Теате

Сподели

Теате е духовна лечебна практика чрез докосване с ръце преоткрита и пресъздадена от световно известният рейки Мастер Микао Усуи. Тази техника е подобна на другите природно лечебни системи ползващи енергия от Божествения източник.
Тя е с различна вибрация, или различна честота на енергията идваща от Източника, ако я сравним с Каруна Рейки, Ама Деус, Сейким и други подобни системи за природно хармонизиране и лечение.
Самата система на обучение се различава от това,което ние приемаме за метода на Рейки Рьохо. Тя включва практикуване и живеене според принципите на Рейки и някои медитативни и духовни практики.Цялостната система включва ежедневно монотонно пеене и живот според принципите и утвържденията на Рейки. Това именно е и Първото ниво на Усуи-Шоден-или Първо Учение. Второто Обучение или нивото Окуден включва работа на различни нива на енергията, както и лечение  и самолечение. В Третото ниво- Шинпиден или учителското ниво се обучава как де се работи с Джумон  (лечение от разстояние) за даване на възможност за засилване на собствената духовна пътека в живота. Шихан е едно четвърто ниво на обучение в мистерии на което се преподава техниката за предаване на Рейджу.Това е истинското майсторско ниво в метода на Усуи- Теате.
След като веднъж човек е получил Рейджу упълномощение и енергийният му път е прочистен, за него вече не  е необходимо да прави ментална връзка с енергията,защото с Рейджу настройката той получава отделен чист канал за достъп до целебната енергия. Отварянето на този чист канал дава възможност на човек да стане осъзнат и човечен.