Седма алтернативна научна конференция, 13-14 октомври 2018, Шумен

Сподели

Лазар Бонгурев – Quo vadis? Възкръсва ли познанието за българската  шевица?

Лазар Бонгурев – Хидроинженер

E-mail: bongurev@abv.bg