Седма алтернативна научна конференция, 13-14 октомври 2018, Шумен

Сподели

Димо Димов – Мадарско плато – неразгадани тайни

Димо Димов – Председател на Сдружение “Алтернативи”

E-mail: madarski_konnik@mail.bg

Телефон за връзка: 089 882 9596