Трета алтернативна научна конференция, 11-12 октомври 2014, Шумен – Оргонити и оргонова енергия, Ваня Кънева

Сподели

Ваня Кънева – Оргонити и оргонова енергия