Шестата раса

Сподели

Еволюция на човешките раси; Наследници на лемурийците и атлантите; Уроците на Вечността; Съдбата на Арийската /V-та/  раса; Ерата на Водолея и Шестата човешка раса; Новият човек

Както отделният индивид, така и човечеството като цяло е в потока на Вечността и Вселенските закони за движението, еволюцията и кармата. Раждането и гибелта на човешките раси е естествен процес, защото всичко в природата търпи развитие и трансформации.  В  третото хилядолетие човечеството прекрачва от епохата на Риби в епохата на Водолея и посреща появата на VІ-та раса. Какъв път е изминало досега? Какви уроци са стояли пред него?

Първата раса – Поларианската – възниква през Сатурновия период, когато Божият Дух слиза до умствения свят и създава менталното тяло на човека. Тези същества, които нямат голяма прилика с днешния човек, били близки до Божественото. Това е първата култура на Мъдростта. В този период се появява първият Адам.

Втората раса – Хиперборейската – се появява през Слънчевия период, в който Духът слиза до Астралния свят и образува тялото на желанията. Това е епохата на “падналите ангели”. Съществата по нищо не напомняли за днешните форми и структури на човешкото тяло.

Третата раса – Лемурийската се заражда през третия-Лунен период, когато Божият Дух слиза до етерната област на физическия свят и образува етерното тяло на човека.Това е културата на човешката правда. През този период е сътворен онзи Адам- от пръст, за когото се говори в Библията. Лемурийците били с черен цвят на кожата, с гигантски размери и притежавали свръхсила. Владеели ясновидски дарби и черна магия. Силно развитият им полов нагон довел до сексуални злоупотреби и извращения. През този период според някои автори става съвкуплението на хора с животни, откъдето идва и животинската природа у човека, както и съответното ниво на съзнание.

Четвъртата раса  -Атлантската – се характеризира с безлюбие и насилие. Хората имали червено-кафяв цвят на кожата и достигали до 3.5 м височина. Животните и растенията също били с гигантски размери. Атлантите владеели писмеността и различните науки, както и лечението с магнетизъм. Познавали добре летателната техника, за целта използвали непозната смес от три метала. Двигателите работели с вид ефир.

Стремежът към притежание породил агресивност и съперничество, което им попречило да реализират Божествения замисъл за осъществяване на контрол над астралното тяло. Атлантида преживала три последователни и разрушителни катастрофи.

Петата раса – Арийската е днешната бяла раса. Задачата и е да развие висшите умствени и психически способности.
В окултната наука се говори за различния произход на хората и оттам за различните степени на съзнание, но окултистите никога не са споделяли идеята за произхода на човека от маймуната. Човекът има Божествен произход. Днес на Земята освен представители на V-та раса живеят и наследниците на лемурийците- чернокожите африканци, както и наследниците на атлантите-индианците. Представители на Първата раса днес съставляват Великото Всемирно Бяло Братство. В процеса на еволюция човешкото съзнание се разширява, повишават се вибрациите и душата си избира тяло от тази раса, която е подходяща /и способна / да ги понесе.

Расите се раждат и усъвършенстват, след което започва тяхната деградация- задвижва се инволюционният процес. Когато злоупотребите с енергия- сексуална, психическа и др. вземат застрашителни размери, следва унищожаването им. Космическият закон не отменя възможността дори цяла планета да отпадне от еволюцията под ударите на кармата. Тъй като Божественият Дух слиза в една кръгообразна вълна, онези, чиито вибрации са много ниски-изостаналите души-се изхвърлят от общото течение и ще трябва да чакат друг период на слизане и качване. Сега преминава вълната на Любовта. Тя гори всичко, което не може да издържи на нейните високи трептения.

Всяка нова раса има различна задача за разрешаване- това е Божественият замисъл за усъвършенстване на човешкия род и за доближаването му до Божественатасъщност.

Промени
Краят на всяка раса е съпроводен от редица промени- на физическото тяло, на съзнанието; в структурата на земята. Континентите, на които са живели ІІІ-та и ІV-та раса, са разрушавани последователно от вода и огън. В много източници днес откриваме указания за предстоящо “разцепване”на сушата и потъване на крайбрежни градове и цели държави.

Съзнанието на хората днес е по- отворено за възприемане на новите идеи и устремено към духовността, въпреки мащабната ориентация към материалното и проявите на насилие, жестокост, безлюбие. Свидетели сме на възраждане и засилване на интереса към източните духовни учения и практики и към учението на Бялото Братство.

Децата на новото хилядолетие вече имат нова ДНК структура. Това са новите деца- индиго. След тях ще дойдат още по- съвършените- кристалните деца- от новата култура на Любовта.

Иде времето, за което ап. Павел казва, че всички няма да умрем, но ще се изменим. Както загатва и Библията, така и окултната наука твърди, че промяната ще настъпи под въздействието на свещения огън: “Когато той действа в света, едни от хората изгарят, други се стопяват, а трети оживяват и възкръсват”.

