното максимално разстояние от Земята и по посока на прякото им движение по зодиакалния кръг.

Темата е с продължение…