Пета алтернативна научна конференция, 8-9 октомври 2016, Шумен

Сподели

Борис Балкх

Варновата властова система

Моите интереси са Вселената, човека, обществото и древното познание.

E-mail: balkbg@abv.bg

http://borisbalkh.wixsite.com/balkhara

Телефон за връзка: 087 712 8525

Boris_Balk.jpg