Седма алтернативна научна конференция

Сподели

Програма на конференцията

               Събота 13.10.2018

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ

09:30 – 10:00 ОТКРИВАНЕ

10:00 – 10:30   Антония Каменова – „Кристалните купи като инструмент за балансиране на тялото, ума и духа”

10:45 – 11:15   Стефка Димитрова – „Паневритмията – обширна наука и велико изкуство”

11:30 – 12:00   Надежда Писарова – Качество на любовта и силата на мисълта – в  Новата епоха. Откровения към себе си

12:15 – 12:45   Василка Сурваткова – „Петте биологични закона на Нова Германска Медицина и откритията на д-р Рике Герд Хамер”

12:45 – 14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 – 14:30   Олимпия Чалъмова – „Стъпки към нашият нов живот”

14:45 – 15:15   Константин Златев – „Тайната на ангелите”

15:30 –16:00    Елисавета Александрова-Зангелми – „Градище – най-голямото светилище на древна цивилизация на Балканския полуостров”

16:15 – 16:45   Илиян Бучков – „Езика Ватан”

17:00 – 17:30   Таньо Танев, Ангел Манев, Динко Господинов – „Свещените азбуки”

17:45 – 18:15   Ангел Манев, Таньо Танев, Динко Господинов, Веселин Ташев – „Спасителите на Европа”

18:15 – 18:45 ВЪПРОСИ КЪМ ЛЕКТОРИТЕ

              Неделя 14.10.2018

10:00 – 10:45   Кирил Кирилов – „За повтарящата се история на човечеството от Магурата”

11:00 – 11:30   Димо Димов – „Мадарско плато – неразгадани тайни”

11:45 – 12:20   Христо Михайлов – „Енергийни проекции”

12:30 – 13:10   Лазар Бонгурев – Quo vadis? Възкръсва ли познанието за българската шевица?”

13:20 – 13:55 ВЪПРОСИ КЪМ ЛЕКТОРИТЕ

14:00 ч. ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

             Запазваме си правото на промени по програмата.