Мистериите на Стара Загора – 1

Сподели

Мистерии… Какво ли е това? Май нещо което е факт но няма разумно обяснение за произхода, същността и причинно следствените му връзки със заобикалящите го предмети или събития…

Нещо, за което по-добре да не се говори… Така може да се случи и чрез забравата след време да не се задават неудобни въпроси… Безкрайно удобно за ленивия човешки ум… Че и за лениви институции… Има ли такива мистерии в Стара Загора? Такива покрай, които минаваме всеки ден но не ги забелязваме, увлечени във важните задачи от ежедневието… Сигурно има… Ами тогава да се огледаме…

Стара Загора е град с много древна и невероятна история. Започвайки от неолита и до към 1984-85 година тук са се редували събития, колкото стари толкова и спорни и непонятни. Историята на града поставя пред изследователите много нестандартни задачи, които обикновено се решават много лесно и просто от хора, които не искат да се задълбочават в „трудните” и „нереални” въпроси. Трябва да се отбележи, че отношението към историята на града не е такова само пред последните 20 години. Пренебрежителното отношение на градските власти към историческите ценности, които постоянно излизат на повърхността през времето на масовото строителство, е довело да абсурдни решения и действия. Въпреки усилията на културните институции в града през последния век са нанесени необратими щети на безценни исторически паметници. За паметници „жертви на времето” ще стане въпрос и сега.

В детските си години през годините 1958-65 живях близо до Пощата. Спомените ми са, че имаше открит плувен басейн, една голяма празна площадка между Пощата и Басейна и… Едни струпани камъни от източната страна на празната площадка. От изток на сегашната рампа на скейбордистите. Камъните бяха нахвърлени в безпорядък. По-късно се направи лапедариум на мястото на плувния басейн, пред сегашния закрит басейн и камъните станаха много. Едва скоро ми се изясни, че там са събрани камъни, намерени от няколко места. Ще наричам историческите експонати със събирателното „Камъните” за удобството, когато говоря за събраните каменни изделия от различно естество, струпани сега пред Плувния басейн. 

Тъй като не съм историк, но се занимавам с история от много отдавна, ми се иска да си изясня няколко въпроса? Ясно е, че ще предизвикам раздразнение у доста наши историци на които им е омръзнало да слушат измислици, маскирани като достоверни истории. Разбирам ги но съм и любопитен! Не към всичко. Там има Камъни с арабски и латински текстове, които не са ми толкова интересни… И така:

От къде са Камъните?
Разговарял със стари историци, със строителни техници и с възрастни граждани. Оформят се няколко места от които най-вероятно са събрани Камъните. Първо тези от източната страна на площадката, най-старите – най-вероятно са извадени при строежа на Пощата около 1951-53 години. Второ Камъни извадени при разкопките на Форума зад Съдебната палата. Трето Камъни изхвърлени при прокопаването на основите на Партийния дом. Четвърто – отвсякъде из околностите на Стара Загора. Пето – това са надгробни камъни от еврейски гробища. Особена роля за невъзможността да се отговори на въпроса кой камък от къде е изиграва безотговорността на „строителите” на града, които много са бързали да построят сградите си и понякога са отстранявали камъните за да не им пречат.. Така или иначе, без да съм разглеждал архивните книги на музея, съм убеден, че в много случаи камъни просто са зарязвани, търкалящи се из града, а голяма част от намереното е унищожено за да не се забавят строежите…

Какво е предназначението на тези Камъни?
Камъните могат да се разделят на три групи по формата си. Едните са части от добре издялани обли колони, с капители и подколонници. Виждали сме такива от времето на Рим… Вторите са плоски и приличат на плочи Фигура 1. За тях е приемлива на първо време версията за надгробни капаци. Но третата група са с особена форма Фигури 2 и 3. Продълговати, конусовидни, изсечени като колони, предназначени да стоят на земята. Имаше и един фриз с глави на бикове, който в момента е пренесен на Древната улица в Музея. Има и един особен камък, който не се „връзва” с останалите – Фигура 4. Сред хората битува мнението, че плоските и продълговатите, ръбести Камъни са надгробни камъни от еврейски гробове. До скоро това мнение не ми звучеше достатъчно убедително защото никъде няма изсечена Звездата на Давид. Още повече, че никъде другаде, освен един, пред музея в Нова Загора, не се срещат такива камъни. За камъка с Дракона от фигура 4 може само да се допусне, че е храмов камък.

                                    Фиг. 1                                                                         Фиг. 2

                                   Фиг. 3                                                                      Фиг. 4

Какво пише на Камъните?
Май никой не се наема да ги прочете! Буквите приличат на квадратния иврит, но май езикът не е иврит. И затова не могат да бъдат разчетени. И сега най-пикантното! Какво правят нашите тракийски пафти изсечени на тези Камъни? Не само пафти но пафти с рози на тях фигури 5, 6 и 7. Пафти с изображения на рози не се срещат често из България. Има го и чесънът и нарът и други растения, които се използват в магическото изкуство фигура 8. Има и изображение, което според някой, е изображението но митичния Кивот – фигура 9 и .

                                    Фиг. 5                                                                        Фиг. 6                                

                                    Фиг. 7                                                                     Фиг. 8

                                  Фиг. 9                                                                       Фиг. 9а

След направеното проучване в Мрежата се оказа, че никъде няма като нашите Камъни. Освен на едно място – в Армения. През 1997 г. до град Ехегис, може да се каже случайно е намерено древно еврейско гробище фигури 10 и 11. Сама по себе си находката веднага става сензация в научния свят. На науката става известно, че в Армения през 13-14 век са живели евреи. Макар, че до това време не са намерени никакви материални потвърждения. На десет от камъните има изсечени надписи. Погребалните текстове, написани на древноеврейски език, представляват текстове от Библията и изречения от Талмуда. Най-старият гроб се датира от 1266 година а най-новото погребение от 1346 година. Това гробище е създавано в продължение на 80 години. Историята на възникването на еврейската община Ехегис и досега остава тайна. Точно така остава тайна и причината за изчезването на общината от тези места.

                                   Фиг. 10                                                                      Фиг. 11

Въпросите
Ами ако се окаже, че нашите Камъни са от аналогично еврейско гробище? Къде е било то? Ами ако е то е с „особена” история? Ами ако е от същото време 13-14 век? Тогава ще се появят нови елементи от пъзела наречен история на Стара Загора.
Ами ако се окаже, че Камъните са място, някъде на изток от Стара Загора?
Ако някой от тях са от основите на Пощата защо тогава са били под земята до петдесетте години на миналия век?
А защо има тракийски пафти на еврейски надгробни камъни, ако това наистина са надгробни камъни ?
Къде е храмът от който е докаран камъка с Дракона? Ами ако е от неизвестния Берое?
Много въпроси с „ами”! Въпроси на които ако се отговори ще последват нови може би и невероятни хипотези…

И накрая… Но на първо място по важност! Пробемът с „изчезването” на Камъните. Когато е правен лапедариума Камъните са поставяни на излети бетонни плочи. Много преди Регионалният Музей за пренесе част от Камъните в Музея доста от тези плочи останаха без Камъните си. Едва ли е проблем на Специалните служби да разберат къде и в кои вили в града и съседни селища има отнесени от тези Камъни? Най-важният въпрос е докога Държавата и нейните институции ще се правят, че Камъните на съществуват и не представляват културна ценност?

Мистерии….мистерии……мистерии…