Национално дружество „Традиция“

Сподели

Честит празник, българи!

В този исторически за България ден, предоставяме на вниманието на всички наши читатели Национално дружество „Традиция“.

Национално дружество “Традиция” е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. В края на 2001 год. с решение на Софийски градски съд сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с не стопанска цел. В момента клонове са регистрирани в София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Ловеч, Дряново, Смолян, Панагюрище, Тетевен, Копривщица, Перник и др.

Официалната клубна униформа на сдружението пресъздава униформата на Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война 1877-78 година. Сдружението упражнява обществен контрол по поддържането в достоен вид на войнишките паметници и тези на военни дейци, национал революционери и исторически личности.

Национално дружество “Традиция” в последните години се явявя организатор на значими масови исторически възстановки и инсценизации, свързани с: – Априлското въстание 1876 год.: “Защита на Маньово бърдо” (Панагюрище), “Слизане на Ботевата чета на Козлодуйския бряг” и др.; – Руско-турската освободителна война 1877-78 год.: “Защитата на Орлово гнездо” (Шипка), “Боят за Самарското знаме” (Стара Загора), “Капитулацията на Осман паша” (Плевен), “Посрещането на ген. Гурко в старата българска столица” (Велико Търново) и др.

ГОДИШЕН ПЛАН

за дейността на Национално дружество „Традиция”

1. Отпразнуване освобождението на гр. София от турско робство – 4 януари 2012 г.

РК София

2. Отдаване на почит към делото и героизма на войводата Христо Ботев в деня на рождението му – 6 януари 2012 г.                                                                                                  РК София и всички РК

3. Отдаване на почит към Апостола на Свободата на България Васил Левски – 19 февруари 2012 г.

Всички РК

4. Отпразнуване годишнината от Освобождението на България от турско робство – 3 март 2012 г.

Всички РК

5. Организиране възстановка на заклеването на депутатите от Първото Велико Народно събрание в Оборище в с. Баня – април 2012 г.

РК с. Баня и всички РК

6. Организиране честване и възстановка на Априлското въстание 1876 г. в гр. Панагюрище, гр. Клисура, гр. Копривщица, гр. Бяла Черква, гр. Априлци и гр. Дряново – от 20 април до 20 май 2012 г.

Всички РК

7. Тържество и отдаване на почит към загиналите Ботеви четници на вр. Вола и в с. Скравена – 02 юни 2012 г.

РК София и всички РК

8. Отдаване на почит към капитан Войновски и четника Пандурски в с. Черни Вит (Тетевенско) – месец юни 2012 г.

РК Тетевен и РК София

9. Отдаване на почит към войводата Георги Бенковски в местността „Костина” – месец юни 2012 г.

РК Тетевен и РК София

10. Организиране битката на връх Шипка – месец август 2012 г.

РК София и Всички РК

11. Изнасяне на беседи в училища във връзка с исторически дати

Всички РК

12. Възстановяване и поддържане на войнишките паметници. Постоянен срок.

Всички РК

13. Грижа за експонатите в историческите местни и национални музеи и организиране на изложби. Постоянен срок.

Всички РК

14. Участие във възстановката в Аустерлиц – месец ноември и декември 2012 г.

Всички РК

15. Парад на знамената в гр. Нова Загора – месец юли 2012 г.

Всички РК

16. По-тесни връзки с местната администрация, командванията на местните поделения  на МО и МВР и с местни фирми, за взаимноподпомагаща дейност. Постоянен срок.

Всички РК

17. Изнасяне на беседи по история на Отечеството и интересни исторически експонати, оръжия, униформи и награди с всички членове на РК. Постоянен срок.

Всички РК

18. Подпомагане на РК, организиращи възстановките и тържествата чрез лично участие, реклама, оръжие, униформи и аксесоари. Постоянен срок.

Всички РК

19. Увеличаване на количеството, историческата достоверност и качеството на клубните и личните униформи, оръжията и аксесоари. Постоянен срок.

Всички РК

20. Активно участие с материали, CD-та, снимки и други за написването на Историята на Н. Д. „Традиция”  – до 30 юли 2012 г.

УС, всички РК и Т. Предов

21. Организиране на възстановка на битката при крепостта Тутракан през септември 1916 г. – септември 2012 г.

РК Силистра, РК В. Търново

22. Възстановка на битката на четата на войводите Хаджи Димитър и  Стефан Караджа с турците – 20 юли 2012 г.

РК В. Търново

23. Участие в международното изложение на отбранителната промишленост „Хемус – 2012” в гр. Пловдив за периода 30 май – 02 юни 2012 г.

УС и РК Пловдив

24. Участие в Генерална Асамблея на UEWHG през 2012 г. в гр. Маутерн – Австрия от 05-09 юли 2012 г. с делетати и униформена група.

Председателя на Н. Д. „Традиция” , УС и Комисия по международна дейност.

25. Отбелязване на 100-годишнината от Балканската война на 05 октомври 2012.

РК Ст. Загора

26. Отбелязване на 100-годишнината на Българската авиация и ВВС на 16 октомври 2012 г.

РК Плевен

27. Участие в историческа възстановка на третия щурм на Плевен по време на РТОВ 1877/1878 г. на 11 септември 2012 г. и на капитулацията на турския гарнизон в гр. Плевен на 10 декември 2012 г.

РК Плевен

28. Провеждане на Парад на униформите „България през вековете” в гр. Копривщица.

РК Копривщица и всички РК

29. Отпразнуване рождението на Апостола на Свободата Васил Левски на 18 юли 2012 г. в гр. Карлово и в страната.

РК Карлово и всички РК

30. Възстановка «Защитата на Самарското знаме» при Стара Загора на 15 юли 2012г.

РК Ст. Загора и всички РК

31. Отпразнуване на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

РК Пловдив, РК Панагюрище, РК Шумен и РК Златица.