Свещеният огън е огънят на Любовта. Този огън изпълва цялото пространство и поддържа живота. Невидимият свят сега действа чрез него като най – мощно средство за пречистване на човека и Земята. Огънят ще трансформира материята, за да стане годна за по-интензивните трептения на новия живот, ще пречисти умовете и сърцата на хората и ще подготви раждането на новата култура.

Шестата раса
Представителите на VІ-та раса ще имат  по-висше съзнание:

 • Работят за установяване на братски отношения.
 • Надраснали егото, те идват, за да служат на другите.
 • У тях има силен стремеж към развитие и израстване на духа.
 • Ценят природата и всяка форма на живот.
 • Ще употребяват само вегетарианска храна по хуманни съображения.Ще преминат към плодоядство в по- късен етап.
 • Ще развият силна интуиция /шестото чувство/.
 • Ще владеят телепортацията / няма да са им необходими превозни средства /.
 • Ще могат да се дематериализират.
 • Ще имат развити ясновидски способности.
 • Те ще живеят по закона на Любовта, чрез който ще навлязат в Божествения порядък.
 • Ще пътуват до Луната и свободно ще изучават планетите.
 • Ще преминават свободно през материални бариери.
 • С мисълта си ще вършат чудеса.

Седмата  раса ще бъде на Истината и ще настъпи след 700 000 години.

Още преди 2000 г. в Библията е предсказана появата на новото човечество. Йоан определя и броя на тези избраници-144 000. Сборът от цифрите: 1+4+4=9 означава резултат от еволюцията. Ц. Стойчева в “Сребърната нишка”, както и П. Дънов в “Новото човечество”  посочват, че тези хора вече живеят сред нас- те са писатели, поети, учени, които подтикват човечеството към новите идеи, към Божественото. Мощната енергийна вълна способства промяна в съзнанието и начина на мислене. Според Дънов” промяната може да стане последователно или моментално” и всички, които успеят да се променят, ще оцелеят.

Духовният Учител Мория твърди, че когато хората осъзнаят психическата енергия, ще се утвърди Новата Ера, защото психическите вълни са далеч по- силни от всички други пространствени токове.
Онова, което днес е във възможностите само на посветените  и на определени хора с ясновидски и лечителски дарби, в новата епоха ще бъде обичайно за всички представители.
За Елена Блаватска се знае, че е владеела някои енергийни тайнства. Пред смаяните погледи на очевидци тя вършела “чудеса”, като смятала, че по този начин ще привлече последователи за Теософското движение, но си навлякла само неприятности и присмех.

Йогата Гири Бала повече от половин век е живяла без да приема никаква храна и вода. Посветена в специален йогически ритуал, тя се хранела само с прана / в някои индийски източници се употребява термина жизнетрони, който е синонимен /. Предполага се, че и днешните хора се хранят с прана, но”обработена” чрез хлорофила.

Петър Дънов е притежавал ясновидски и лечителски дарби, както и способността да се дематериализира- пътувал, когато му се налагало, само с духовното си тяло, а физическото “оставял” в покой.Същите тайнства владеели и някои от неговите ученици. За разлика от Блаватска, той не огласявал тези способности, за тях  знаели само учениците от  окултния клас.

Сляпата пророчица Ванга виждала картини от този и онзи свят с вътрешното си зрение и е общувала с мъртвите.Тя е преодолявала времевите и пространствените измерения.

Световно признатият феномен,но малко позната у нас, в родината си, Слава Севрюкова наблюдавала с невъоръжено око ядрото на атома и забавяла движението на елементарните частици в него, с цел да ги проучи. Обхващала с поглед и Вселената, тя твърди, че не е безкрайна. За Севрюкова не съществували и енергийни бариери. Тя имала несравними ясновидски способности. Успяла да се пребори и с някои нелечими заболявания.

Новите хора ще оперират с разумната любов. Днес човешката любов е изопачена, тя често преминава в омраза, в ревност и насилие.     Хилядолетия човечеството се лута между култа към жената и култа към мъжа, устройва общества, в които основен принцип е противопоставянето на половете и подчиненото положение на единия от тях. Новата култура идва да установи Божествено равенство  между ИН и ЯН енергията. Между мъжа и жената ще се установят нови отношения- те ще живеят в закона на Божествената Любов.

Използвана литература:

 1. Богомилство. Славянство. Възраждане, По Беинса Дуно,” Хелиопол”,1995г.
 2. Разсмотрете криновете в полето как растат. Извънредни беседи от Учителя (1915-1917г.),
 3. С.,1997г.
 4. Трите родословия. Утринни слова, П. Дънов,” Бяло Братство”,1999г.
 5. П. Дънов. Пентаграмът и развитието на V човешка раса, Св. Няголов, ИК “ Виделина”, С.2006г.
 6. За двете риби и петте хляба, П. Дънов
 7. Новото човечество, П. Дънов, “Хелиопол”, 2006г.
 8. Добрите и лошите, П. Дънов, “ Алфа Дар” 1998г.
 9. Учителят говори, Б. Дуно, “Алфа Дар” 1998г.
 10. Сребърната нишка, Ценка Стойчева-Цветелина, РИК “Йомида”